Vilken kompetens behöver ni nu - och framåt?

TRS erbjuder ett förebyggande arbete med kompetensutveckling. Syftet är att med kompetensutveckling bidra till stabila, livskraftiga organisationer där medarbetarna är rustade med rätt kompetens för verksamhetens behov.

Hur kan ni på bästa sätt ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i organisationen? TRS erbjuder er att tillsammans med en erfaren rådgivare analysera ert nuläge och hjälpa er i arbetet med att säkerställa rätt kompetens i organisationen nu och i framtiden. Vilka kompetenser kommer ni att behöva?  Vilka har ni idag? Hur hanterar ni det i relation till händelser och trender i omvärlden?

Att kunna planera och utveckla kompetens är viktigt för att kunna fortsätta verka utifrån verksamhetens uppdrag och förändringar i omvärlden.

Med hjälp av TRS rådgivare får ni testa arbetssätt och metoder, och i slutänden har ni fått med er ett sätt att arbeta effektivt, långsiktigt och systematiskt med kompetensfrågorna.

Ni får pröva arbetssätt och metoder för att göra kompetensanalyser och planera för kompetensutveckling. Ni får kunskap om hur ni hittar och tar tillvara drivkraft, motivation och engagemang i verksamheten. Efter insatsen kommer ni implementera, utvärdera och förbättra ert arbete med kompetensutveckling – för att stå starka inför framtiden och förändringar i omvärlden. Självklart utifrån ert uppdrag och era förutsättningar.

För vem?

Insatsen kan omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller i er organisation. Arbetsplatsen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.

Hur går det till?

Med stöd av TRS rådgivare gör ni en kompetensanalys. Det innebär att ni går igenom nuläget, identifierar utmaningar och beskriver ett önskvärt läge. I nästa steg testar ni verktyg och metoder. I samband med det får ni ta del av teorier kring kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats.

TRS rådgivare är med på resan och ger tips på verktyg och metoder, leder workshops där ni får träna på att arbeta med kompetensplanering på ett hållbart, systematiskt och långsiktigt sätt.

Arbetet sker i ett antal workshops kombinerat med arbetsgruppsmöten och eget arbete i organisationen.

Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare för att få mer information!

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. TRS erbjuder detta stöd utan kostnad, men ni behöver avsätta tid för att genomföra workshoppar och eget arbete i organisationen.

Ansökan ska vara förankrad hos både arbetsgivare och medarbetare, eftersom TRS arbetar på uppdrag av både arbetsgivare och fack.  Du behöver ange en kontaktperson och organisationsnummer. Vi behöver också få namn på en arbetsgivarrepresentant och en facklig företrädare eller representant för medarbetarna. I intresseanmälan vill vi gärna att ni kortfattat beskriver de utvecklingsbehov ni ser, formulerar ett problem eller en utmaning ni har i organisationen. Ange om ni vill att insatsen ska omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller.

 Välkommen att ansöka här

Kort gif-bild om e-kursen Mötas i dialog

Att mötas i dialog - en e-kurs

Dialogen är ett effektivt sätt att inkludera och göra alla delaktiga i en grupp. Den här kursen syftar till att du ska kunna genomföra möten och workshopar med dialogmetoden som stöd. Välkommen att delta i TRS e-kurs!

Gå kursen här

Boka en rådgivare

Varmt välkommen att boka en rådgivare för att diskutera hur ni på bästa sätt kan arbeta med kompetensutveckling i er organisation.

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.

Håll liv i dialogen och engagemanget för verksamheten med stöd av TRS

Vi vet att ni just nu befinner er i olika lägen utifrån den situation som råder. En del står i begrepp att säga upp medarbetare, några har permitterat och varslat, andra har mer att göra än någonsin.
För att möta behov i anslutna organisationer har TRS ställt om till mer digitala och flexibla arbetssätt. När det finns utrymme för er att jobba med utveckling erbjuder TRS en mängd olika insatser - allt från e-kurs, öppna webbinarier och rådgivarstöd för kompetensutveckling.

Läs mer om TRS insatser