Villkor

Villkor för stöd - uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom

 • Den organisation där du arbetar/har arbetat måste vara ansluten till TRS
 • Du har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
 • Du har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men har blivit uppsagd på grund av sjukdom.
 • Du har varit anställd minst 8 timmar per vecka.
 • Du är uppsagd på minst 20 procent av din arbetstid.
 • Arbetsgivaren ska ansöka om stöd för din räkning. Därefter får du ett mejl där du kan tacka ja till stöd och komplettera dina uppgifter.
 • Arbetsgivaren ska skicka med protokoll från de lokala förhandlingarna med facket skickas med. Du behöver dock inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRS.
 • Om ansökan sker för att du blivit uppsagd på grund av sjukdom behöver ett intyg om din arbetsförmåga bifogas.

Du måste ansöka om stöd inom ett år från din sista arbetsdag.

 

Här kan du läsa mer om TRS stöd till uppsagda

Tidsbegränsad anställning upphör

Omfattningen på stödet kan variera beroende på om du bara varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivarorganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna.

Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten organisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla.

Efterskydd – om du blir uppsagd igen

Läs om villkor för efterskydd här

Villkor för omställningsstudiestödet

Du ska

 • vara mellan 27 och 62 år (från om med det år du fyller 27 år)
 • ha arbetat minst 96 månader (8 år), av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden
 • ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.
 • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
 • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
 • Du måste studera i en viss omfattning
 • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

 

Villkor för Avgångsersättning (AGE)

För att du ska kunna få ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Eller så har en tidsbegränsad anställning tagit slut.
 • Du har varit anställd under minst fem års sammanhängande tid hos en eller flera arbetsgivare.
 • Arbetsgivaren, eller arbetsgivarna, måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS.
 • Du har haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.
 • Uppsägningen ska gälla minst 20 procent av din arbetstid.
 • Du är arbetslös när du ansöker om ersättningen.
 • Du ska vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller delta i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
 • Du kan inte få avgångsersättning retroaktivt.
 • Du som avslutat en tidsbegränsad anställning ska ha arbetat minst 48 månader hos en eller flera arbetsgivare under de senaste fem åren.