”Se till att sätta smarta mål”

Umeå studentkår behövde hjälp att jobba med kompetensutveckling. Knappa resurser och lite tid hade ställt sådant åt sidan. Kanslichef Stefan Brattlöf hade tackat nej en gång, men i höstas blev det av att delta i TRS program. Det blev starten på en kreativ process - och nya anslag.

Stefan Brattlöf, kanslichef vid Umeå studentkår

Landets studentkårer finansieras med medlemsavgifter, statliga anslag och att universiteten köper tjänster från kårerna. En ganska speciell och bred verksamhet där 70 procent av medlemmarna byts ut varje år. Det gör också att kansliet och kåren i viss mån behöver återuppfinna sig själva varje år för att vara relevanta för sina medlemmar.  

– En viktig del av vår verksamhet är att arrangera olika evenemang för studenterna, till exempel kring psykisk hälsa eller kontakter med näringslivet. Hittills har vi varit dåliga på att söka projektmedel för eventen och vi har diskuterat mycket kring hur vi skulle kunna bli bättre på detta, berättar Stefan Brattlöf.  

Nätverket gav nya perspektiv 

Han insåg att det där programmet som han hade tackat nej till kanske kunde vara ett sätt att komma vidare med frågan. Han tog kontakt med TRS igen och i höstas kom Umeå studentkår med i TRS nätverk för små organisationer. Syftet är att komma igång och arbeta effektivt och systematiskt med kompetensfrågor för mer stabila och livskraftiga verksamheter. 

– Vårt förbättringsområde som vi jobbade med i nätverket var just att utveckla möjligheten att söka projektmedel för de event och arrangemang vi gör, dessutom såg jag att vi hade en del brister i det systematiska kompetensutvecklingsarbetet.  

Det var fyra träffar med hela nätverket och så blev det en hel del träffar internt under hösten med den grupp från kansliet som deltog.  

– Det blev en jättebra start för oss. Nätverket gav oss förmågan att ställa rätt frågor och det satte verkligen igång en kreativ process. Vi fick chansen att prata om kompetensfrågor ur andras perspektiv tack vare att deltagarna kom från olika verksamheter.  

Kursledarna gav verktyg  

Stefan Brattlöf tycker att en av de viktigaste lärdomarna han fick med sig var att inte satsa på att göra allt. I stället se till att sätta smarta mål – mätbara, realistiska och som alla ska vara överens om och som ska vara värderade i tid.  

– Kursledarna bröt ner det på ett så bra sätt att det vi ville göra kändes görbart.  

Ett av de initiativ som tog form under nätverkets gång var att ha en konferens med alla medarbetare på kansliet. I fokus stod just kompetens och målsättningar. 

– Vi började med att prata om vad kompetens är? Alla fick skriva ner minst fyra projekt som de skulle vilja jobba med under året och vilka färdigheter som skulle krävas. Och så tog vi upp frågan om hur vi skulle kunna göra riktigt bra projektmedelsansökningar. Det blev kreativa diskussioner och mängder av idéer.  

Resultatet kom direkt. En kollega skred till verket och Umeå studentkårs kansli gjorde sin första ansökan om projektmedel på över tio år och fick beviljat anslag på 25 000 kronor.  

– Det kändes otroligt kul och gav oss till exempel möjligheten att anlita en mer namnkunnig föreläsare till vårt event om psykisk hälsa, säger Stefan Brattlöf.  

Läs mer om TRS program Kunskap om kompetens >>