Rådgivarens tips om referenser i en rekryteringsprocess

Referenstagning är ofta det allra sista steget i en rekryteringsprocess och det sista en rekryterare gör innan arbetsgivaren skriver anställningsavtal med dig. Det är en möjlighet för dig att öka din trovärdighet och bekräfta den bild som du själv har gett under en rekryteringsprocess. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse delar med sig av tips på hur du kan använda dina referenser på bästa vis. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

– När du ber någon att vara din referens, förbered personen genom att berätta vilken typ av arbete du söker. Försäkra dig om att personen kan tala till din fördel och marknadsföra dig för den typen av tjänst du söker. Undvik dock att lämna kontaktuppgifter till dina referenser innan det är dags för referenstagning. Det är viktigt att du kontaktar och förbereder dina referenser innan de blir kontaktade av rekryteraren, säger Britt Marie. 

Val av referenser 

De flesta arbetsgivare vill kontakta minst två referenser, ofta tre, innan de anställer en ny medarbetare. Har du fler än tre referenser får du dock möjlighet att välja ut vem som är mest lämplig för jobbet som du söker.  

– Det vanligaste och mest efterfrågade är att referenspersonen är en tidigare chef men det kan även vara en kollega, en uppdragsgivare eller en samarbetspartner. Om du är chef kan din referens vara en person som du har arbetslett, det vill säga någon som kan berätta hur det är att ha dig som chef. Har du förtroendeuppdrag eller styrelseuppdrag vid sidan av ditt arbete kan du fråga någon från den organisationen, även referenser från eventuella ideella uppdrag du har haft kan vara relevanta, tipsar Britt Marie. 

Referentpersonens roll 

En viktig aspekt är att du frågar personer som på ett informativt sätt kan beskriva hur du är som person, framför allt i professionella och arbetsrelaterade situationer. Din referens ska exempelvis kunna beskriva dina arbetsuppgifter och prestationer. Personen ska kunna beskriva hur du kan förväntas agera i vissa situationer på arbetsplatsen, vilken roll du har tagit i en grupp, hur du har hanterat eventuella utmaningar samt berätta om dina styrkor och utvecklingsbara sidor. Det är inte helt ovanligt att en rekryterare frågar om du är en person som referenspersonen skulle kunna tänka sig arbeta med igen. 

– Men nöj dig aldrig med att en referensperson säger ja till att vara din referens. Det har hänt att jag eller någon av mina kollegor haft arbetssökande som trillat på målsnöret till ett jobb som de helt säkert trodde de skulle få. Och det är först när den arbetssökande anat ugglor i mossen och förhört sig hos rekryteraren om vad referenserna sagt, som de fått reda på att de har en referens om uttrycker sig på ett sådant sätt, att anställning inte längre varit aktuell, säger Britt Marie och fortsätter: 

– Personligen anser jag att det är fel att tacka ja till att vara referens och sedan inte tala till den arbetssökandes fördel. Känner man att man som tillfrågad referens inte kan tala till den arbetssökandes fördel borde det naturliga vara att stå för det och tacka nej till att vara referens. 

Håll dina referenspersoner uppdaterade 

När det är dags för referenstagning behöver du uppdatera dina referenser och berätta om den process du är aktuell i just nu. Mejla gärna jobbannonsen och din ansökan så att referenspersonen vet hur hen ska marknadsföra dig på bästa sätt. Ge också din bild av hur du under intervjun har uppfattat tjänsten, organisationen och vad som krävs av dig, så att fler perspektiv träder fram än enbart det som framgår av jobbannonsen.  

– Det kan faktiskt vara helt avgörande vid referenstagningen att din referensperson får ditt perspektiv på tjänsten. Kom ihåg att i samband med detta fråga hur referenspersonen ställer sig till att marknadsföra dig för den sökta tjänsten. Om det finns tveksamheter kanske du ska välja en annan referens. Fundera över om det kan finnas någon som kan ge en tydligare och bättre bild av dig i förhållande till just denna tjänst. Om du känner att du inte har något annat val än att välja en referens som inte är odelat positiv till din tidigare insats är det viktigt att du berättar detta för rekryteraren innan referenstagningen sker. Kanske är det så att du och din tidigare chef inte har samma syn på din tidigare insats, då är det viktigt att förekomma och ge rekryteraren ditt perspektiv, säger Britt Marie. 

Referenstagning på olika sätt 

Även om telefonsamtal är den vanligaste kontaktvägen mellan rekryterare och referenspersoner finns det rekryterare som mejlar en länk till ett webbformulär där referenterna uppmanas att svara på frågor om dig. Det är en god idé att du som arbetssökande stämmer av med rekryteraren eller arbetsgivaren på vilket sätt de kommer att kontakta referenspersonerna så att du kan informera dem om det. Sist men inte minst, är det viktigt att du vårdar dina referenser väl, så kom ihåg att tacka dem efteråt!