Är du för kvalificerad för jobbet?

Det är inte ovanligt att personer med långa karriärer som chefer eller i andra roller med stort ansvar väljer att söka tjänster med lägre kvalifikationer. Men en del arbetsgivare är tveksamma till att anställa överkvalificerade sökande. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse delar med sig av sina bästa tips till dig som vill undvika att bli bortgallrad för att du är överkvalificerad. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

Många som jag träffar för rådgivning har haft framgångsrika karriärer som chefer eller andra tunga roller. En del känner sig färdiga med den karriär de haft och vill av olika anledningar söka sig till en tjänst med lägre kvalifikationer. Det kan exempelvis handla om att ens liv i övrigt har ändrats och man inte längre vill vara ytterst ansvarig för en hel verksamhet eller för personal, berättar Britt Marie. 

Tveksamhet hos rekryterare 

Det finns dock en farhåga hos en del rekryterare att överkvalificerade personer inte kommer att känna sig tillräckligt stimulerade med arbetsuppgifterna och därför inte bli långvarig på tjänsten. En annan aspekt som gör rekryterare tveksamma till överkvalificerade sökande är att deras löneanspråk kommer att vara för höga för den utlysta tjänsten. Men Britt Marie menar att det finns flera sätt att förekomma dessa farhågor när du söker jobb. 

Det handlar i mångt och mycket om att tona om din ansökan och marknadsföra rätt kompetenser för jobbet som du söker. Du behöver presentera dina kompetenser så att läsaren känner sig trygg med och kan försvara att de kallat just dig på intervju. Det är OK att vara kreativ i dina formuleringar och beskrivningar så länge det du skriver är sant. Börja med att se över ditt cv och de titlar som du har haft på tidigare tjänster. Du kan exempelvis tona om en titel som ”ekonomichef” till ”ekonomiansvarig”. Det gör att dina tidigare roller inte upplevs lika tunga, säger Britt Marie och fortsätter: 

Nästa steg blir att utesluta all information som inte är relevant för tjänsten som du söker, även om du är stolt över det arbete som du har utfört. Plocka bort stora ansvarsområden som du har haft för strategiskt arbete, budget, personal med mera. Dessa är sannolikt inte relevanta för tjänsten som du nu söker och behöver således inte framhävas i din ansökan. Se även över vilka utbildningar som är relevanta och hur du kan formulera dig kring dem. 

Så anpassar du ansökan 

För att illustrera hur du kan tona om din ansökan har Britt Marie använt sig själv som exempel och anpassat sitt cv för en tjänst där hon skulle kunna anses som överkvalificerad. I det första exemplet söker hon en tjänst som rådgivare i en annan organisation och anses sannolikt inte att vara överkvalificerad.  I det andra exemplet söker Britt Marie en tjänst som administratör i en helt annan bransch. I båda fallen utgår hon från sin nuvarande roll som rådgivare på TRS och anpassar beskrivningen av sin roll för att matcha de olika tjänster som hon söker. 

Exempel 1: Britt Maries formuleringar av sina arbetslivserfarenheter i sitt cv för en tjänst där hon inte är överkvalificerad. 

”Karriärrådgivare/Omställningscoach, Trygghetsrådet TRS 2019-pågår 

Som rådgivare/coach ansvarar jag bl.a. för: 

 • Rådgivning och coaching till uppsagda, med särskilt fokus på chefer och högre tjänstemän.
 • Att bevilja olika omställningsinsatser (studier, praktik m.m.) utifrån varje persons individuella behov.
 • Att utveckla och genomföra seminarier och webbinarier med teman som berör omställning och karriärväxling.
 • Inköp av underkonsulter kring aktivt stöd för jobbsökare med särskilda behov, viss avtalshantering samt kvalitetssäkra underkonsultens insats.
 • Rådgivning till arbetsgivare och fackliga företrädare inför och under uppsägningsprocesser samt ger information till uppsagda på arbetsplatser.
 • Samarbete med Arbetsförmedlingen. 
 • Att omvärldsbevaka karriärväxlings- och omställningsområdet.
 • Administration och dokumentation.

Mest stolt är jag över min förmåga att upprätthålla mycket höga resultat på jobbsökarenkäten.  

Exempel 2: Britt Maries formuleringar av sina arbetslivserfarenheter i sitt cv för en tjänst där hon kan anses vara överkvalificerad. 

”Rådgivare/Administratör, Trygghetsrådet TRS 2019-pågår 

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd i Sverige. TRS uppdrag är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. Som rådgivare för uppsagda är ca 50 % av min roll administrativ. I den administrativa delen av mitt arbete ansvarar jag bl.a. för att: 

 • På ett serviceinriktat sätt hantera dagliga mejl och telefonsamtal kring det löpande arbetet.
 • Skapa effektiva rutiner, manualer och mallar i Word och Excel som underlättar mitt och mina kollegors arbete.
 • Noggrant dokumentera information samt arkivera dokument/underlag i vårt CRM-system Lime.
 • Registrera utbetalningar för olika former av ersättningar till våra arbetssökande.
 • Skanna in dokument/kvitton och attestera fakturor i Hogia.
 • Boka tågresor och hotell för resor i tjänsten.

