Kompetensutveckling i yrkesgrupper och branscher

TRS arbetar sedan många år med förebyggande kompetensutveckling, både i organisationer och i utvecklingsprojekt för en hel bransch eller yrkesgrupp. Syftet med detta arbete är att skapa livskraftiga verksamheter där medarbetare har rätt kompetens för att möta framtidens behov och utmaningar.

Två män, sitter bredvid varandra.

Många branscher eller yrkesgrupper står inför stora förändringar eller nya krav från omvärlden. För enskilda organisationer kan det vara svårt att överblicka och tillräckligt snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar.

De projekt som hittills genomförts har bland annat lett till breddad och fördjupad kompetens, nya nätverk har skapats och därmed nya möjligheter till erfarenhetsutbyte. Trygghetsrådet TRS kan vara finansiär eller projektägare, eller båda delarna. En del projekt har också genomförts i samverkan med andra, till exempel Vinnova och IFL/Handelshögskolan.

Tidigare projekt har till exempel rört ledarskapsutveckling inom elitfotboll, elithockey och ideella organisationer. 2021 genomfördes ett program för producenter inom scenkonsten. Under 2020-2021 genomfördes fem olika insatser för att stärka kompetensen inom idéburen vård och omsorg.

Scenkonstens framtida ledare

I framtiden behöver scenkonsten chefer och ledare som drivs av att jobba med verksamhetsutveckling, förändringsledning, inkludering och mångfald. Hösten 2022 startar TRS, på uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film, ett program för blivande ledare inom scenkonsten. Programmet riktar sig till framtida ledare som är nyfikna, modiga och vill driva utveckling.

Läs om programmet här

Vill våga större utmaningar

Katja Sliwinski är en av deltagarna. Hon ser fram emot att nätverka, att ta reda på vad för slags chef hon vill vara - och att få en självförtroendekick.

Läs artikeln här

"Framtidens ledare kan förändra"

Vill vi, så kan vi öka integration och mångfald inom scenkonsten på riktigt. Det säger Simon Norrthon, skådespelare och ordförande i fackförbundet Scen & Film. Hoppet sätter han bland annat till framtidens ledare som nu går TRS ledarskapsprogram för chefer inom scenkonsten. (Foto: Sören Vilks)

Läs intervjun med Simon Norrthon