Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Vilken kompetens behöver ni nu - och framåt?

Hur kan ni på bästa sätt ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i organisationen? TRS erbjuder er att tillsammans med en erfaren rådgivare analysera ert nuläge och hjälpa er i arbetet med att säkerställa rätt kompetens i organisationen nu och i framtiden. Vilka kompetenser kommer ni att behöva?  Vilka har ni idag? Hur hanterar ni det i relation till händelser och trender i omvärlden?

 

Att kunna planera och utveckla kompetens är viktigt för att kunna fortsätta verka utifrån verksamhetens uppdrag och förändringar i omvärlden.

Med hjälp av TRS rådgivare får ni testa arbetssätt och metoder, och i slutänden har ni fått med er ett sätt att arbeta effektivt, långsiktigt och systematiskt med kompetensfrågorna.

Ni får pröva arbetssätt och metoder för att göra kompetensanalyser och planera för kompetensutveckling. Ni får kunskap om hur ni hittar och tar tillvara drivkraft, motivation och engagemang i verksamheten. Efter insatsen kommer ni kunna implementera, utvärdera och förbättra ert arbete med kompetensutveckling – för att stå starka inför framtiden och förändringar i omvärlden. Självklart utifrån ert uppdrag och era förutsättningar.

Hur går det till?

Med stöd av TRS rådgivare gör ni en kompetensanalys. Ni identifierar prioriterade kompetenser, analyserar  nuläget och beskriver ett framtida önskvärt läge. Ni praktiserar TRS verktyg och metoder.  Tillsammans bygger ni gemensamma synsätt på kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

TRS rådgivare är med på resan och ger tips på verktyg och metoder, leder workshops där ni får träna på att arbeta med kompetensplanering på ett hållbart, systematiskt och långsiktigt sätt.

Arbetet sker i ett antal workshops kombinerat med arbetsgruppsmöten och eget arbete i organisationen.

För vem?

Insatsen kan omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller i er organisation. Arbetsplatsen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.

TRS erbjuder er att tillsammans med en erfaren rådgivare analysera ert nuläge och hjälpa er i arbetet med att säkerställa rätt kompetens i organisationen nu och i framtiden.

 

Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare för att få mer information!

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. TRS erbjuder detta stöd utan kostnad, men ni behöver avsätta tid för att genomföra workshoppar och eget arbete i organisationen.

Ansökan kompetensstöd

Ansökan ska vara förankrad hos både arbetsgivare och medarbetare, eftersom TRS arbetar på uppdrag av både arbetsgivare och fack.  Du behöver ange en kontaktperson och organisationsnummer. Vi behöver också få namn på en arbetsgivarrepresentant och en facklig företrädare eller representant för medarbetarna. I ansökan vill vi gärna att ni kortfattat beskriver de utvecklingsbehov ni ser, formulerar ett problem eller en utmaning ni har i organisationen. Ange om ni vill att insatsen ska omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller.

Välkommen att ansöka här

Ta första steget

Genomför en workshop på er arbetsplats, anpassad efter era behov, med hjälp av TRS erfarna rådgivare. Välj mellan följande teman:

  • Kompetens spelar roll - har du koll?
  • Gruppens kompetensutveckling
  • Medarbetarens kompetensutveckling

Läs mer om om de olika workshopparna här!

Boka en rådgivare

Varmt välkommen att boka en rådgivare för att diskutera hur ni på bästa sätt kan arbeta med kompetensutveckling i er organisation.

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.