Så bemöter du ålderism

Att ge sig ut på arbetsmarknaden efter att du har fyllt 50 eller 60 år kan kännas motigt men statistik från TRS visar att de flesta över 50 år får jobb, dock kan det ta lite längre tid än för yngre. Med hjälp av goda råd från TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse får du bättre förutsättningar att lyckas.

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

– Det är svårt att bevisa åldersdiskriminering eller ålderism, som har blivit ett begrepp för att beskriva en skev syn på äldre. Det är extremt sällan någon säger rakt ut att din ålder spelar roll vid en rekrytering, men likväl är min erfarenhet att många upplever att de blir bortvalda på grund av sin ålder, säger Britt Marie LaBrosse.

Britt Marie LaBrosse menar att samtidigt som vi behöver arbeta för att förändra attityder och normer i samhället och på arbetsmarknaden, så behöver den som söker jobb anpassa sitt sökande efter den situation som råder nu.

Förekom arbetsgivaren

Britt Marie LaBrosses bästa tips är att göra en plan för att hantera de eventuella farhågor som en arbetsgivare kan ha. Om det är så att du söker jobb just nu krävs det att du bemöter de farhågor som kanske finns och en bra metod är att sätta sig in i hur arbetsgivaren tänker.

Britt Marie har sammanställt en rad olika farhågor som arbetsgivare kan tänkas ha om äldre jobbsökare samt hur du kan tänka och göra för att förekomma dessa farhågor.

”Efter 50 börjar de flesta tackla av och väntar in pensionen”
Anpassa din ansökan och lägg ingen fokus på din ålder utan på din kompetens de senaste tio åren. Berätta vad du har åstadkommit – framgångar och resultat. Var tydlig med att du ser framåt, berätta vart du är på väg i yrkeslivet, dina mål och varför.

Uttryck dig modernt i både skrift och kroppsspråk och förmedla energi. Visa att du är ambitiös, driven och engagerad, inte bara erfaren, kompetent och senior. Är du 60 plus och vill jobba tio år till, säg det.

”Äldre har fastnat i att ’så här har jag alltid gjort’ och är inte flexibla”
Visa exempel på flexibilitet och anpassningsförmåga och att du kan hantera förändring. Kanske har du själv drivit förändringsprojekt? Berätta om sådant som visar på din flexibla förmåga.

”En person över 55 börjar bli mossig”
Nej, det stämmer ju inte, men här gäller det att visa motsatsen genom att berätta att du är uppdaterad på vad som gäller inom ditt område. Vad har du gjort för att lära mer inom ett område, till exempel när du varit mellan jobb. Digitala kurser, egen inlärning eller andra studier – det är kompetensutveckling som visar att du håller dig à jour.

”Äldre har dålig koll på den digitala världen”
Visa att du har koll på de senaste digitala verktygen i ditt yrke och att du behärskar funktioner som Zoom och Teams. Ett bra sätt att ge ett bra intryck är att vara aktiv på Linkedin. Är du osäker på det digitala, se till att lära mer!

”De som har lång karriär har kommit upp för högt i lön”
Var tydlig med att det är viktigt att ni är överens och att du är öppen för diskussion. Var medveten om vad du vill: Är det mer värt att få en specifik tjänst än att lönen matchar din senaste lönenivå? Eller är din kompetens så efterfrågad att det är befogat med en högre lön?

”Vi kan ju inte anställa en som varit chef på den här tjänsten!”
Som äldre har man lång erfarenhet, kanske till och med en tidigare chefsbefattning - det kan göra arbetsgivare osäkra på att en så kvalificerad person kommer att stanna på en tjänst som kanske inte matchar det. Men känns det rätt för dig och passar som ett steg på din fortsatta karriär så se till att arbetsgivaren förstår att du är motiverad, tycker att det är spännande och att du är rätt för jobbet.

”En äldre person är utsliten och trött”
Nej, i dag är 70 det nya 50 och vi blir alltmer aktiva även högre upp i ålder. Har du aktiva intressen, berätta det och mer om hur du håller dig vid god hälsa.

Något äldre kvinna i vit rock.

Positivt med äldre arbetssökande

Britt Marie vill också poängtera att många arbetsgivare också ser fördelar med äldre, till exempel att de kan satsa helhjärtat på jobbet när barnen är utflugna. Det är också något du kan förmedla genom att berätta att du vill och kan lägga fokus och energi på jobbet nu.

– Det viktigaste är att tänka igenom hur du uppfattas, förmedla det du vill lyfta fram. Ta hjälp och läs igenom ditt cv med de ögonen: Hur skulle en arbetsgivare läsa det här? 

Avslutningsvis har Britt Marie ett antal korta och generella tips till dig som är äldre och söker nytt jobb.

  • Påverka det du kan påverka, lägg inte energi på det du inte kan göra något åt.
  • Ålder är bara en siffra och ungdomlighet har lite med den faktiska åldern att göra – det handlar mer om personlighet och attityd.
  • Ha en positiv inställning – tro på dig själv och det du gör!
  • Erfarenhet, engagemang, kompetens, klokhet, lugn och trygghet är bra egenskaper som äldre besitter – visa dem också.
  • Att söka jobb helhjärtat, disciplinerat och med tydliga mål är extra viktigt för dig som är äldre.
  • Visa att du kan hantverket ”att söka jobb 2021”. Gå gärna TRS webbinarier: Vilken kompetens har du? Ansökningshandlingar – cv och personligt brev samt Lyckas med anställningsintervjun.
  • Nätverka! En stor fördel med många år i yrkeslivet är det nätverk du har byggt upp. Vårda det och använd det. Gå gärna TRS webbinarium om att nätverka på Linkedin.
  • Lästips är John Mellkvists bok Välj din ålder! Han beskriver hur du upptäcker fördelarna med din ålder och ser potentialen i din utveckling.
  • Håll dig öppen för andra vägar till arbete som eget företag, konsultrollen och överväg även andra anställningsformer som visstidsanställning, vikariat, interims uppdrag och timanställning.

Rustad för förändring

"Stödet från Trygghetsrådet TRS var en fantastisk trygghet, hade jag inte haft min rådgivare hade jag tappat modet". Det säger kocken Maria Clemente-Bravo, 62 år, som för ett år sedan blev arbetssökande för första gången i sitt yrkesliv.

Läs intervjun med Maria här

"Visa lusten att jobba!”

Det säger Christer Erlach, med 30 års chefserfarenhet i ryggen. När hans tidigare arbetsgivare omorganiserade skulle hans tjänst som affärschef försvinna. Det här hände i februari, precis innan corona-pandemin slog till med full kraft.

Läs artikeln här