Varför känner jag mig värdelös? Varför känner jag mig så nere?

Den frågan kan dyka upp när som helst i livet. Men efter en uppsägning, eller då man förlorat jobbet av någon anledning, är den ganska vanlig. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse ger några förklaringar till varför det är lätt att drabbas av negativa tankar när du är arbetslös – men långt ifrån värdelös! 

Avvisandet

Att gång på gång få ett ”nej tack, vi har gått vidare med andra sökande" kan vara tärande. Ännu mer tärande är det att få ett nej efter en intervju eller när du är på målsnöret efter en lång rekryteringsprocess. Då kan lätt känslor av sorg, förlust, ilska eller besvikelse uppstå. Du gick ju faktiskt miste om en chans som var viktig för dig. Det är lätt och ganska vanligt att i det här läget börja ifrågasätta sitt eget värde.  

Ovissheten

Den kan generellt ge upphov till både oro och stress. Vi människor har ofta en naturlig strävan efter stabilitet och förutsägbarhet. När det saknas kan det påverka ditt psykiska välmående. Som arbetslös blir du kanske orolig för din ekonomi och funderar på om du behöver sälja din bil eller flytta till ett billigare boende. Du vet ju inte heller när det nya arbetet kommer och därmed inte när du behöver genomföra den ekonomiska omställningen. Rädsla för det okända kan leda till generella symptom på stress som sömnlöshet, muskelspänningar, värk, koncentrationssvårigheter eller att du kort och gott känner dig riktigt låg. 

Kopplingen mellan yrke, identitet och självkänsla

Att säga vad du arbetar med är ofta en central del av din självbild. Många identifierar sig starkt med sitt yrke utan att vara medvetna om det, men det blir uppenbart den dag du förlorar ditt arbete. Kanske är du till och med en av dem som säger att du ÄR ditt yrke, snarare än att du arbetar som… Att tappa din arbetsidentitet kan tillfälligt ge dåligt självförtroende, men även din självkänsla kan bli påverkad.  

Här finns tips på hur du kan hantera dessa känslor

För att hantera situationen och de känslor som kan uppstå – ta del av Britt Maries styrkeövningar för dig som söker jobb här.