Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på några av de frågor som vi ofta får.

Kan jag få ekonomisk ersättning av TRS?

Ja, den möjligheten finns under vissa förutsättningar. Om du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare (som är anslutna till Trygghetsrådet TRS) under minst fem års sammanhängande tid kan du få en ersättning som kompletterar a-kassan, avgångsersättning (AGE). Ytterligare några kriterier ska vara uppfyllda för att du ska få AGE. Är du dessutom över 55 år kan TRS också betala vissa försäkringar.

Läs mer om AGE
Läs mer om försäkringar

Hur länge kan jag få ekonomiskt stöd?

Du kan få stöd tills du får ett nytt jobb, eller i upp till två år, räknat från och med det datum din anställning upphörde.

Om du får ett nytt arbete men blir uppsagd på grund av arbetsbrist igen kan du få stöd igen (efterskydd).

Läs mer om TRS omställningsstöd
Läs mer om efterskydd

Hur vet jag om min arbetsgivare är ansluten till TRS?

Du kan enkelt kontrollera det själv. Skriv in organisationsnumret i sökrutan ("Rätt trygghetsråd?") så får du veta det. Organisationsnumret brukar stå på din lönespecifikation, annars får du fråga din arbetsgivare.

Jag vet att min arbetsgivare är ansluten men det syns inte när jag fyller i organisationsnumret i rutan?

Kontakta oss per mejl eller telefon!

Hur ansöker jag om stöd?

Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa ska du fylla i formuläret här på webben tillsammans med din arbetsgivare. Protokollet från den fackliga förhandlingen ska bifogas.

Om du lämnar en tidsbegränsad anställning och vill söka stöd av TRS fyller du i formuläret själv.

Ansök om stöd

Får jag själv välja utbildning?

Du kan få stöd till kompetensutveckling, men diskussionen sker i samråd med din rådgivare. Alla utbildningsinsatser från oss är arbetsmarknadsinriktade. Om du vill ha stöd ekonomiskt av TRS ställer vi till exempel krav på att du undersöker hur arbetsmarknaden ser ut för det område du vill utbilda dig inom. Kontakta din rådgivare för mer information.

Får utbildningen kosta pengar?

Ja - men se svaret på föregående fråga! Ska TRS bekosta utbildningen ska den ske i samförstånd med din rådgivare.

Vilka seminarier kan jag få gå?

Kontakta din rådgivare, så kan ni diskutera ett lämpligt innehåll och tillfälle för dig.

Hur länge får jag hjälp av TRS?

Två år från det din anställning upphörde. Du måste ansöka om stöd inom ett år efter det att anställningen upphörde. Om du får ett nytt jobb som du också blir uppsagd från på grund av arbetsbrist kan du få stöd av TRS igen. Efterskyddet gäller upp till fem år.

Kan jag få reseersättning av TRS för att söka nytt jobb?

Ja, möjligheten finns, men du måste kontakta din rådgivare i den frågan.

Jag har inte intyg från alla mina tillfälliga jobb. Kan jag få stöd ändå?

Ja, men du måste kunna intyga att du har varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare (som är anslutna till TRS) under de senaste fem åren. Under den senaste anställningen måste din sammanlagda arbetstid ha varit minst åtta timmar per vecka. Det måste du kunna styrka med ett intyg.

Jag har frilansat som skådespelare i många år, men nu skulle jag vilja komplettera med något annat yrke. Kan TRS hjälpa mig?

Att arbeta som frilans innebär oftast att man går från en tidsbegränsad anställning till en annan. TRS ger även stöd till personer som har haft en eller flera tidsbegränsade anställningar.  Som frilans kan du få stöd när du vill byta yrkesinriktning. För att få stöd måste du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare under de senaste fem åren. Alla arbetsgivare måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande. Under den senaste anställningen måste den sammanlagda arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka.

Om du arbetar som frilansare och fakturerar i egen firma eller egenanställning kan du inte få stöd av TRS.

Jag har inte sökt jobb på länge. Jag vet inte var jag ska börja. Kan ni hjälpa mig?

Ja, självklart! Ring till oss så berättar vi mera. Läs gärna här på webbsidan om det stöd TRS kan ge dig.

TRS stöd till dig

Jag är för gammal! Det finns inga jobb, och de som finns är för de unga. Vad ska jag göra?

Den här frågan hör vi ganska ofta, även från unga människor i 30-årsåldern! Men ålder och möjligheten att få ett jobb har ingenting gemensamt. Det är din kompetens du säljer, inte din ålder. I vår statistik ser vi ingen skillnad på åldersgrupperna när det gäller möjligheterna att få ett nytt jobb. Fundera över vad du vill och vad du kan. Kontakta oss för stöd och råd.

Det finns ju inga lediga jobb! Kan ni hjälpa mig?

Det finns jobb! Det omsätts mellan 1,1 och 1,5 miljoner jobb i Sverige under ett år. Alla syns inte i platsannonserna i dagstidningen! Det är bara cirka 20 procent av alla lediga jobb som annonseras. Vi kan hjälpa dig med tips om hur du hittar jobben. Kontakta oss så berättar vi mer.

Har du fler frågor? Kontakta oss på TRS.