Hur utvecklar ni era ledare?

Hur organiserar ni ledarskapsutvecklingen i er verksamhet? Är det med en exklusiv chefskurs – eller genom systematiskt arbete i vardagen?  Enligt forskarna Gunilla Avby och Sofia Kjellström är en kurs inte det bästa alternativet för att stärka verksamheten. 

TRS samarbetar med Jönköping University i ett forskningsprojekt som handlar om just detta.  Vilka metoder och verktyg fungerar bäst för att utveckla era chefer och ledare? Är det en extern chefskurs – eller genom systematiskt arbete i vardagen?  Är det bästa ett teamöverskridande erfarenhetsutbyte, gemensam reflektion och en viss systematik i utvärderingarna?

Syftet med workshopparna är att du ska få ny kunskap genom att pröva olika metoder och verktyg för hur du kan organisera för kompetens- och verksamhetsutveckling, med fokus på ledarskapsutveckling Med ett enkelt men strukturerat arbetssätt som främjar lärande i vardagen kan ledarskapsutvecklingen bli framgångsrik – något som förstås gagnar hela verksamheten.

”Ledarskap är en kollektiv förmåga”

I en debattartikel i DN av forskarna Gunilla Avby, docent i pedagogik, ledartutvecklare, tidigare chef i offentlig sektor och Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap skriver forskarna: ”Enskilda kurser har begränsad effektivitet”. Efter en kurs kan ledaren få ”en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet, och det kan påverka arbetsmiljön negativt.” Ett annat problem är att enstaka kurser kan användas som belöning för chefen.

Nej, den bästa utvecklingen sker genom relationer och utmaningar, nya uppgifter och svårigheter att ta sig igenom, menar forskarna.

”Det krävs att förutsättningar skapas för ett lärande integrerat i vardagens görande. Forskningen visar att skapa mötesplatser, strukturer och aktiviteter, företrädelsevis gränsöverskridande för att åstadkomma en viss varians i kompetens och perspektiv, är ett framgångsrikt recept”.

Ledarskap är en kollektiv förmåga, hävdar de, och stryker under ledarskapets betydelse för att skapa en kultur som värdesätter lärande och utveckling.

Och avslutar debattartikeln:

”Så nästa gång du hör någon efterfråga en kurs, fråga i stället vilken den största utmaningen hen stött på i veckan, och hur ni kan hjälpas åt att lösa den”.

TRS har tidigare genomfört ett par webbinarier för att inspirera och kompetensutveckla ledare i anslutna organisationer.

Nyfiken på att läsa mer om forskningsprogrammet? Här hittar du information.

”Så nästa gång du hör någon efterfråga en kurs, fråga i stället vilken den största utmaningen hen stött på i veckan, och hur ni kan hjälpas åt att lösa den”.

Läs mer om workshopparna här.