Rådgivarens tips: Tolv vanliga intervjufrågor du borde öva

Är du kallad på intervju och vill öka dina chanser att bli arbetsgivarens förstahandsval? Då behöver du skaffa dig så bra förutsättningar som möjligt. Att vara väl förberedd inför intervjun är A och O. Det gör dig trygg, minskar nivån av nervositet och du ger med största sannolikhet ett bättre och mer professionellt intryck på själva intervjun. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse har lång erfarenhet av intervjuträning och tipsar om tolv frågor du borde öva på innan du sätter dig i intervjustolen. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS.

Om du vill vara väl förberedd, rekommenderar jag starkt att du övar på vanliga intervjufrågor. Koppla gärna ihop dina svar, i de fall det är lämpligt, med exempel från verkligheten. Öva på dina svar inför någon annan eller framför spegeln. Det är bra att säga saker högt för att fånga upp var du eventuellt hakar upp dig, hur du formulerar dig och hur du kan förbättra dig, säger Britt Marie. 

Tolv vanliga intervjufrågor  

Det är lätt att vara klok i tanken, svårare att uttrycka det i ord. Här kommer några av de vanligaste intervjufrågorna och Britt Maries råd om hur du kan resonera när du ställs inför frågorna. 

1. ”Berätta lite om dig själv”

Detta är en vanlig första uppvärmningsfråga, som ofta ställs i syfte att bryta isen. Öva på en två till tre minuters presentation av din utbildningsbakgrund, karriärval och senaste arbetserfarenheter, utan att bli alltför detaljerad. Fokusera på det som är relevant för tjänsten du söker, utelämna privata saker. Vill intervjuaren får fördjupad information kan du vara säker på att hen kommer ställa aktuella följdfrågor. 

2. ”Vad känner du till om oss?”

Ofta förväntas du veta en hel del om företaget. Luta dig mot den research som har du gjort. Om du känner att du behöver prioritera så kan du fokusera på verksamhetens värderingar och mål, snarare än siffor, antal anställda eller var huvudkontoret ligger.

3. ”Varför har du sökt den här tjänsten?”

Försök få företaget eller organisationen att förstå att du är särskilt intresserad av just dem och inte enbart av tjänsten. Ingen arbetsgivare vill vara en i högen av alla jobb du sökt den senaste tiden. Berätta vad som tilltalar dig med företaget. Är det deras kultur, produkter eller tjänster? Eller har du medvetet letat efter företag likt detta, i så fall varför och vad fick dig att fastna för just dem?  

Det kan absolut vara så att du inte känner något speciellt alls för företaget, men du har rätt kompetens för tjänsten. Då får du känna efter och avgöra om den sortens ärlighet kommer gynna dig. Vidare behöver du lyfta vad har du med dig från din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet som matcher just denna tjänst. Du kan även berätta vilka delar av tjänsten som intresserar dig extra mycket eller vad du saknat i tidigare roller som du erbjuds i denna roll.

4. "Vilka är dina styrkor?"

God självinsikt är en fördel när du ska beskriva din personlighet. Undvik att rabbla en massa egenskapsord, utan välj i stället ut ett fåtal, beskriv hur de tar sig uttryck och väv ihop dem med exempel från ditt yrkesliv. Tänk på att de styrkor eller egenskaper du väljer att beskriva bör ha koppling till arbetet du söker. Om du vid tidigare rekryteringsprocesser gjort så kallade personlighetstest, kan du ta stöd av resultat och beskrivningar i dessa. Du kan också dela med dig av positiv feedback du fått. 

5. "Vilka är dina svagheter/utvecklingsbara sidor?"

Ingen är perfekt – så hitta ärliga svar som du kan motivera och som inte går helt i motsats till det du tror företaget vill ha. Åter igen, frågor om din personlighet ska visa på självinsikt, så visa på att du vet om dina svagheter och berätta hur du lärt dig hantera dem eller jobbar på att utveckla dem. Då framställer du dig själv som medveten och att du löpande jobbar med självutveckling. Kom också ihåg att en egenskap som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan. 

6. "Berätta om luckan i din cv, vad hände där?”

Många är oroliga för denna fråga, men arbetsmarknaden idag är rörlig och luckor som uppkommit då du stått mellan jobb är vanligt. Lyft fram vad du gjorde under tiden. Kompetensutvecklade du dig, arbetade du som volontär eller hade du en utvecklande hobby? Eller berätta hur du motiverade dig själv i riktning mot ett nytt arbete. Då visar du att du på ett självständigt sätt kan hantera motgångar. 

7. "Kan du beskriva hur du hanterat en problematisk situation på jobbet?"

