5 frågor som hjälper dig att lyckas med kompetensutveckling

Kompetensutveckling kan vara snårigt. Många känner sig förvirrade när de försöker hitta den ultimata strategin för att utveckla sin verksamhet. För att komma fram till hur kan du ta hjälp av fem kärnfulla frågor, tipsar Nicklas Karlsson, rådgivare på TRS. 

Nicklas Karlsson.

– Arbetet med organisationens kompetensutveckling kan kännas som en labyrint av metoder, modeller och tankesätt. Hur i pusslar man ihop en fungerande strategi av alla dessa bitar? Då gäller det att destillera fram kompetensutvecklingens innersta kärna. Vad får vi kvar då? Jo, världens kanske enklaste modell för kompetensutveckling - fem enkla kärnfrågor. Om ni kan svara på dem så har ni också goda förutsättningar att lyckas med kompetensutveckling, säger han.  

Kärnfråga 1: Vad vill vi lyckas med? 

Att först ha en tydlig bild av er destination är avgörande för att kunna organisera arbetet med kompetensutveckling, förklarar Nicklas 

– Vad specifikt är det vi vill lyckas med? Svaren på detta kan exempelvis finnas i er verksamhetsplan. Det kan handla om ekonomiska mål, förväntningar från intressenter, nya utvecklingsmål eller krav från styrelsen. 

Kärnfråga 2: Vilka kompetenser behövs för att uppnå det vi vill lyckas med? 

När ni har klargjort er destination så är det dags att identifiera vilka kompetenser som behövs för att nå dit, fortsätter han. 

– Fundera på vilka de kritiska kompetenserna är som verkligen kommer göra skillnad i er förflyttning från där ni befinner er nu, till ert drömläge. 

Kärnfråga 3: Vilka kompetenser har vi nu? 

När ni har definierat vilka kompetenser ni behöver är det dags att se efter i ert kompetensskafferi, förklarar han vidare. 

– Ställ er själva följande fråga: Med tanke på de kompetenser vi behöver - hur ser det ut nu? Målet är att identifiera eventuella kompetensluckor. För att lyckas i det här steget är det viktigt att våga vara så nära sanningen som möjligt. Det handlar om att ta reda på vad ni faktisk har, inte vad ni tror att ni har.  

Kärnfråga 4: Hur gör vi för att fylla kompetensluckorna? 

När ni vet vilka kompetenser ni behöver för att lyckas med ert drömläge, samt vet vilka kompetenser ni redan har, då är det dags att fundera på hur ni ska gå till väga för att fylla kompetensluckor, fortsätter Nicklas. 

– Här kan det handla om allt från att rekrytera nya medarbetare till olika aktiviteter för intern kompetensöverföring mellan medarbetare. Se till att bygga en tydlig strategi som säkerställer att ni fyller på med rätt kompetenser i organisationen. Kort och gott "Plan your work - work your plan", säger han. 

Kärnfråga 5: Hur gick det? 

När ni har genomfört er plan och utvecklat de kompetenser ni behöver för att lyckas, är det dags att utvärdera resultatet. Lyckades ni nå ert önskade läge? Bidrog kompetenserna till att ni nådde fram till era mål?  

– I det här steget handlar det om att fånga lärdomar av ert arbete med kompetensutveckling. Ta med er visdom. Gör förbättringar där det behövs. Och starta en ny process genom att återvända till kärnfråga nummer ett. Kompetensutveckling är en kontinuerlig resa snarare än en destination. Det är viktigt att vara flexibel och anpassa er efter nya utmaningar och möjligheter som uppstår under resans gång, avslutar Nicklas. 

Vill du bli en fena på kompetensutveckling?

TRS har varit experter inom kompetensutveckling i mer än 20 år och har hjälpt många organisationer att stärka sin livskraft genom systematisk kompetensutveckling. Tillhör du en organisation som är ansluten till TRS? Ta vara på möjligheten att utnyttja vår hjälp. Kontakta en av våra rådgivare så får du mer information.

Anmäl dig till TRS webbinarium

Missa inte heller möjligheten att anmäla dig till vårt webbinarium Hemligheten med lyckad kompetensutveckling. Läs mer om det här