Ta hjälp av en chatbot när du söker jobb

Att ta hjälp av en chatbot när du söker jobb kan ge både ny inspiration och hjälp med formuleringar. Dialogen med chatboten öppnar upp för nya infallsvinklar och olika stilar beroende på vilken typ av tjänst du söker. Och nej, det anses inte som fusk att ta hjälp av ny teknik, du kan ju lika gärna ta hjälp av en kollega eller kompis. Så kom igång och våga testa! 

Maria Åberg, rådgivare

TRS rådgivare Maria Åberg har testat olika promptar – det vill säga formulerat frågor till ChatGPT – för att få fram de mest givande svaren. Hennes råd är att prova sig fram och vara nyfiken, men alltid vara kritisk och använda sitt sunda förnuft för att bedöma resultatet från chatboten: 

– Det finns flera olika verktyg, men det jag har använt är ChatGPT. Det är ett kraftfullt verktyg, men för att svaren ska bli bra är det viktigt att fråga, prompta, så detaljerat som möjligt. Ju tydligare instruktioner du ger om vad du vill få ut av konversationen och ju mer information du ger, desto mer användbara blir svaren.  

Hon är noga med att poängtera att man självklart ska granska den återkoppling som chatboten ger och justera resultatet så att det stämmer med det du faktiskt kan och den du är.  

– Det är lätt hänt att det som chatboten skriver känns som en sanning, det är väldigt övertygande eftersom den är programmerad så. Här gäller det att granska svaren kritiskt, kanske be den att använda en annan tonalitet för att få fram mer av det som är du. Läs igenom texten och korrigera så att språket känns som ditt eget.  

Resultatet är ett underlag

Köp alltså inte allt rakt av utan se resultatet som ett underlag, poängterar Maria, liksom att det är viktigt att ta bort all personlig information och sådant som direkt kan härledas till dig i till exempel ditt CV som du klipper in.  

– Avidentifiera ditt CV och var försiktig med vad du lämnar för digitala fotspår. I stället för att skriva ut exakt namn på en tidigare arbetsplats kan du till exempel skriva ’Företag A’. När det är klart så blir jobbannons och CV, tillsammans med rätt frågor, ett bra underlag för chatboten. Då hittar den de tydligaste kraven och nyckelorden i annonsen som matchar ditt CV.  

Resultatet blir ofta ett underlag som öppnar upp nya tankar, det kan bli ett stöd inför en intervju eller hjälp att komma igång med det där personliga brevet. Pröva dig fram! 

Tips från Maria

Om du får stöd från TRS kan du ta del av Marias konkreta tips med promptar till ChatGPT genom att logga in på Mina sidor. Du hittar tipsen under "Att söka jobb - verktyg"

Här följer några allmänna tips innan du sätter igång:  

  • Ta bort all personlig information och namn på tidigare arbetsgivare och liknande i ditt CV. 
  • Våga testa hur svaren förändras utifrån hur du promptar för att själv hitta dina svar. 
  • Använd sunt förnuft och var kritisk till det som kommer ut. Är det rätt tonalitet och stämmer det med den du är? 
  • Skriv om! Se chatbotens förslag som ett underlag att utgå ifrån, men justera innehållet utifrån din egen tonalitet och personlighet. 

Håll koll på webbinarierna!

TRS erbjuder många olika webbinarier utan kostnad till alla som får stöd av TRS. Ämnena är olika - gå till webbinariesidan och botanisera! Du anmäler dig på Mina sidor.

Webbinarier med TRS