Trygga och förberedda chefer gör omställningen lättare för alla

När en arbetsplats genomgår en omställning är det mycket att hålla reda på, både för medarbetare och chefer. Det är ett scenario som ingen chef önskar sig men som nästan alla ledare går igenom under ett yrkesliv. TRS rådgivare Monica Held delar med sig av sina tips för att hantera en omställning på bästa vis.  

Monica Held

Monica menar att omorganisationer är svåra och känsliga situationer som ledare och chefer inte hamnar i särskilt ofta. Men när det väl blir skarpt läge gäller det att ha koll på både det arbetsrättsliga och det medmänskliga. 

 Så fort du som chef får signaler om en förändring med uppsägningar behöver du börja förbereda dig. Kommunikation, information och dialog är centrala ingredienser i förändringsledningen. Dessa faktorer gör att både chefer och medarbetare kan fokusera även under en rörig period som ofta kommer med en omställning, säger Monica. 

Skapa en gemensam bild 

En avgörande nyckel enligt Monica är kommunikationen mellan olika grupper i organisationen och att de som ansvarar för omställningen har samma bild av syfte, mål vad som ska genomföras och hur det ska gå till. Styrelse, ledning och fack behöver prata ihop sig och förmedla samma budskap om förändringen till medarbetarna. 

Genom att sprida gemensamma och enhetliga budskap om vad som händer och sker under processen underlättar man för medarbetarna att hantera den oro som kan uppstå och minskar risken för missförstånd, berättar Monica. 

Se till att ta hjälp 

Skillnaden mellan att lägga tid på förberedelse och att inte göra det visar sig ofta i hur snabbt organisationen och de anställda kan ta sig vidare efter en genomförd omställning. Det gäller både de som är kvar i organisationen och de som har blivit uppsagda. Det har också betydelse för hur snabbt ni kan börja fokusera på verksamhetens framtid efter genomförd omställning. 

 Om uppsägningarna har gått till på ett respektfullt och värdigt sätt har individen lättare att släppa taget och gå vidare med att sätta nya mål. Om medarbetarna som är kvar har förstått förändringen och känner att kollegorna som har fått lämna blivit schysst bemötta så har det betydelse för motivationen och lojaliteten i arbetet framöver, säger Monica och fortsätter: 

– Att veta vad som ingår i din roll som chef är viktigt i allmänhet men i synnerhet när du ska genomföra svåra samtal. Din roll är inte att vara psykolog eller terapeut, du behöver veta när du ska ta hjälp samt av vem eller vilka. Att säga upp medarbetare är ofta tufft och ovant så chefer kan behöva stöd i den processen. 

Förberedelse ger trygghet 

Genom att vara förberedd och ha koll på processen skapar chefer och ledare en trygghet för sig själva och i förlängningen för medarbetarna.  

 Det är viktigt att påminna om att en omställning kan vara en stor förändring för många anställda och du behöver vara medveten om vilka reaktioner som kan uppstå. Det går inte att förutse allt som kan dyka upp i en omorganisation men genom att vara påläst och förberedd kan du som ledare hantera och möta den oro som uppstår hos dina medarbetare, menar Monica.  

Det är också en god idé att informera om TRS så att medarbetarna vet vilken hjälp de kommer att få om de blir uppsagda. TRS rådgivare kan komma till en arbetsplats och informera alla tidigt i omställningsprocessen för att skapa trygghet.  

TRS kan hjälpa dig 

TRS har tagit fram en guide inför omställning där vi bjuder på konkreta råd, checklistor och mallar för vad du behöver göra i ett omställningsarbete före-, under- och efter. 

 TRS kan stötta med att skapa den här tryggheten för chefer genom vår guide som går igenom vilka steg som man ska gå igenom för att göra det så bra som möjligt och skapa en trygghet för chefer, medarbetare och organisation. Våra insatser gäller inte det arbetsrättsliga men vi kan erbjuda stöd i processen kring kommunikation, budskap och de olika praktiska delarna som behöver genomföras. Dessutom kan du kontakta en rådgivare för att bolla tankar och få vägledning. TRS rådgivare kan även hjälpa till med ett skräddarsytt webbinarium om det är en större organisation som behöver säga upp många medarbetare, säger Monica avslutningsvis. 

TRS webbinarier 

TRS genomför webbinarier med teman som ”Att säga upp – det här behöver du tänka på”, ”Förändringsledning under omställning” samt ”Kommunikation under omställning”. Här kan du läsa mer om våra webbinarier.

 

Exempel på utmaningar och hur du kan hantera dem i samband med en omställning: 

Det arbetsrättsliga får du hjälp med av din arbetsgivarorganisation, eller din fackliga organisation om du är facklig företrädare. TRS ger stöd i hur du sedan genomför omställningen eller uppsägningarna på ett så bra sätt som möjligt, både för de som blir uppsagda och för de som ska vara kvar i organisationen.