Vilken kompetens behöver ni ‒ nu och framåt?

Vad händer om ni står stilla medan omvärlden förändras i en allt snabbare takt? Hur gör ni för att se till att en kurs om AI verkligen landar i organisationen? Är det rätt väg att gå att skicka alla medarbetare på en excelkurs ‒ det kanske det är, men vet ni det?

Kunskap om kompetens – ett program för utveckling

illustration kompetensutveckling

I TRS program Kunskap om kompetens får ni utforska vad ni behöver lära er mer om och hur det ska gå till för att ni ska kunna utföra ert uppdrag på ett bra sätt. Ni får testa och utvärdera arbetssätt som ni kan använda i verksamheten. Ni får ta fram en plan som beskriver vad och vem som ska utvecklas, hur och när.

Syftet är att den kompetensutveckling ni genomför verkligen ska få effekt och påverka verksamheten positivt. Det betyder att ni kompetensutvecklar utifrån de behov verksamheten har, att ni får relevant och aktuell kompetens i en föränderlig värld och att ni får en livskraftig verksamhet och ökad arbetslivskraft.

Vi vet att det kan vara svårt att skapa utrymme i vardagen, både för kompetensutveckling och andra utvecklingsprojekt. Men just därför är det viktigt att lära sig om kompetensutveckling – för att skapa samsyn i organisationen och förstå hur man kan göra och tänka för att kompetensutvecklingen ska få effekt i vardagen. På det viset skapas förutsättningar för en hållbar förändring, som ger effekt både idag och i framtiden.

Effekter på kort sikt

  • Funktionella arbetssätt och metoder för att lyckas med kompetensutvecklingen.
  • Arbetssätt och metoder för att systematiskt arbeta med och analysera kompetensbehov.
  • En genomtänkt plan för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Effekter på lång sikt

  • Uppdaterad, aktuell och relevant kompetens i en föränderlig värld.
  • Kompetens utifrån verksamhetens mål och omvärldens krav.
  • Hållbarhet i arbetssätt – i engagemang och delaktighet för kompetensfrågorna.
  • Ökade möjligheter att nå en hållbar och livskraftig verksamhet.

 

Animerad film om kompetensutveckling

Vad erbjuder TRS?

Vi erbjuder en palett av möjligheter och verktyg för att utveckla kunskap om kompetens och arbeta strategiskt med kompetensutveckling på arbetsplatser anslutna till Trygghetsrådet TRS.  Vi erbjuder det på olika sätt:

Antingen på en enskild arbetsplats. Ni har fler än fem anställda, och kommer tillsammans med en rådgivare fram till hur ni vill göra på just er arbetsplats. Ni kanske vill börja med en anpassad workshop, eller delta i något av de webbinarier vi erbjuder? Kontakta en rådgivare för mer information!  Eller ansök direkt här:

Välkommen att ansöka här

Om ni har upp till fem anställda rekommenderar vi att ni genomför ett program tillsammans med andra organisationer – det finns mycket att lära av varandra! Självklart får ni egen rådgivning och coachning mellan de gemensamma träffarna, som sker digitalt.

Program som startar i augusti- till anmälan

Kostnaden ingår i den avgift ni betalar för anslutningen till omställningsavtalet, men ni behöver avsätta tid för att genomföra workshoppar och eget arbete i organisationen.

Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare för att få mer information!

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. TRS erbjuder detta stöd utan kostnad, men ni behöver avsätta tid för att genomföra workshoppar och eget arbete i organisationen.

Ansökan kompetensstöd

Ansökan ska vara förankrad hos både arbetsgivare och medarbetare, eftersom TRS arbetar på uppdrag av både arbetsgivare och fack.  Du behöver ange en kontaktperson och organisationsnummer. Vi behöver också få namn på en arbetsgivarrepresentant och en facklig företrädare eller representant för medarbetarna. I ansökan vill vi gärna att ni kortfattat beskriver de utvecklingsbehov ni ser, formulerar ett problem eller en utmaning ni har i organisationen. Ange om ni vill att insatsen ska omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller.

Välkommen att ansöka här

Ta första steget

Börja med en prova-på-workshop! Kom överens inom vilket område ni vill ha en workshop tillsammans med vår erfarna rådgivare!

Vi erbjuder också fasta webbinarier, anpassade efter era förutsättningar förstås, med våra erfarna rådgivare. Välj mellan följande teman:

  • Kompetens spelar roll - har du koll?
  • Gruppens kompetensutveckling
  • Medarbetarens kompetensutveckling

Läs mer om om de olika workshopparna här!

Boka en rådgivare

Varmt välkommen att boka en rådgivare för att diskutera hur ni på bästa sätt kan arbeta med kompetensutveckling i er organisation.

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.