Vem har rätt att få stöd av Trygghetsrådet TRS?

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd åt den som är, eller är på väg att bli, arbetslös. För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda.

Anställd tillsvidare men uppsagd

För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Organisationen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS 
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd, eller riskerar att bli uppsagd, på grund av sjukdom
  • Arbetstagaren har varit anställd minst åtta timmar per vecka
  • Arbetstagaren är uppsagd på minst 20 procent av sin arbetstid

Arbetsgivaren ansöker om stöd för den uppsagde medarbetaren på TRS webb. Protokollet från facklig förhandling ska bifogas. Man behöver dock inte vara medlem i en facklig organisation för att få stöd av TRS.

Det går att ansöka om stöd inom ett år efter att anställningen upphörde. TRS ger stöd i upp till två år.

Tidsbegränsat anställda

TRS ger också stöd till tidsbegränsat anställda när anställningen upphör. Då gäller nedanstående krav:

  • Under de senaste fem åren ska arbetstagaren ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare
  • Den senaste arbetsgivaren måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS
  • Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande och den behöver inte vara hos samma arbetsgivare
  • Under den senaste anställningen ska arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka
  • Stödet ska sökas senast ett år efter att senaste anställningen upphörde.

Omfattningen på stödet kan variera beroende på om du bara varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivarorganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna.

Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten organisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla.

Arbetstagaren ansöker på egen hand om stöd på TRS webb. Det går att ansöka om stöd inom ett år efter att anställningen upphörde. TRS ger stöd i upp till två år. 

Anställd tillsvidare eller tidsbegränsat
men uppsagd på grund av sjukdom

För att få stöd måste kraven ovan vara uppfyllda, olika beroende på om det är en tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren ansöker om stöd för den uppsagde medarbetaren på TRS webb. Protokollet från facklig förhandling ska bifogas, liksom en bedömning av arbetsförmågan.

Läs mer om villkor vid uppsägning på grund av sjukdom eller risk för uppsägning på grund av sjukdom.

 

Uppsagd igen?

Om medarbetaren får ett nytt arbete men blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist går det att ansöka om stöd från TRS igen. Det kallas för efterskydd och gäller i fem år efter det datum den första anställningen upphörde. Därför är det viktigt att ansöka om stöd, även om den uppsagde medarbetaren redan fått ett nytt jobb.

Läs mer om Efterskydd

Vem får inte stöd?

Den som själv säger upp sig eller är uppsagd av personliga skäl omfattas inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är sjukdom.

Den som bedriver frilansverksamhet i eget företag eller i egenanställning kan inte få stöd av TRS.

De som inte omfattas av de allmänna anställningsvillkoren på arbetsplatsen omfattas inte heller av TRS Omställningsavtal. Det kan till exempel gälla vd och andra tjänstemän i företagsledande ställning. Det gäller även ägaren till ett företag och dennes make eller maka.

Läs mer om Omställningsavtalet

Ansök om omställningsstöd här