Funderar du på att starta eget företag?

Genom åren har vi stöttat många som haft viljan och drivkraften att starta ett eget företag. Och det går bra för de allra flesta!

Att driva ett eget företag är för många en dröm, med förhoppning om stora möjligheter att påverka sin yrkesinriktning och sitt arbetsliv. Men företagande innebär också andra och troligen nya krav på dig i din yrkesroll. Resan med förberedelser fram till ditt nya företag kan ibland också upplevas som lång och bitvis mödosam.

Rådgivarna ger stöd

Rådgivarna på TRS har många års erfarenhet av att stötta personer som vill starta eget företag inom olika branscher. Vi har genomfört många uppföljningar och utvärderingar för att se hur det har gått för de som startat företag med stöd av oss. Vi vet vad företagsstartarna tycker är det mest utmanande och svåraste med att starta och driva företaget. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och våra kunskaper om att starta eget till dig.

Exempel på stöd

Exempel på stöd du kan få är:

  • I första skedet - stöd av din rådgivare på Trygghetsrådet TRS.
  • Affärscoach som har erfarenhet av att ge stöd vid start av företag. Affärscoachen har stor erfarenhet av att bistå när det gäller att göra kalkyler och lönsamhetsberäkningar. Affärscoachen stöttar dig när du skriver affärsplanen och genomför andra aktiviteter du behöver innan du startar ditt företag.
  • När affärsplanen är klar och visar att du har goda förutsättningar att långsiktigt kunna försörja dig på ditt företag, finns möjlighet att söka ett investeringsstöd.
  • Det finns även möjlighet att få stöd av affärscoach efter själva starten, under etableringsfasen av företaget. Då får du ett professionellt bollplank när du är igång med företaget.

Om du har tankar på att starta eget företag börjar du med att ringa till din rådgivare för ett första möte. Där berättar du om din affärsidé och hur du tänkt genomföra den.

Vi kan hjälpa dig att utvärdera din affärsidé. Om du kommer fram till att din idé är hållbar, fortsätter vi att stödja dig i processen till ditt nya företag.

Det kommer att bli en spännande resa med mycket jobb och många utmaningar!

Förhoppningsvis är du fortfarande nyfiken på att starta eget företag? Ring din rådgivare på  TRS för ett första samtal!

Guide för dig som funderar på att starta eget företag

Vi har tagit fram en guide med frågor du behöver fundera på innan du förverkligar dina planer på eget företag. Arbeta igenom guiden för att förstå dina förutsättningar att starta eget!

Här öppnar du guiden (pdf)