Vill du studera? Ansök här!

Den 1 oktober öppnar möjligheten att ansöka om stöd från TRS.

Yttrande till CSN

För dig som är anställd i en TRS-ansluten organisation.
För att få Omställningsstudiestöd från CSN behöver du också ett yttrande från TRS om att studierna kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det ansöker du om via länken nedan. Då kommer vi också pröva om du kan få kompletterande studiestöd från TRS. Observera att du även behöver ansöka hos CSN.

Ansök om yttrande till CSN

Kortvarigt studiestöd

För dig som är anställd i en TRS-ansluten organisation. Du kan få ekonomiskt stöd för en utbildning som är kortare än en vecka.

Ansök om kortvarigt studiestöd

Vill du prata med en rådgivare? Vägledning för studier

Om du är anställd i en TRS-ansluten organisation kan du få vägledning, rådgivning och coachning mot studier om du är anställd minst åtta timmar per vecka. Du kan få hjälp med att ta fram en plan för din kompetensutveckling, och under vissa förutsättningar även få stöd för validering av din kompetens eller en betald kurs.

Ansök om rådgivning och vägledning

Yttrande till CSN för dig som är mellan jobb

Är du mellan jobb och får stöd av Trygghetsrådet TRS kan du få vägledning för dina studier av din rådgivare. För att få Omställningsstudiestöd från CSN behöver du också ett yttrande från TRS om att studierna kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det ansöker du om här. Då kommer vi också pröva om du kan få kompletterande studiestöd från TRS. Observera att du även behöver ansöka hos CSN.

Ansök om yttrande till CSN - jobbsökare

Kortvarigt studiestöd för dig som är mellan jobb

Även du som får stöd på vägen till ett nytt jobb av TRS kan ansöka om kortvarigt studiestöd. Du kan få ekonomiskt stöd för en utbildning som är kortare än en vecka.

Ansök om kortvarigt studiestöd - jobbsökare