Kompetensutveckling - ESF-projekt

Under 2022 har TRS erbjudit medarbetare i anslutna organisationer kompetensutveckling inom området digital kompetens - i bred bemärkelse. Syftet har varit att stärka både individerna och verksamheterna - för ökad livskraft.

TRS har beviljats medel av Europeiska Socialfonden (ESF) för att stärka kompetensen inom anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Områden såsom digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet är prioriterade.

Vi befinner oss i en tid när digitalisering blir allt viktigare – inte minst på grund av pandemins konsekvenser – och det finns inte alltid resurser att utveckla kompetensen utifrån de behov en organisation har av långsiktighet och digital transformation.

Under 2022 erbjöd Trygghetsrådet TRS särskilda insatser med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. TRS och ESF bekostade kompetensutvecklingen, deltagarna bidrog med er tid. 

Projektets olika delar

TRS erbjudande omfattade tre delar.

1. Digital kompetensutveckling

I det här spåret erbjöds vägledande och rådgivande samtal med en av TRS rådgivare samt ekonomiskt stöd till kompetensutveckling till exempel en kostnad för en kurs eller extern handledning. Kompetensutvecklingen sker inom området digital kompetens, i bred bemärkelse. Syftet är att stärka individer – samtidigt som verksamheterna stärker sin gemensamma digitala kompetens för ökad livskraft.

2. Digital transformation

Dels erbjöds nyckelpersoner kompetensutveckling inom områdena nedan. Dels fanns ett digitalt stöd för att kunna stötta arbetet med kompetensfrågor i anslutna organisationer.

3. Scentekniker och pedagoger

Inom detta område erbjöd TRS utbildning för scentekniker och pedagoger. För scentekniker handlar insatsen om digitalisering, trender och förändringar i omvärlden med syfte att utnyttja de möjligheter som finns på bästa sätt.  Pedagoger erbjöds kompetensutveckling för att stärka den pedagogiska rollen i det digitala rummet.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Total kostnad för projektet är 27 miljoner kronor, varav TRS står för drygt fyra miljoner och deltagarfinansiering för drygt fyra och en halv miljon

Se hela utbudet av insatser under hösten 2022.

Klicka länken ovan för att se och ladda ner PDF-version av TRS alla insatser för nyckelpersoner under hösten.

Kontakta oss för mer information