Här har vi samlat frågor som rör avgångsersättning, AGE

Läs gärna mer under rubriken Ekonomiskt stöd här intill. Där beskriver vi hur du ska göra och hur det går till.

Kan jag få ekonomisk ersättning av TRS?

Ja, den möjligheten finns under vissa förutsättningar. Om du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare (som är anslutna till Trygghetsrådet TRS) under minst fem års sammanhängande tid kan du få en ersättning som kompletterar a-kassan, avgångsersättning (AGE). Ytterligare några kriterier ska vara uppfyllda för att du ska få AGE. 

För att du ska kunna få ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Eller så har en tidsbegränsad anställning tagit slut.
  • Du har varit anställd under minst fem års sammanhängande tid hos en eller flera arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren, eller arbetsgivarna, måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS.
  • Du har haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.
  • Uppsägningen ska gälla minst 20 procent av din arbetstid.
  • Du är arbetslös när du ansöker om ersättningen.
  • Du ska vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller delta i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • Du kan inte få avgångsersättning retroaktivt.
  • Om du avslutar din tidsbegränsade anställning efter den 1 oktober 2022 kan du få AGE om du varit anställd minst 48 månader hos en eller flera arbetsgivare de senaste fem åren.

Läs mer om AGE

När får jag pengarna?

Om vi har ditt AGE-intyg före den 10:e en månad får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 25:e samma månad.

Om vi får ditt AGE-intyg efter den 10:e får du pengarna utbetalade på ditt konto omkring den 10:e månaden efter.

Exempel: om vi har fått ditt intyg den 8 januari har du pengarna på ditt konto omkring den 25 januari. Om vi har fått ditt intyg den 11 januari kommer pengarna omkring den 10 februari.

Hur ska jag göra för att få AGE?

När din arbetsgivare har ansökt om stöd, och du har loggat in och kompletterat ansökan, ser TRS om du är berättigad till TRS eller inte.

Se villkor här

Därefter räknar TRS ut din ersättning utifrån en beräknad nivå på a-kassan. Det spelar ingen roll hur din ersättning från a-kassan sedan blir i verkligheten.

Om du kan få AGE måste du fylla i och underteckna en blankett innan varje utbetalning (var 6:e månad). Det är för att intyga att du fortfarande är arbetslös och söker arbete. Du måste bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetslös. Sedan skickar du eller mejlar blanketten och intyget till TRS.

Här hittar du TRS blankett

Du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Därifrån kan du få ett digitalt intyg.

Arbetsförmedlingen

Hur vet jag när nästa utbetalningsperiod börjar?

Det finns två sätt: antingen tittar du på utbetalningsbeskedet som du får av oss. Eller så loggar du in på Mina sidor. Där kan du se utbetalningar du fått och när nästa period börjar.

Här loggar du in på Mina sidor

Hur länge kan jag få ekonomiskt stöd?

Du kan få stöd tills du får ett nytt jobb, eller i upp till två år, räknat från och med det datum din anställning upphörde.

Om du får ett nytt arbete men blir uppsagd på grund av arbetsbrist igen kan du få stöd igen (efterskydd).

Läs mer om TRS omställningsstöd
Läs mer om efterskydd

Vad gäller om jag har inkomstförsäkring hos mitt fackförbund?

Vi rekommenderar att du kontaktar ditt fackförbund för att få korrekt svar. Är du berättigad till AGE så får du det oavsett om du har inkomstförsäkring eller inte. Inkomstförsäkringen täcker inkomstbortfall upp till en viss procentsats efter a-kassa + AGE.