En ekonomisk trygghet

Det är vanligt att oroa sig för sin ekonomin i en tid av arbetslöshet. Syftet med avgångsersättningen, AGE, är att ge dig ekonomisk trygghet en tid så att du kan använda din energi till att hitta ett nytt arbete.

Vad är AGE?

Avgångsersättning, AGE, är en ekonomisk ersättning som kan betalas ut till dig när du är arbetslös. Den kompletterar a-kassan, men kan betalas ut oberoende av om du får ersättning från a-kassan eller inte. TRS räknar ut din ersättning utifrån en beräknad nivå på a-kassan. Det spelar ingen roll hur din ersättning från a-kassan sedan blir i verkligheten.

Villkor för ersättning

För att du ska kunna få ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Eller så har en tidsbegränsad anställning tagit slut.
  • Du har varit anställd under minst fem års sammanhängande tid hos en eller flera arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren, eller arbetsgivarna, måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS.
  • Du har haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.
  • Uppsägningen ska gälla minst 20 procent av din arbetstid.
  • Du är arbetslös när du ansöker om ersättningen.
  • Du ska vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller delta i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • Du kan inte få avgångsersättning retroaktivt.

Fyll i blanketten

När du och din arbetsgivare har ansökt om att du ska få stöd av TRS får du information om vad som gäller för dig, om du kan få AGE eller inte.

Om du kan få AGE måste du fylla i och underteckna en blankett innan varje utbetalning (var 6:e månad). Det är för att intyga att du fortfarande är arbetslös och söker arbete. Du måste bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetslös. Sedan skickar du eller mejlar blanketten och intyget till TRS.

Du kan antingen ladda ner och fylla i blanketten här på webben eller så skickar vi en blankett till dig. Den första blanketten skickar vi tillsammans med annan information från TRS när du är registrerad hos oss.

Intyg inför AGE-utbetalningar

Inför varje utbetalning behöver du skicka in ett intyg till oss om att du är arbetssökande och hur mycket du eventuellt har jobbat under perioden. Det ska kompletteras med ett intyg från Arbetsförmedlingen.

Intyget hittar du här

Beräkning

Ersättningen utgår från din lön och din ålder den dag du slutar din anställning. Beräkningen utgår inte från den ersättning du i verkligheten får från a-kassan utan från en schablon. Om du inte skulle få någon ersättning alls från a-kassan kan du ändå få avgångsersättning, AGE. AGE beräknas då som om du hade fått a-kassa (enligt schablonen), och AGE täcker mellanskillnaden mellan a-kassa och till exempel 75 procent av din lön. Någon kompensation för a-kassans karensdagar betalas inte ut.

Storleken på ersättningen påverkas inte om du får en stor löneökning eller ökad arbetstid under uppsägningstiden.

Hur länge

Om du är under 60 år din sista anställningsdag kan ersättningen betalas ut under maximalt 390 dagar.

Den första perioden får du en ersättning som innebär att du tillsammans med a-kassan får 75 procent av din tidigare lön.

Nästa period fyller ersättningen på till 70 procent av din tidigare lön, och den sista perioden fyller ersättningen på till 50 procent av din tidigare lön.

I tabellen här nedan ser du de olika perioderna, procentsatsen och den lägsta lön du måste ha för att AGE ska beräknas så här.

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning blir mindre än 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ett garantibelopp på 3 000 kronor. Den som är berättigad till AGE får alltså minst 3 000 kronor per 130-dagarsperiod.

Period procent din lön överstiger
Dag 1-130 75 % 25 700 kr/månad
Dag 131-260 70 % 23 900 kr/månad
Dag 261-390 50 % 33 500 kr/månad

 

Om du är mellan 60 och 65 år kan du få ersättningen maximalt 520 dagar.

Den första perioden får du en ersättning som innebär att du tillsammans med a-kassan får 75 procent av din tidigare lön.

Nästa period fyller ersättningen på till 70 procent av din tidigare lön. Den tredje perioden fyller ersättningen på till 65 procent av din tidigare lön, och den sista perioden fyller ersättningen på till 50 procent av din tidigare lön.

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning blir mindre än 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ett garantibelopp på 3 000 kronor (gäller från 1 januari 2016). Den som är berättigad till AGE får alltså minst 3 000 kronor per 130-dagarsperiod.

Period procent din lön överstiger
Dag 1-130 75 % 25 700 kr/månad
Dag 131-260 70 % 23 900 kr/månad
Dag 261-390 65 % 25 800 kr/månad
Dag 391-520 50 % 33 500 kr/månad

 

Maxbelopp

Du kan maximalt få 250 000 kronor före skatt i avgångsersättning. Det är den övre gränsen för hur stor den sammanlagda ersättningen kan bli, oberoende av hur många perioder du är berättigad till ersättning.

Arbetslös på deltid

Om du är arbetslös på deltid kan du få ersättning för den del av arbetstiden som du är arbetssökande. Du måste vara arbetslös mer än 20 procent av din tidigare arbetstid för att få ersättning.

Utbetalningarna

Varje ersättning utbetalas i förskott för en sexmånadersperiod, eller tre månader om det är ett större belopp. Den första utbetalningen görs ungefär en månad efter uppsägningstidens sista dag. Därefter betalas normalt de följande två eller tre ersättningarna ut var sjätte månad.

Förutsättningen för att du ska få ersättning är att du är arbetslös och aktivt söker arbete. Inför varje utbetalning måste du fylla i blanketten om att du fortfarande är arbetslös och uppfyller villkoren.

Om du har haft tillfälliga anställningar, varit sjukskriven, föräldraledig eller haft andra pauser i ditt arbetssökande skjuts utbetalningen av ersättningen fram motsvarande tid, men inte längre än fem år från det datum som TRS registrerat som din sista anställningsdag.

När får jag pengarna?

Om vi har ditt AGE-intyg före den 10:e en månad får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 25:e samma månad.

Om vi får ditt AGE-intyg efter den 10:e får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 10:e månaden efter.

Exempel: om vi har fått ditt intyg den 8 januari har du pengarna på ditt konto omkring den 25 januari. Om vi har fått ditt intyg den 11 januari kommer pengarna omkring den 10 februari.

Nytt arbete

Glöm inte att meddela TRS när du får ett nytt arbete!

Välkommen att fråga oss om Avgångsersättning

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: