Skräddarsytt stöd för fackliga företrädare

Att vara facklig företrädare innebär att navigera genom komplexa och ofta utmanande situationer. TRS coachningsstöd för fackliga företrädare är utformat för att ge dig de verktyg du behöver för att lyckas med de unika uppgifter just du ställs inför. Vi hjälper dig att utveckla dina färdigheter och hantera utmaningarna i din roll på ett tryggt och effektivt sätt. AnnCharlotte Bretan, rådgivare på TRS, delar här med sig av varför du som facklig företrädare bör ta del av TRS coachning.

AnnCharlotte Bretan, rådgivare på TRS.

Stöd att hitta lösningar

Genom coachande samtal får du diskutera dina unika utmaningar och få stöd att hitta de lösningar som passar just dig. AnnCharlotte betonar vikten av att ha någon att bolla idéer och tankar med.

– Coachningen ger dig utrymme att reflektera och diskutera dina specifika utmaningar. Det handlar om att du själv hittar svaren med hjälp av vår vägledning, säger AnnCharlotte.

Kvalificerade coacher med bred erfarenhet

TRS erfarna coacher har djup kunskap om arbetslivets komplexa utmaningar. Våra coacher har lång erfarenhet av att stödja både arbetsgivare och fackliga företrädare.

– Våra coacher har omfattande erfarenhet och håller regelbundet webbinarier i relevanta ämnen. De verktyg och insikter du får hos oss hjälper dig att känna dig tryggare i samtalen med dina medlemmar och kollegor, förklarar AnnCharlotte.

Verktyg och metoder för framgång

Coachningen hos TRS använder sig av etablerade coachningsmetoder som exempelvis GROW-modellen och lösningsorienterade tekniker.

– Genom strukturerade frågor och målsättningar hjälper vi dig att navigera genom dina utmaningar. Vi börjar med att identifiera dina specifika frågor och utmaningar. Därefter använder vi lämpliga metoder och modeller för att hitta lösningar. Målsättningen är att du ska få konkreta verktyg och en tydlig struktur för att hantera din roll som facklig företrädare, berättar AnnCharlotte.

En typisk coachningsprocess

Coachningsprocessen inleds med en ansökan via TRS webbplats. Därefter kontaktas du och får en beskrivning av metodiken och tidsramen för coachningen. Coachningen omfattar tre individuella samtal på 60–90 minuter. Dessa samtal sker främst via digitala mötesplattformar. Mellan samtalen får du uppgifter och tid för reflektion för att maximera effekten av coachningen.

Vanliga frågor och utmaningar

Vanliga frågor som TRS hjälper fackliga företrädare att hantera inkluderar omställning, ledarskapsutmaningar och kommunikation. AnnCharlotte påpekar vikten av att hantera dessa utmaningar på ett professionellt sätt.

– Många fackliga företrädare kämpar med att vara transparenta samtidigt som de måste skydda känslig information. Vi hjälper dig att hitta balansen och ger dig stöd att kommunicera effektivt med både medlemmar och arbetsgivare.

Kontinuerligt stöd under ett år

Coachningsstödet som TRS erbjuder inkluderar tre samtal under ett års tid, men du kan även fortsätta att vända dig till TRS för generell rådgivning efter dessa sessioner. AnnCharlotte betonar vikten av reflektion.

– Reflektion är en stor katalysator för utveckling. Använd oss för att reflektera och utveckla dina färdigheter som facklig företrädare.

Anpassning till olika organisationer och branscher

TRS coachningsstöd är anpassat för att möta utmaningar i olika branscher och organisationer. Även om utmaningarna ofta är liknande, är lösningarna unika för varje situation och plats. AnnCharlotte avslutar med att påpeka vikten av individuella lösningar.

– Vi har en djup insikt i de olika verksamheter vi arbetar med och använder denna kunskap för att ge skräddarsytt stöd. Våra coacher hjälper dig att hitta lösningar som passar just din organisation och dina medlemmar.

Behöver du coachning, vägledning eller ett bollplank som facklig företrädare? Kontakta TRS och ansök om coachstöd idag.

Ansök om coachstöd här