Mest stolt är jag över min förmåga att hålla god struktur och därmed hög effektivitet och korta ledtider i mitt arbeta.” 

Se över inledningen av ditt cv 

Britt Marie berättar att nästa steg i ordningen är att se över inledningen på ditt cv. Du behöver sammanfatta och framhäva de kompetenser som efterfrågas i den utlysta tjänsten. 

Det är A och O att anpassa inledningen av ditt cv utifrån vad som efterfrågas i jobbannonsen. Om du har arbetat som chef tidigare och nu vill ha en renodlad administrativ tjänst behöver du sammanfatta dina administrativa kompetenser från ditt chefsuppdrag. Om du vill jobba som kundtjänstmedarbetare behöver du förmodligen fokusera på dina kompetenser kring service, kommunikation, problemlösning, relationsskapande arbete och din förmåga att hantera svåra samtal. Även i ditt personliga brev behöver du som tidigare chef lyfta fram exempel som inte får dig att framstå som överkvalificerad. Försök formulera framgångsrika exempel från ditt arbetsliv som berör samarbete, lagspel, flexibilitet och anpassning, tipsar Britt Marie. 

Förekom arbetsgivaren 

En annan viktig aspekt att förhålla sig till är arbetsgivarens eventuella farhågor för att du inte skulle vara motiverad för tjänsten eftersom du har jobbat med mer kvalificerade frågor tidigare i ditt arbetsliv. 

– Se till att vara extra tydlig med vad du vill och varför du sökt just den här tjänsten, på så sätt motar du arbetsgivarens eventuella farhågor om att du ska bli uttråkad eller understimulerad och av dessa anledningar inom kort byta jobb. Kommunicera därför varför du vill ha tjänsten och hur tjänsten passar in i din långsiktiga karriärplan. Få arbetsgivaren att förstå att du är rätt person för tjänsten. Lyft fram vad som är nytt och spännande med denna tjänst samt på vilket sätt rollen skulle bli lärorikt för dig, säger Britt Marie.  

Förbered dig för intervjun 

Om du blir kallad till arbetsintervju får du möjlighet att lägga ut texten kring varför du valt att söka tjänsten. Då är det en god idé att dels förbereda dig på frågor kring varför du vill lämna chefsspåret, dels bereda en fördjupad förklaring kring hur den här tjänsten passar in i din långsiktiga karriärplan. Det är viktigt att din förklaring upplevs positiv och trovärdig samt utesluter eventuella frågetecken. Fokusera mer på vart du är på väg, än vad du vill ifrån.  

Här kommer några exempel på fraser du kan ta stöd av och bygga på. 

”Jag är otroligt tacksam att jag fått axla rollen som chef, det har gett mig så mycket insikter om vad jag verkligen tycker är viktig och vad jag egentligen drivs av …” ”Mina egenskaper och styrkor lämpar sig mycket bättre för en tjänst som …”  

”Chefsrollen har på många plan varit mycket berikande för mig, jag har fått många värdefulla erfarenheter som jag inte kunnat få på annat sätt. Nu är jag i en annan spännande fas i livet som gör att jag väljer att söka mig till denna intressanta tjänst som … ” 

”Efter 15 framgångsrika år i krävande roller med stort ansvar har jag kommit till insikt om att jag vill släppa det ansvar som sådana roller ofta leder till. Jag har utvecklat ett intresse för … och ser nu fram emot att fördjupa mig i …”  

Referenser och löneanspråk 

När det blir dags för referenstagning rekommenderar Britt Marie att du skickar din ansökan och en kopia på jobbannonsen till dina referenter. Förklara även varför det är viktigt för dig att få just det här jobbet.  

– Referenspersonerna måste förberedas och veta vilken typ av jobb de ska marknadsföra dig för och varför du skulle passa bra för den tjänsten. Det är vanligtvis så att tjänster med lägre kvalifikationer innebär, i de allra flesta fall, lägre lön. Förbered dig genom att ta reda på löneläget för tjänsten som du söker, på så sätt blir det inga överraskningar. Det finns sidor på nätet med lönestatistik och du kan också söka information hos facket. Ibland finns det en facklig representant namngiven på jobbannonsen, då kan du kontakta den personen och få reda på lönespannet för tjänsten du söker.   

När det blir dags att förhandla lön så menar Britt Marie att det är viktigt att du uttrycker glädje över jobberbjudandet och återigen för fram att det är precis det här jobbet du vill ha.  

Var tydlig med att det är viktigt för dig att ni är överens och att du är öppen för en diskussion. Nästa steg blir att se över hur du kan ställa om, för att anpassa livet till det nya löneläget. Om skillnaden mellan den gamla och den nya lönen är mycket stor kan TRS i vissa fall, under en begränsad tid, hjälpa till med en löneutfyllnad, säger Britt Marie avslutningsvis.