”Den här satsningen har effekt!”

Det är oerhört viktigt att få in rätt personer som kan utveckla framtidens scenkonst. Det säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst och en av dem som tagit initiativet till TRS ledarskapsprogram för chefer inom scenkonsten.

Tanken är att rekrytera bredare för att hitta framtidens ledartalanger.

Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

En vital del i programmet är att öka medvetenheten om inkludering och mångfald inom scenkonsten och en avgörande del i det arbetet handlar om ledarförsörjningen:

– Ja, hittills har man sökt nya chefer inom en relativt snäv rekryteringsbas. Vi verkar i en liten bransch och många kommer inifrån, det ger ett begränsat urval. Med det här programmet har vi möjligheten att arbeta aktivt för att personer, som kanske inte kommer från de förväntade spåren, ska få förutsättningar att utvecklas mot en ledarroll, säger Mikael Brännvall.

Och han är säker på att den här typen av program gör skillnad. För 15 år sedan gjordes en liknande satsning som verkligen gjorde avtryck, men då handlade det om att lyfta kvinnliga chefer:

– Då fanns det väldigt få kvinnliga institutionschefer inom scenkonsten. Många uttryckte tvivel om att det ens fanns kvinnor som skulle vilja ta en sådan roll. Men vi fick över 200 ansökningar till det programmet och det satte igång en förändring på riktigt. I dag har vi en majoritet av kvinnliga ledare, så ja, jag är övertygad om att de här satsningarna har effekt.

Rustade med kompetens och mod

De 14 deltagarna i ledarskapsprogrammet kommer från olika delar av kultur och scenkonst och har olika bakgrund inom såväl konstnärligt skapande som produktion och administration.

– Min förhoppning är att de blir rustade att ta ett högre chefskap inom några år - rustade kompetensmässigt, men vi vill också rusta dem med mod att ta en sådan roll.

Han berättar att han fick en fin känsla på första mötet med deltagarna i gruppen:

– Jag blev alldeles varm i hjärtat när jag hörde dem presentera sig och varför de vill vara med. Deras engagemang gick att ta på!

Mikael Brännvall anser att det är viktigt för branschens legitimitet att alla har samma möjligheter, att alla får tillträde till framtidens scenkonst och kan göra karriär om de vill och har rätt kompetens.

– Ytterst är det en demokratifråga. De flesta av våra verksamheter är offentligt finansierade och det ställer höga krav på inkludering. En större rekryteringsbredd höjer också kompetensnivån och vi minskar risken att missa ledartalanger.