En ekonomisk trygghet med AGE

Det är vanligt att oroa sig för sin ekonomin i en tid av arbetslöshet. Syftet med avgångsersättningen, AGE, är att ge dig ekonomisk trygghet en tid så att du kan använda din energi till att hitta ett nytt arbete.

Vad är AGE?

Avgångsersättning, AGE, är en ekonomisk ersättning som kan betalas ut till dig när du är arbetslös. Den kompletterar a-kassan, men kan betalas ut oberoende av om du får ersättning från a-kassan eller inte. TRS räknar ut din ersättning utifrån en beräknad nivå på a-kassan. Det spelar ingen roll hur din ersättning från a-kassan sedan blir i verkligheten.

Villkor för ersättning

För att du ska kunna få ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Eller så har en tidsbegränsad anställning tagit slut.
  • Du har varit anställd under minst fem års sammanhängande tid hos en eller flera arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren, eller arbetsgivarna, måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS.
  • Du har haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.
  • Uppsägningen ska gälla minst 20 procent av din arbetstid.
  • Du är arbetslös när du ansöker om ersättningen.
  • Du ska vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller delta i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • Du kan inte få avgångsersättning retroaktivt.
  • Om du avslutar din tidsbegränsade anställning efter den 1 oktober 2022 kan du få AGE om du varit anställd minst 48 månader hos en eller flera arbetsgivare de senaste fem åren.

Fyll i blanketten

När du och din arbetsgivare har ansökt om att du ska få stöd av TRS får du information om vad som gäller för dig, om du kan få AGE eller inte.

Om du kan få AGE måste du fylla i och underteckna en blankett innan varje utbetalningsperiod (var 3:e månad). Det är för att intyga att du fortfarande är arbetslös och söker arbete. Du måste bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetslös. Sedan bifogar du detta i ett mejl till age@trs.se. Du kan också skicka intyget per post.

Du kan antingen ladda ner och fylla i blanketten här på webben eller så skickar vi en blankett till dig. Den första blanketten skickar vi tillsammans med annan information från TRS när du är registrerad hos oss.

Intyg inför AGE-utbetalningar

Inför varje utbetalning behöver du skicka in ett intyg till oss om att du är arbetssökande och hur mycket du eventuellt har jobbat under perioden. Det ska kompletteras med ett intyg från Arbetsförmedlingen.

Intyget inför AGE-utbetalningar hittar du här

Beräkning

Ersättningen utgår från din lön och din ålder den dag du slutar din anställning. Beräkningen utgår inte från den ersättning du i verkligheten får från a-kassan utan från en schablon. Om du inte skulle få någon ersättning alls från a-kassan kan du ändå få avgångsersättning, AGE. AGE beräknas då som om du hade fått a-kassa (enligt schablonen), och AGE täcker mellanskillnaden mellan a-kassa och upp till 75 procent av din lön. Någon kompensation för a-kassans karensdagar betalas inte ut.

Storleken på ersättningen påverkas inte om du får en stor löneökning eller ökad arbetstid under uppsägningstiden.

Om du får avgångsvederlag från din arbetsgivare kan du inte få AGE förrän tiden som avgångsvederlaget avser har passerat (till exempel: om du har fått avgångsvederlag motsvarande sex månader kan du inte få AGE förrän efter sex månader).

Hur länge

Om du är under 60 år din sista anställningsdag kan ersättningen betalas ut under maximalt 390 dagar.

Den första perioden får du en ersättning som innebär att du tillsammans med a-kassan får 75 procent av din tidigare lön.

Nästa period fyller ersättningen på till 70 procent av din tidigare lön, och den sista perioden fyller ersättningen på till 50 procent av din tidigare lön.

I tabellen här nedan ser du de olika perioderna och procentsatsen.

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning blir lägre än 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ett garantibelopp på 3 000 kronor. Den som är berättigad till AGE får alltså minst 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, dock gäller garantibeloppet endast om du har blivit uppsagd från en heltidstjänst.

Period procent av din lön
 
Dag 1-130 75 %  
Dag 131-260 70 %  
Dag 261-390 50 %  

 

Om du är mellan 60 och 66 år kan du få ersättningen maximalt 520 dagar.

(Gäller fram till månaden då du fyller 66 år)

Den första perioden får du en ersättning som innebär att du tillsammans med a-kassan får 75 procent av din tidigare lön.

Nästa period fyller ersättningen på till 70 procent av din tidigare lön. Den tredje perioden fyller ersättningen på till 65 procent av din tidigare lön, och den sista perioden fyller ersättningen på till 50 procent av din tidigare lön.

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning blir mindre än 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ett garantibelopp på 3 000 kronor. Den som är berättigad till AGE får alltså minst 3 000 kronor per 130-dagarsperiod.

Period procent av din lön
 
Dag 1-130 75 %  
Dag 131-260 70 %  
Dag 261-390 65 %  
Dag 391-520 50 %  

 

Maxbelopp

Du kan maximalt få 250 000 kronor före skatt i avgångsersättning. Det är den övre gränsen för hur stor den sammanlagda ersättningen kan bli, oberoende av hur många perioder du är berättigad till ersättning.

Arbetslös på deltid

Om du är arbetslös på deltid kan du få ersättning för den del av arbetstiden som du är arbetssökande. Du måste vara arbetslös mer än 20 procent av din tidigare arbetstid för att få ersättning.

Utbetalningarna

Varje ersättning utbetalas i förskott för en sexmånadersperiod, eller tre månader om det är ett större belopp. Den första utbetalningen görs ungefär en månad efter uppsägningstidens sista dag. Därefter betalas normalt de följande två eller tre ersättningarna ut var sjätte månad.

Förutsättningen för att du ska få ersättning är att du är arbetslös och aktivt söker arbete. Inför varje utbetalning måste du fylla i blanketten om att du fortfarande är arbetslös och uppfyller villkoren.

Om du har haft tillfälliga anställningar, varit sjukskriven, föräldraledig eller haft andra pauser i ditt arbetssökande skjuts utbetalningen av ersättningen fram motsvarande tid, men inte längre än fem år från det datum som TRS registrerat som din sista anställningsdag.

När får jag pengarna?

Om vi har ditt AGE-intyg före den 10:e en månad får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 25:e samma månad.

Om vi får ditt AGE-intyg efter den 10:e får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 25:e månaden efter.

Exempel: om vi har fått ditt intyg den 8 januari har du pengarna på ditt konto omkring den 25 januari. Om vi har fått ditt intyg den 11 januari kommer pengarna omkring den 25 februari.

Nytt arbete

Glöm inte att meddela TRS när du får ett nytt arbete!

Vid frågor vänligen kontakta oss via trygghetsradet.trs@trs.se

Våra rådgivare tipsar

Våra rådgivare är erfarna coacher som kan hjälpa dig att hitta din plats i arbetslivet.

Ta del av deras bästa tips och råd!

Här berättar andra om sina resor till nytt jobb

Det kan vara många tankar och känslor som snurrar runt när du är uppsagd eller av andra skäl behöver byta jobb. Att höra andras berättelser kan vara ett sätt att bli inspirerad att tänka vidare.

Ta del av deras berättelser

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: