Kontakta oss

Besöks- och
postadress: Rehnsgatan 11, 7 tr,
113 57 Stockholm.
Telefon: 08-442 97 30
e-post: trygghetsradet.trs@trs.se

VD för Trygghetsrådet TRS

Chef för ekonomi och administration

Administration

Vänd dig till oss med alla möjliga frågor: ansökan om stöd, ändra dina kontaktuppgifter, om din organisation är ansluten eller seminarier.

Ekonomi

Har du frågor som rör ekonomi? Vi svarar gärna på dina frågor om utbetalningar, avgångsersättning (AGE) och kollektivavtalade försäkringar.

Verksamhetschef för individstöd

Rådgivare individstöd - omställning, studier och karriärcoachning

När man blir uppsagd och riskerar att bli arbetslös är det många frågor som kan dyka upp. När du beviljats stöd av TRS börjar vi med ett samtal för att se vad just du behöver. Om du är anställd inom en organisation som är ansluten till TRS kan du kontakta oss för rådgivning och vägledning kopplat till dina karriärmöjligheter eller om du funderar på att studera. Du som är arbetsgivare eller fackligt förtroendevald är också välkommen att kontakta oss för rådgivning och information.

Chef för utveckling och kvalitet

Kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.

Statistik, HR, administration

IT- och digitaliseringsansvarig

Kommunikationschef

Kommunikation

Senior rådgivare kommunikation