Se din kompetens som pusselbitar

Om du ser din kompetens som ett pussel som skapar en helhet blir det lättare att få en överblick och förståelse för vad det innebär. Vilka pusselbitar behöver du för att ta dig till ditt nya jobb?

Linda Lekander

Kompetens är ett begrepp som ofta används, men det är inte alltid så lätt att ta till sig. Linda Lekander, rådgivare på TRS och SOKstiftelsen, menar att det är viktigt att skala av begreppet och göra det till sitt eget:

- Kompetensbegreppet är intressant, men vad betyder det egentligen? Det har både bredd och djup, och därför kan det vara svårt att förstå, det kan bli alldeles för akademiskt. Då gäller det att se vad det har för beståndsdelar. Att förstå sin egen kompetens är nyckeln till att hitta jobbet man vill ha, att skriva bra ansökningshandlingar, göra bra jobbintervjuer och i slutändan bli erbjuden jobbet.

Definition av kompetens

TRS använder SIS (Swedish standards institute) standard ”Ledningssystem för kompetensförsörjning” för att definiera kompetens. Det innebär: förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

  • Förmåga: erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta sina kunskaper och färdigheter.
  • Vilja: attityder, engagemang, mod och ansvar.
  • Kunskap: fakta och metoder – att veta.
  • Färdigheter: Att kunna utföra i praktiken – att göra.

Linda börjar med kunskapen: det är själva teorin.

- Om jag ska skjuta en fotboll måste jag lära mig hur man gör. Det kan en tränare förklara för mig, eller så kan jag läsa hur jag ska göra i en bok. Men sedan måste jag kunna omvandla detta till mig själv. Jag måste skaffa mig förmåga: förståelse och insikt, jag måste träna själv och skapa erfarenhet. Förmågan ger erfarenhet som jag kan värdera och använda. I slutänden skapar det en färdighet, som handlar om hur väl jag kan utföra mitt jobb. Men grunden för att jag ska lyssna, förstå och träna själv är viljan. Det är grunden för att skaffa kunskap. Vilja och motivation är viktiga delar.

Börja inventera kompetens

Rikta blicken inåt först, är Lindas råd. Fundera över vad som är specifikt för det yrke du har idag eller hade senast.

- Om du ska göra något nytt, där du inte behåller kärnan i det du gör idag är det särskilt viktigt. Till exempel om du är en dansare eller en pastor som ska karriärväxla. Vad har du gjort hittills? Vad kan du ta med dig från ditt nuvarande jobb?

Linda målar upp bilden av ett träd: stammen är du, den du är. Från den utvecklas grenar som blir mer eller mindre tjocka. Om du är dansare blir dansgrenen tjock med massor av smågrenar, på några av grenarna växer det kanske fantastiska röda äpplen – det är det du är särskilt duktig på.

- En bra vänsterfot är ett skinande rött äpple för en fotbollsspelare, säger Linda. Den grenen, med äpplet på, är förstås väldigt yrkesspecifik. Men det är stammen som är svaret på hur du fått den där grenen att börja växa. Vad är det som gjort att du orkat stå och nöta hörnor eller piruetter eller någonting annat så länge? Där hittar du viljan, motivationen, drivkraften, ihärdigheten.
Du har kvar stammen, nu är det dags att låta andra grenar börja växa. Skapa en ny gren, uppmanar Linda.

- Skyffla inte undan det du gjort tidigare, utan utveckla någon ny gren utifrån det! Vissa äpplen kommer kanske att falla av. Du kommer inte att vara lika bra på piruetter eller vänsterhörnor. Men du kan skapa nya äpplen!

Pussel

Det kan vara bra att bolla med någon när du ska inventera din kompetens, och vad du behöver för att komma vidare i ditt yrkesliv. TRS rådgivare kan hjälpa till.

Linda jämför det med att lägga ett pussel.

- Om du ser att helheten av din kompetens består av pusselbitar där en pusselbit är kunskap, den andra är vilja, den tredje är förmåga och den fjärde är färdighet blir det lättare. För att få en bra helhet behöver vissa pusselbitar vara på plats. Saknas vissa? Om du vill göra en karriärförändring, eller söka ett nytt jobb – vilken kunskap fattas? Vilken erfarenhet fattas? Hur gärna vill du att pusslet ska bli helt – är det du eller någon annan som driver på?

För en viktig bit är energi och helst lite passion – eller åtminstone att det finns något glädjefullt i det du ska göra. Är det någon annan än du själv som driver på blir det sällan bra.

Målbild

- Det är väldigt viktigt att du skapar dig en förståelse för din egen kompetens från början, utifrån det kan du börja blicka utåt och skapa en målbild för vilken omställning i yrkeslivet du vill göra. Målbilden ger dig en riktning framåt och för att kunna nå målbilden spelar den icke yrkesspecifika kunskapen roll, det är den som ger dig kraften och styrkan att nå ditt mål. Det kan ju hända mycket i ens liv som grumlar bilden eller pusslet. Det dyker upp saker, allting går inte alltid i en rak linje. Därför är det viktigt att du ser hela pusslet.

Vilka pusselbitar behövs för just det jobb du vill ha? Vilken kompetens behövs? Har du alla de bitarna? Är det någon pusselbit som saknas? Är den viktig? Kan du få de pusselbitar du har att skina mer?

- Vissa pusselbitar är kanske svårare, som erfarenhet och förståelse till exempel. Teoretisk kunskap är ofta lättare att komplettera. Men det finns andra vägar att få de pusselbitarna också; till exempel genom ideellt arbete, föreningsengagemang, praktik.

Linda, som tidigare var fotbollsspelare på elitnivå, ger en annan reflektion utifrån idrotten:

- Utgå inte från vad du är dålig på. Om du är bra på något: utveckla det mer! Vad kan du bli ännu bättre på, som kan skaffa dig fördelar när du söker jobb? Skala bort dina svagheter, lägg fokus på det du redan är bra på. Och gör det ännu bättre. Då sticker du ut bland jobbsökarna!

Sammanfattning

Här kommer en sammanfattning av Lindas tips:

  1. Blicka inåt, innan du blickar utåt.
  2. Vad har du gillat mest i det du gjort hittills? I det du tycker är roligt grundas vilja och engagemang.
  3. Såga inte av alla grenar på en gång – ta med dig det du har in i nästa jobb.
  4. Fundera på vad som har varit viktigt för dig, och vad som är viktigt nu. Hur vill du jobba i framtiden?