Del 2: Vilka personliga förutsättningar har du?

I den andra delen får du svara på frågor som rör dina personliga egenskaper, din ekonomi och andra förutsättningar som krävs för att du ska kunna starta ett eget företag.

Personliga egenskaper

1. Vilka av dina personliga egenskaper tror du att du kommer ha mest nytta av som egenföretagare?

2. Vilka egenskaper tror du skulle kunna vara en belastning eller hindra dig på vägen till ett eget företag?

3. Har du erfarenhet av att leda och driva projekt sen tidigare? Hur gick det? Är det något du är särskilt nöjd med i det sammanhanget? Något du lärde dig?

4. När du diskuterar dina starta-eget-planer med din familj eller vänner – vad säger de? Gör ni samma reflektioner?

5.  Har du erfarenhet av att sälja? Hur bra tycker du att du är på att sälja?

Så här kan du resonera: jag har arbetat med försäljning tidigare, jag tycker inte om att sälja, jag tycker om att sälja, jag är social och tycker om att möta människor, jag ogillar att ta nya kontakter… Hur fungerar du i säljsammanhang?

6. Nämn några anledningar till att just du kommer att lyckas!

Beskriv med några meningar varför du kommer att lyckas med din företagaridé!

Privatekonomi

7. Hur bra kontroll har du över din privatekonomi?

Reflektera på en skala 1-10, där 1 är ingen kontroll och 10 är maximal kontroll. Tycker du att ekonomiska frågor är intressanta/roligt?

8. Om det skulle behövas: kan du klara dig utan lön eller andra inkomster under ett antal månader? Har du en buffert?

Kompetens eller andra förutsättningar

9. Är det något område du redan nu vet att du behöver stärka din kompetens inom (kopplat till att starta ett eget företag)?

10. Är det några andra förutsättningar som du behöver fundera över eller agera utifrån?

Gå till del 3