Kompetensutveckling i yrkesgrupper och branscher

TRS arbetar sedan många år med förebyggande kompetensutveckling, både i organisationer och i utvecklingsprojekt för en hel bransch eller yrkesgrupp. Syftet med detta arbete är att skapa livskraftiga verksamheter där medarbetare har rätt kompetens för att möta framtidens behov och utmaningar.

Två män, sitter bredvid varandra.

Många branscher eller yrkesgrupper står inför stora förändringar eller nya krav från omvärlden. För enskilda organisationer kan det vara svårt att överblicka och tillräckligt snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar.

De projekt som hittills genomförts har bland annat lett till breddad och fördjupad kompetens, nya nätverk har skapats och därmed nya möjligheter till erfarenhetsutbyte. Trygghetsrådet TRS kan vara finansiär eller projektägare, eller båda delarna. En del projekt har också genomförts i samverkan med andra, till exempel Vinnova och IFL/Handelshögskolan.

Tidigare projekt har till exempel rört ledarskapsutveckling inom elitfotboll, elithockey och ideella organisationer. 2019 genomfördes ett program för scenografer och kostymdesigners. Nyligen har ett projekt för idéburen vård och omsorgs genomförts i fem moduler.

Vi stärker idéburen vård och omsorg

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. Nu erbjuder vi en andra omgång med fem fristående moduler. Anmäl dig snarast till de första två!

Program för producenter - med fokus på ledarskap

För att stärka producenter i scenkonstbranschen erbjuder nu Trygghetsrådet TRS på uppdrag av parterna Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film ett program för aktiva producenter inom scenkonstbranschen som startar hösten 2021. Innehållet påminner om ett traditionellt ledarskapsprogram, men är anpassat efter de behov och förutsättningar som gäller för producenter. Läs mer om programmet