Strategier för att övervinna hinder i ditt jobbsökande

Som jobbsökare kan du ibland stöta på hinder och utmaningar som framstår som oöverstigliga och som stoppar dig i din utveckling. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse delar med sig tips om strategier för att komma vidare och öka chanserna att hitta ett jobb som passar dig.

Britt Marie LaBrosse

För att konkretisera problemet tar Britt Marie ett exempel från arbetet på TRS. 

 Jag var nyligen rådgivare för en kvinna i 50-årsåldern. Hon hade blivit uppsagd från den kulturinstitution där hon jobbat i många år. Hennes kompetens kretsade kring ett mycket smalt område och arbetsmarknaden var begränsad, säger Britt Marie LaBrosse.

Coachning och aktivitetsplan

Kvinnan upplevde att det fanns många hinder att ta sig över för att hitta ett nytt jobb. Det handlade om både ålder, avsaknad av utbildning, dålig ekonomi och i viss mån ovilja att studera, åtminstone på det konventionella sättet.

 Efter en hel del coachning, en gedigen aktivitetsplan och egen research kom kvinnan fram till att hon ville arbeta med människor i svåra men utvecklande livssituationer. Nu läser hon en distansutbildning till socialpedagog som TRS bekostar, och arbetar som timanställd boendestödjare. Hon trivs i sitt nya yrke och en fast tjänst ligger runt knuten, säger Britt Marie La Brosse.

Motiverande att ha en strategi

Genom att lyfta att hindren till ytan kunde kvinnan prata om dem och se på dem från olika perspektiv. Då förlorade de i kraft och påverkade henne mindre.

 Ett hinder finns egentligen bara om det hindrar dig från att ta dig dit du vill. Att ha en strategi för att hantera sina hinder kan vara väldigt motiverande, säger Britt Marie LaBrosse.

5 steg för att ta sig förbi svåra hinder

 1. Kartlägg dina hinder och försök hitta mönster.
  Gör följande övning: Kartlägg allt som hindrar ditt jobbsökande, din utveckling eller ditt entreprenörskap. Ge varje hinder ett namn. Skriv en kort förklaring som beskriver vad hindret innebär just för dig. Finns det några mönster? Är det en viss typ av hinder som återkommer? Ser du något nytt? Notera dina reflektioner.
 2. Identifiera historien bakom hindret.
  Titta på ett hinder i taget och tänka tillbaka på ditt liv. Försök att minnas en tidpunkt eller en situation när detta hinder förekommit tidigare under ditt yrkesliv. Hur upplevde du det? Vad lärde du dig? Notera även här dina reflektioner. Titta sedan på dina hinder igen. Kanske har någon eller några av dina hinder avtagit i styrka bara genom att göra övningen ovan. Gallra då bort de eventuella hinder som förlorat i styrka. Stryk ett streck över dem.
 3. Bli medveten om dina resurser och använd dem för att ta dig förbi dina hinder.
  Fundera över hur du har övervunnit hinder tidigare i livet? Har du varit arbetssökande förut? Hur gjorde du då? Hur fick du ditt senaste jobb? Har du tagit stöd eller hjälp från andra för att övervinna hinder? Här gäller det att identifiera alla dina resurser, förmågor och tidigare framgångar och uppmärksamma det som fungerat väl tidigare. Återigen, skriv ner dina reflektioner.
 4. Gör en aktivitetsplan framåt.
  Gå igenom de hinder som finns kvar. Gallra bort de som förlorat ytterligare i styrka. Välj ut de besvärligaste hindren som är kvar, rangordna dem och skriv in dem i en aktivitetsplan. Ta stöd av den kunskap du fått om dina hinder. Utifrån det kan du skriva ner lämpliga aktiviteter för att ta dig runt dina hinder eller helt enkelt övervinna dem. Prata med andra. Skriv ner alla idéer du får om hur du kan övervinna dina hinder. Notera eventuella namn på personer som kan stötta dig på vägen.
 5. Ta hjälp av TRS.
  Många hinder kan du komma runt genom att delta i TRS webbinarier, ta del av ”rådgivarens tips” eller bolla med din rådgivare. Om du upplevt svårigheter med uppsägningen och där upplevelsen/krisen är ett hinder för att kunna söka nytt arbete på ett bra sätt, kan TRS stötta med samtalsterapi hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut för att göra dig jobbredo. Kontakta i så fall din rådgivare.