Vem har rätt att få stöd av Trygghetsrådet TRS?

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd åt den som är, eller är på väg att bli, arbetslös. För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda.

Anställd tillsvidare men uppsagd

För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Organisationen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS 
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd, eller riskerar att bli uppsagd, på grund av ohälsa
  • Arbetstagaren har varit anställd minst åtta timmar per vecka
  • Arbetstagaren är uppsagd på minst 20 procent av sin arbetstid

Ansökan ska fyllas i både av arbetsgivaren och den uppsagde medarbetaren. Protokollet från facklig förhandling ska bifogas. Man behöver dock inte vara medlem i en facklig organisation för att få stöd av TRS.

Tidsbegränsat anställda

TRS ger också stöd till tidsbegränsat anställda när anställningen upphör. Då gäller nedanstående krav:

  • Under de senaste fem åren ska arbetstagaren ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare
  • Arbetsgivarna måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS
  • Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande och den behöver inte vara hos samma arbetsgivare
  • Under den senaste anställningen ska arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka
  • Stödet ska sökas senast ett år efter att senaste anställningen upphörde

Arbetstagaren ansöker på egen hand om stöd. 

Anställd tillsvidare eller tidsbegränsat
men uppsagd på grund av ohälsa

För att få stöd måste kraven ovan vara uppfyllda, olika beroende på om det är en tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning.

Ansökan ska fyllas i både av arbetsgivaren och den uppsagde medarbetaren. Protokollet från facklig förhandling ska bifogas, liksom en bedömning av arbetsförmågan.

Läs mer om villkor vid uppsägning på grund av ohälsa eller risk för uppsägning på grund av ohälsa.

 

Uppsagd igen?

Om medarbetaren får ett nytt arbete men blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist går det att ansöka om stöd från TRS igen. Det kallas för efterskydd och gäller i fem år efter det datum den första anställningen upphörde.

Läs mer om Efterskydd

Vem får inte stöd?

Den som själv säger upp sig eller är uppsagd av personliga skäl omfattas inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa.

Den som bedriver frilansverksamhet i eget företag eller i egenanställning kan inte få stöd av TRS.

Läs mer om Omställningsavtalet

Ansök om omställningsstöd här