Så hittar du de dolda jobben

Visste du att på Arbetsförmedlingens Platsbank annonseras endast ungefär 15 procent av alla lediga tjänster? Även om du använder alla andra webbplatser som listar lediga jobb och LinkedIn - som tillsammans täcker in i princip alla utannonserade tjänster - så når du bara 25 procent av alla lediga jobb. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse berättar hur du hittar de resterade 75 procenten av jobben, de så kallade dolda jobben. 

Britt Marie förklarar att du kan få en djupare förståelse för de dolda jobben genom att känna till arbetsgivares kanaler för rekrytering och listar fyra vanliga tillvägagångssätt när arbetsgivare rekryterar.  

Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

Vanligaste sätten för arbetsgivare att rekrytera:  

  • Kontakter - arbetsgivaren frågar sina kontakter och medarbetare om de känner någon eller har tips på någon som kan var lämplig för den lediga tjänsten. 
  • Spontanansökningar/Intresseanmälningar – arbetsgivaren ser över sitt lager av spontanansökningar från arbetssökande som visat intresse för just den arbetsgivaren.  
  • Rekryteringsföretag - som inte lägger ut annons, utan söker bland sina kontakter och sitt lager av tillgängliga kandidater. Tillsammans motsvarar punkt 1-3 cirka 75 procent av alla lediga jobb. 
  • Platsannonser – är ofta det sista en arbetsgivare tar till och motsvarar cirka 25 procent av alla tjänster som tillsätts. Ofta är platsannonsen ett komplement till ovan för att säkerställa kvaliteten i rekryteringsprocessen. 

Enligt Britt Marie är det ett vanligt misstag att lägga allt krut på den sista punkten i listan ovan. 

Jag vill tipsa dig om att  höra av dig till intressanta arbetsgivare och fråga hur gör de sina rekryteringar och vilka kanaler som används. Webbplatser likt Oxojob som samlar platsannonser och sociala medier som LinkedIn är utmärkta heltäckande verktyg om du letar efter de 25 procent utannonserade tjänsterna. Men misstaget de allra flesta jobbsökare gör, är att lägga allt sitt krut på sista punkten och då går du helt enkelt miste om resterande 75 procent av jobbmarknaden.

Vanliga tankefel 

Det finns en rad tankefel som uppstår hos de som söker jobb när det gäller att nätverka. Många tror att de behöver känna högt uppsatta chefer, rekryterare eller beslutsfattare för att deras nätverkande ska vara meningsfullt. Men Britt Marie menar att det räcker med att nätverka bland personer som känner dig, oavsett deras position i yrkeslivet. 

Det räcker gott att du berättar för din omgivning, det vill säga dina vänner, tidigare kollegor och chefer att du söker jobb och vad du vill jobba med. Den som tipsar dig om ett jobb är ofta den med snarlik bakgrund som dig själv. Forskningen säger att den som är bäst på att rekommendera dig för en tjänst är en tidigare kollega, förklarar Britt Marie. 

Vanliga tankefel vi gör när vi ska nätverka: 

  • Vi tror att vi inte har några kontakter 
  • Vi tror att vi måste känna en massa chefer, företagsledare och beslutsfattare 
  • Vi tror att när man nätverkar så måste det göras på ett speciellt sätt 
  • Vi tror att folk redan vet vad vi jobbar med och att vi söker jobb 

Onödig skamkänsla 

Enligt Britt Maries erfarenhet finns det många som känner sig obekväma med att exponera att de står mellan jobb. 

Min erfarenhet är att många som söker jobb redan känner till punkterna i listan ovan och det är inte alltid där skon klämmer. Ofta uppstår en onödig skamkänsla över att man inte har jobb men det är ett lite ålderdomligt sätt att se på saken. Arbetsmarknaden är numera väldigt rörlig och företag flyttar, omorganiserar och outsourcar tjänster med mera. Alla av oss kommer med största sannolikhet behöva byta jobb minst en gång i livet. Om du hamnar i den situationen ska du se till att nätverka med din omgivning och säkerställa att du inte endast söker jobb via utannonserade tjänster. Använd tipsen ovan så ökar du dina chanser att bli kallad på intervjuer och hitta ett nytt jobb, avslutar Britt Marie.