Ofta ställer intervjuaren frågor om situationer som är relaterade till just ditt yrke. Ta chansen att visa hur du hanterat en konflikt eller en krävande kund. Förbered dig på att berätta om några olika situationer, hur du hanterade dem, hur dina styrkor kom till användning och vad du lärde dig eller hade gjort annorlunda idag.  

8. "Hur vill du att en bra chef/arbetsplats ska vara?"

Intervjuaren vill med denna typ av fråga se om du kommer funka med ledaren och företagskulturen i allmänhet. Vilket i många fall kan vara en förutsättning för att ni ska trivas med varandra. Återigen, var ärlig, både för arbetsgivarens skull och för din egen. Vad är viktigt för dig? Karriärmöjligheter, förtroendearbetstid, hög grad av tillit, balans mellan jobb och fritid, en chef som delegerar, att få erkännande/uppskattning för dina prestationer eller något helt annat? Ta gärna stöd i det positiva som du har identifierat hos tidigare chefer och arbetsplatser och använd det som exempel. 

9. "Var ser du dig om fem år?"

I frågor om framtid vill intervjuaren veta om tjänsten stämmer överens med dina framtida mål och om tjänsten kommer stimulera dig tillräckligt. Ibland vill arbetsgivaren ha någon som stannar i rollen, åtminstone några år, ibland är de öppna för någon som kan växa internt. Så var inte rädd för att vara ärlig om du har höga ambitioner. Att inte vilja stanna på en och samma tjänst under många år uppfattas oftast positivt eftersom det visar att du har driv och vill utvecklas. Om du är osäker, försök ta reda på utvecklingsmöjligheterna för tjänsten innan intervjun, så att du landar rätt i frågan. Om du verkligen vill ha jobbet behöver du naturligtvis svara på ett sätt som rimmar med den sökta tjänsten och utvecklingsmöjligheterna generellt i företaget. 

10. "Varför ska vi anställa just dig?"

Här gäller det att lyfta fram och summera alla dina kompetenser som matchar tjänsten och företaget, framför allt dina mjuka kompetenser det vill säga, vad just du kan tillföra. Vad har du som andra kanske saknar? Du kan även ta upp arbetsgivarens värderingar och visa på hur du passar in i företagets kultur. 

11. "Vad har du för löneanspråk?"

Egentligen ska du inte behöva prata lön förrän du erbjudits jobbet. Det kan motiveras med att du först behöver veta mer om tjänsten och hur övriga villkor för anställningen ser ut, till exempel antal veckors semester, tjänstepension, övertidsersättning och annat som påverkar. Men det händer att frågan ställs i ett tidigt skede. Googla lönestatistik och försök ta reda på vad som kan vara rimligt i förhållande till tjänsten och din bakgrund, här kan även facket hjälpa till. Fundera därefter på vad du kan acceptera och svara med ett lönespann hellre än en exakt siffra. Du kan också fråga vad de själva tänkt innan du svarar. 

12. ”Har du sökt andra jobb?”

Bestäm innan jobbintervjun om du ska berätta om andra ansökningar eller om du ska hålla det för dig själv. Om du berättar att du söker andra jobb är det viktigt att du kan motivera varför du vill ha just det här jobbet. Om arbetsgivaren är införstådd med att du är aktuell i andra ansökningsprocesser och anser att du är rätt kandidat för tjänsten, kanske de skyndar på processen för att inte riskera att förlora dig.  

Förbered egna frågor 

För att visa intresse för tjänsten och även garantera att detta är rätt organisation för dig så tipsar Britt Marie om att ställa frågor till arbetsgivaren i slutet av intervjun.  

Det kommer också utgöra en stor del av det bestående intrycket. Är det en erfaren rekryterare som eftersträvat en intervju i dialogform har du förmodligen redan avverkat några av frågorna under intervjun, förklarar Britt Marie. 

Nedan har du några exempel på frågor du kan ställa själv, beroende på vad som är viktigt för dig.  

  • Vilka är företagets/enhetens framtidsutsikter och visioner? 
  • Står ni inför någon omorganisation som kan vara bra för mig att känna till? 
  • Vilka utmaningar skulle du säga att företaget/organisationen står inför? 
  • Hur syns era värderingar (om de finns uttalade) i vardagen? 
  • Vad skulle du säga är nyckeln till att lyckas i denna roll? 
  • Har ni något introduktionsprogram eller handledning för nyanställda? 
  • Hur arbetar ni med personalens kompetensutveckling?  

Kom ihåg att prioritera vilka frågor som är viktigast för dig att få svar på och att känna efter vilka av frågorna som utifrån din situation är lämpliga att ställa. Ett tips är att avsluta med att fråga hur rekryteringsprocessen ser ut efter mötet, tipsar Britt Marie.