50 år med TRS!

Trygghetsrådet TRS bildades 1972 när arbetsmarknadens allra första trygghetsavtal skrevs under.

Läs om TRS och de första 50 åren!

Varför tecknades trygghetsavtal?

En viktig anledning till att trygghetsavtalet kom till i början av 1970-talet var att tjänstemännen på det privata området drabbades av uppsägningar, vilket tidigare var ovanligt. Då ansåg några av parterna på arbetsmarknaden att det offentligt finansierade stöd som fanns (till exempel Arbetsförmedlingen) inte räckte till för de behov tjänstemännen hade.

Trygghetsrådet TRS var det första trygghetsrådet som kom till genom ett kollektivavtal. Åren som följde avtalades fler trygghetslösningar fram inom olika områden.

50 år av nytänkande

Om andra trygghetsråd

Stödet genom åren

Redan från början kom arbetsgivar- och arbetstagarparterna överens om att avsätta pengar för att skapa ett tryggare arbetsliv. Det var viktigt att stärka de anställdas möjligheter att anpassa sig till förändringar som skedde på företagen och i omvärlden. Intentionen var i början att förebygga uppsägningar men om en uppsägning blev nödvändig skulle den uppsagde kunna få stöd.

Under 1990-talet förändrades avtalen och fick ett tydligare fokus på uppsagda. Det resulterade i det vi idag kallar omställningsstöd (stöd till nytt arbete). Syftet var att skapa bättre förutsättningar för att hitta ett nytt arbete och avtalet innebar en sorts försäkring för de uppsagda.

Stöd från TRS idag

TRS uppdrag är att ge stöd till anställda, uppsagda samt tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt arbete. Stödet är dels förebyggande, dels stöd till nytt arbete. Samma år som TRS fyller 50 år har parterna kommit överens om ett nytt omställningsavtal, som också ger TRS möjlighet att ge stöd till kompetensutveckling för anställda i anslutna organisationer!

Om Omställningsavtalet

 

Kompetensutveckling för anställda

TRS erbjuder stöd för kompetensutveckling för anställda i anslutna organisationer.  Det gäller både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Syftet är att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Observera att detta inte är en del av arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling relaterat till verksamhetens behov. Vi rekommenderar att ni kontaktar TRS rådgivare för information om stöd för strategiskt arbete med kompetensutveckling i er organisation.

Stödet till anställda i anslutna organisationer kan bestå av:

  • Vägledning, rådgivning och coachning mot studier
  • karriärcoachning
  • Validering av befintliga kunskaper
  • Ersättning för kortare kurser – upp till en vecka (ekonomiskt stöd och/eller betald kurs)
  • Yttrande till CSN relaterat till det nya omställningsstudiestödet. Vad betyder det att TRS ska avge yttrande?
  • Kompletterande ekonomiskt stöd för den som beviljats omställningsstudiestöd
  • TRS kan betala för vissa utbildningar.

Läs mer om omställningsstudiestödet