Överför kompetens och minska sårbarheten

Just nu står många verksamheter inför att behöva skära ner, omorganisera och säga upp medarbetare. Resultatet blir ofta att samma uppdrag och arbete måste utföras med mindre resurser. I ett sådant läge är kompetensöverföring ett sätt att göra verksamheten mindre sårbar och mer hållbar, tipsar Monica Held, rådgivare på Trygghetsrådet TRS.

Monica Held

Monica arbetar med att ge stöd till TRS anslutna organisationer i frågor om kompetensutveckling. För några år sedan hade hon ett projekt med en organisation som behövt skära ned på sin verksamhet under flera år. 

– Medarbetarna var stressade, jobbade i stuprör och gav uttryck för att det kändes väldigt sårbart för verksamheten, säger hon. 

Många mådde dåligt 

Personalen vittnade om att samarbetet mellan olika funktioner i verksamheten var svagt och att kommunikationen mellan dem var bristfällig. Det var också många på arbetsplatsen som mådde dåligt efter en lång tid av omställning, beskriver Monica. 

– De kom fram till att en viktig del av deras kompetensutveckling var att öka samarbetet för att lära om varandras arbeten och kunna hjälpa varandra mer.  

Satsade på gemensam kompetensutveckling

Organisationen beslutade sig för att hela arbetsplatsen under ett års tid skulle satsa på gemensam kompetensutveckling inom områden som lärande, kommunikation, det funktionella medarbetarskapet och samarbetsförmåga. Det hölls både föreläsningar, utbildningar och workshoppar som alla medarbetare deltog i. 

Mindre stress och dubbelarbete 

När Monica sedan följde upp hur projektet gått så möttes hon av ett helt annat gäng.  

– De var gladare, uttryckte att de jobbade mer ihop och att arbetet blivit roligare.  

Stressen hade minskat och de hjälpte varandra mer. Organisationen hade sett över sina möten och gruppkonstellationer. Nu träffades de oftare i tvärfunktioner, något som ledde till mindre dubbelarbete, förklarar Monica. 

– Kompetensutvecklingsarbetet gav resultat i form av en mer effektiv verksamhet som syntes mer utåt vilket ökade kännedomen om organisationen, avslutar hon. 

Hur fungerar kompetensöverföringen i er verksamhet?  

Välkommen att kontakta TRS rådgivare i förbyggande arbete med kompetensutveckling om era tankar.