Funderar du på att starta eget företag?

Genom åren har vi stöttat många som haft viljan och drivkraften att starta ett eget företag. Och det går bra för de allra flesta!

Att driva ett eget företag är för många en dröm, med förhoppning om stora möjligheter att påverka sin yrkesinriktning och sitt arbetsliv. Men företagande innebär också andra och troligen nya krav på dig i din yrkesroll. Resan med förberedelser fram till ditt nya företag kan ibland också upplevas som lång och bitvis mödosam.

Rådgivarna ger stöd

Rådgivarna på TRS har många års erfarenhet av att stötta personer som vill starta eget företag inom olika branscher. Vi har genomfört många uppföljningar och utvärderingar för att se hur det har gått för de som startat företag med stöd av oss. Vi vet vad företagsstartarna tycker är det mest utmanande och svåraste med att starta och driva företaget. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och våra kunskaper om att starta eget till dig.

Innan du startar -
tre steg för dig som funderar på att starta eget:

1. Förberedelse

Det första steget handlar om förberedelse. Vi har tagit fram en checklista i tre delar som kan hjälpa dig att fatta beslutet att gå vidare mot målet ett eget företag – när du svarar på frågorna skapar det också ett underlag för dig och din rådgivare att resonera vidare kring.

Här hittar du checklistan

2. Affärsplan och budgetar

I steg två kommer din rådgivare och du överens om dina idéer, tankar och förutsättningar är tillräckligt starka, konkreta och hållbara för att gå vidare. Då är det dags att skapa en affärsplan och göra budget. Om du behöver kan du få träffa en affärskonsult.

När detta är klart behöver du ett positivt utlåtande från affärskonsulten eller din rådgivare – är det en bra idé att starta eget? Har du en hållbar affärsplan och kommer du att kunna försörja dig på ditt företag?

3. Ansök om investeringsstöd hos TRS

Först när du har fått ett positivt utlåtande om din affärsplan och budget är det dags ansöka om ekonomiskt stöd från TRS. Du behöver ta fram ett detaljerat underlag som beskriver vad pengarna ska gå till och varför du behöver dem.

Exempel på ansökan om investeringsstöd från TRS

Det kommer att bli en spännande resa med mycket jobb och många utmaningar.

Förhoppningsvis är du fortfarande nyfiken på att starta eget företag? Ring din rådgivare på TRS för ett första samtal!

Här hittar du checklistan del 1

Vanliga frågor om att starta eget företag

 

Länktips

Det finns olika aktörer som erbjuder hjälp och rådgivning när det gäller att starta eget företag. Nyföretagarcentrum, Verksamt, Skatteverket, Almi och Arbetsförmedlingen tillhandahåller både information, stöd och mallar du kan använda dig av.

Verksamt

verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du kan ha nytta av.

Nyföretagarcentrum

nyforetagarcentrum.com hittar du tips om att starta eget. Ett 80-tal NyföretagarCentrum finns idag i 224 kommuner. Kontakta dem gärna!

Hjälpmedel och mallar

almi.se finns mallar för affärsplaner och budgetar. Använd dem och fyll i dina egna uppgifter.

Arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsformedlingen.se för att undersöka om du har möjlighet att söka aktivitetsstöd (så kallat starta-eget-bidrag).