Både arbetsgivare och fack kan få stöd och råd inför uppsägningar

Står din organisation inför förändringar som kan innebära uppsägningar? Om du är väl förberedd blir resultatet mycket bättre både för den som sägs upp och för dem som är kvar i organisationen.

Det spelar stor roll för den som blir uppsagd hur uppsägningen går till. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Därför ger TRS stöd i form av rådgivning eller utbildning till arbetsgivare och fackliga företrädare inför uppsägningar. Det gagnar både den som sägs upp och den som ska fortsätta arbeta i organisationen.

Ta del av vår guide när du står inför eller funderar över varsel eller uppsägningar. Du är också välkommen att kontakta oss. Vi har stor erfarenhet av omställningsprocesser och hur man bemöter de berörda medarbetarna. 

Din viktiga roll

Både du som är arbetsgivare och du som är facklig företrädare har en viktig roll.

Om du är väl förberedd och vet vilket stöd TRS kan ge är du en viktig källa till information. Vi kan också ge råd om hur du ska hantera svåra samtal och genomföra uppsägningen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för den som blir uppsagd.

En bra genomförd process underlättar även för organisationen och medarbetarna som är kvar att gå vidare efter neddragningen eller omstruktureringen.

Kort film om TRS stöd inför uppsägning

Annika Hamrin och Linda Lekander beskriver TRS stöd.

Att säga upp är ingen lätt uppgift. TRS erbjuder webbinarier och annat stöd inför uppsägningar - både till arbetsgivare och fackliga företrädare. Här kan du se en film där verksamhetschef Annika Hamrin och rådgivare Linda Lekander beskriver TRS stöd.

Står du inför uppsägningar?

TRS hjälper arbetsgivare i tider av omställning och uppsägning. Vi kan lotsa genom processen, ge stöd i hur man bemöter medarbetare och hur man genomför svåra samtal. Att komma ihåg dem som ska vara kvar, efter en omställning, är dessutom minst lika viktigt.

Ta del av vår guide inför uppsägning, ta del av våra webbinarier eller se webbinarierna vi har genomfört i efterhand - eller ring våra rådgivare som stöttar dig eller hela ledningsgruppen.

Vad gör TRS?

  • Öppna webbinarier för dig som står inför omställning
  • Anpassade webbinarier på din arbetsplats om ni är en grupp chefer som står inför uppsägningar
  • Omställningsguide och checklistor (se här intill)
  • Tips på hur du genomför svåra samtal
  • TRS rådgivare kan komma till arbetsplatsen och informera medarbetarna. Tipsa gärna om den här filmen där vi berättar om TRS stöd
  • Ledningsgruppen eller samverkansgruppen kan få utbildning/rådgivning
  • Du kan få telefonrådgivning - kontakta våra rådgivare (se nedan)

Guide inför uppsägning och omställning

Vi har tagit fram en vägledning du kan använda dig av för att skapa så bra förutsättningar som möjligt vid en uppsägning. Där kan du läsa om hur du kan planera och förbereda dig inför situationen.  Självklart är du alltid välkommen att kontakta våra rådgivare.

Här hittar du guiden (pdf)

E-kurs: TRS omställningsavtal - för fackliga företrädare

TRS kurs om Omställningsavtalet är fri att användas för alla som vill veta mer om omställningsavtal i allmänhet och TRS omställningsavtal i synnerhet.

Kursen beskriver vad ett trygghetsråd gör och vilken hjälp man kan få om man hamnar mellan jobb. Den är ett bra redskap för den som snabbt vill förstå vad ett trygghetsråd kan göra vid omställningssituationer.

Läs mer och gå kursen.

Kontakta våra rådgivare för stöd inför uppsägning