Inför uppsägningar - för Arbetsgivaralliansens medlemmar

Målgrupp: Arbetsgivare
3 oktober 2024, kl 9.30-11.00

Välkommen till Trygghetsrådet TRS och Arbetsgivaralliansens gemensamma webbinarium om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Webbinariet ger dig den vägledning och kunskap du behöver för att effektivt navigera genom utmaningar i din roll som arbetsgivare.

Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett webbinarium där vi tillsammans ger dig en grundlig förståelse för de arbetsrättsliga aspekterna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vi ger dig även verktyg för hur du kan skapa trygghet i den utmanande situation som en uppsägning kan medföra.

Du får vägledning genom processen, rätt verktyg för att skapa konstruktiva samtal och lösa svårigheter på ett professionellt sätt samt en klar förståelse för vad som gäller enligt lag och avtal.  Det säkerställer att du är väl förberedd för det som ett uppsägningssamtal kan innebära.

Vi belyser din roll som ledare under omställningsprocessen. Vi kommer att erbjuda vägledning om hur du formulerar och levererar budskap samt ge praktiska tips för att förbereda och hantera utmanande samtal. Syftet är att främja trygghet och stabilitet i utmanande tider, både för dig som leder förändringen och för din organisation.

Samtalsledare

Maria Liljedahl, förhandlingschef Arbetsgivaralliansen
Monica Held, rådgivare Trygghetsrådet TRS

Anmäl dig till webbinariet här