Vässa din kompetens med hjälp av en kort kurs

Att gå en kort kurs är ett utmärkt sätt att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Genom TRS kan du vässa ditt cv och samtidigt få ekonomiskt stöd för inkomstbortfall och utbildningskostnader. Maria Toft Zulawinski, rådgivare på TRS, tipsar om vilka utbildningar du kan få stöd för.

Maria Toft Zulawinski.

TRS stöd för korta kurser är en del av det nya omställningsavtalet som trädde i kraft den 1 oktober 2022. Studiestödet gäller för kurser som är kortare än fem dagar och som stärker den sökandes position på arbetsmarknaden.

– Det kan vara en kurs som är en dag eller bara några timmar, allt ifrån en utbildning i Excel eller digital analys, om du jobbar med marknad och kommunikation, till en utbildning i krisstöd, om du arbetar som socionom. Det kan också vara så att du vill gå en ledarskapsutbildning för att ta dig vidare inom organisationen. Det ska vara en utbildning som inte krävs på ditt nuvarande jobb, men som du har behov av för att kunna söka ett nytt, som gör dig mer gångbar på arbetsmarknaden, säger Maria Toft Zulawinski.

Stödet kan täcka dina utbildningskostnader

Studiestödet kan täcka inkomstbortfall om du behöver vara ledig från jobbet, i vissa fall även kostnaden för kursen, om den kostar pengar att gå. Stödet kan sökas av dig som är; etablerad på arbetsmarknaden, fast eller tidsbegränsat anställd i en organisation som är ansluten till TRS eller befinner dig mellan jobb och får stöd av TRS. Du ska ha fyllt 27 år, arbetat under minst 16 timmar per vecka under minst åtta av de senaste 14 åren och utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Stödet för korta studier kan inte användas för att lära sig sådant som du behöver i ditt nuvarande arbete. Det är din arbetsgivares ansvar att se till att du har rätt förutsättningar för att klara kraven i ditt jobb.

Kursen måste stärka din konkurrenskraft

– Vi rådgivare på TRS kan ge vägledning och rådgivning. Vi bedömer också om utbildningen du vill gå stärker din ställning på arbetsmarknaden. Du kan behöva göra lite hemläxa, till exempel leta efter platsannonser för att visa att kompetensen som kursen ger verkligen efterfrågas, prata med kollegor som kan bekräfta eller någon som gått utbildningen, kanske också prata med skolan för att kolla att kursen är på en lämplig kunskapsnivå. Skolorna brukar ha ganska bra koll på sin målgrupp, säger Maria Toft Zulawinski.

Kontakta våra rådgivare eller ansök själv

Låter TRS stöd för korta studier som något för dig? Vet du vad du vill studera? Då kan du ansöka med en gång här på TRS webbplats.

Funderar du på att vässa din kompetens, men är osäker på vilken utbildning du behöver? Kontakta TRS för att få hjälp av våra kunniga rådgivare.

– Välkommen att höra av dig till oss, hälsar Maria Toft Zulawinski.

Läs mer här och se kontaktuppgifter till TRS rådgivare här.

5 frågor du bör ställa dig innan du ansöker om TRS stöd för korta kurser

  1. Är utbildningen kortare än fem dagar?
  2. Stärker utbildningen din position på arbetsmarknaden?
  3. Gäller utbildningen andra kompetenser än de som krävs i ditt nuvarande arbete?
  4. Behöver du vara ledig från arbetet för att gå utbildningen?
  5. Uppfyller du alla villkor för att vara berättigad till studiestöd från TRS?