Öka förmågan att samarbeta

Kompetensutveckling är mer än att bara skaffa sig formella yrkeskunskaper. Det kan också handla om att utveckla generella kompetenser som att öka samarbetsförmågan, tipsar TRS rådgivare Monica Held.

Monica Held, rådgivare på TRS.

– När vi tänker kompetensutveckling så utgår vi ofta från att vi ska utveckla oss i yrkesrollen. Vilket är helt rätt. Men utifrån ett rollperspektiv så har vi både en yrkesroll och en generell roll. Kompetensen att utöva sitt yrke handlar både om formella yrkeskunskaper och erfarenheter du skaffar dig i utövandet av yrket, säger hon. 

Olika roller 

I den generella rollen ligger de kompetenser vi behöver för att samarbeta, kommunicera, och jobba mot samma mål. Den är lika viktig för att åstadkomma goda resultat som yrkeskompetensen, förklarar Monica.  

– Till skillnad från yrkesrollen, som det ofta finns flera av på en arbetsplats, så är den generella rollen lika för alla i en organisation. Den generella rollen, som handlar om hur vi ska bemöta varandra, hur våra samarbeten ska fungera och vilket ansvar vi tar för att skapa en god arbetsmiljö, behöver alla förhålla sig till, säger hon. 

Vill du veta mer om detta så rekommenderar Monica boken ”Ta din roll på jobbet” av organisationskonsulterna Anna-Lena och Paul Sundlin. 

Vad är samarbetskompetens? 

Vad är då samarbetskompetens? Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, definierar begreppet så här: ”Förmågan att lära av andra; att förstå och respektera andras behov, perspektiv och handlingar (empati); att förstå, förhålla sig till och vara lyhörd för andra (empatiskt ledarskap); att hantera konflikter i en grupp; och för att underlätta samarbete och deltagande problemlösning”.  

Monica har också ställt frågan till AI-verktyget ChatGPT. Så här svarar den assisterande textroboten:  ”Samarbetskompetens avser förmågan att effektivt samarbeta med andra människor för att uppnå gemensamma mål. Det innebär att kunna arbeta väl i grupp, kommunicera effektivt, lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och vara flexibel nog att anpassa sig till olika arbetsstilar och perspektiv”. 

Kräver flera olika kompetenser 

För att bli riktigt bra på samarbete krävs med andra ord många olika kompetenser, bland annat kommunikationsförmåga, lyhördhet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga.  

Då kompetens inbegriper förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter för att uppnå avsedda resultat kan vi tänka att mycket av kompetensutvecklingen kan bestå av att öka förmågan och färdigheterna, förklarar Monica. 

– När det gäller ett mellanmänskligt område som samarbete så finns det olika sätt att öka förmågan. Till exempel genom olika sätt att prata och föra dialog med varandra. Att tydliggöra ramar som syfte med möten och samarbeten underlättar och skapar rätt förväntningar kring samarbetet, tipsar hon.

Tips: TRS erbjuder en e-kurs om dialogmetoden

Dialogmetoden är en av de metoder TRS använder i utvecklingsprojekt. Det är ett effektivt sätt att inkludera och göra alla delaktiga i samtalet. Vår e-kurs, som består av korta teoripass, övningar, checklista, quiz och filmer, syftar till att du ska kunna genomföra möten och workshopar med dialogmetoden som stöd. 

Läs mer om kursen här.

Vill du veta mer om hur TRS kan hjälpa er att arbeta med kompetensutveckling? Hör av dig till våra rådgivare!