Kontakta oss

Besöks- och
postadress: Rehnsgatan 11, 7 tr,
113 57 Stockholm.
Telefon: 08-442 97 30
e-post: trygghetsradet.trs@trs.se

Rådgivare omställningsstöd

När man blir uppsagd och riskerar att bli arbetslös är det många frågor som kan dyka upp. Välkommen att kontakta oss! När du beviljats stöd av TRS börjar vi med ett samtal för att se vad just du behöver. Du som är arbetsgivare eller fackligt förtroendevald är också välkommen att kontakta oss för rådgivning och information.

Administration

Vänd dig till oss med alla möjliga frågor: ansökan om stöd, ändra dina kontaktuppgifter, om din organisation är ansluten eller seminarier.

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.

Verksamhetschef

Administrativ chef

Ekonomi

Har du frågor som rör ekonomi? Vi svarar gärna på dina frågor om utbetalningar, avgångsersättning (AGE) och kollektivavtalade försäkringar.

Kommunikation

VD- och administrativassistent

VD för Trygghetsrådet TRS