Deltagare i chefs- och ledarskapsprogram för scenkonsten

På uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film genomför TRS ett program för blivande ledare inom scenkonsten. 

Här kan du läsa om deltagarna i programmet som startar hösten 2022.

Josefin Rosales

Konstnärlig ledare för Parkteatern på Kulturhuset Stadsteatern.

Josefin Rosales. Fotograf: Matilda Rahm

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag tror på vikten av en bred kompetens i det framtida chefskapet inom scenkonsten. Att ha en förståelse för konsten likväl som för det som skapar förutsättningar för den ekonomiskt, strategiskt och politiskt. Min drivkraft i att vilja leda inom scenkonsten har alltid handlat om att skapa plats. Plats för nya berättelser, för nya perspektiv, för nya publikgrupper, men också plats för olika sätt att driva en organisation på. Den här utbildningen handlar inte specifikt om mig. Den handlar om den förändring som branschen behöver och jag vill vara en drivande del av den förändringen.

Ashar Yamin Khan

Grundare & Verksamhetsledare Wama - Evenemang & Kommunikation.

Ashar Yamin Khan. Fotograf: Per Kristiansen

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag har sökt ledarskapsprogrammet för att kunna ta mitt chef- och ledarskap till nästa nivå.
Att kunna jobba mer långsiktigt med ett inkluderande och hållbart perspektiv är avgörande för både samtiden och framtiden!

Tasso Stafilidis

Verksamhetschef på West Pride

Tasso Stafilidis

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Även om jag arbetat som chef och ledare under många år så ser jag det ständiga behovet av att kompetensutveckla mig. Det här programmet ger den möjligheten på ett helt unikt och fantastiskt sätt genom sammansättningen av deltagarna och syftet med programmet. Jag hoppas kunna få bidra till att utveckla och förnya ledarskapet inom scenkonsten i Sverige och på så sätt även dra mitt strå för att skapa förutsättningar för scenkonstens utveckling, på trygga arbetsplatser.

Eric Brandström Arellano

Orkesterchef, Vara Konserthus & Bohuslän Big Band

Eric Brandström Arellano

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?

Jag har sökt till ledarskapsprogrammet av flera anledningar. Först och främst vill jag utforska om jag har det som krävs för att ta mig an utmaningen att vara högsta chef på en scenkonstorganisation samt se om kan och vill det.

Dessutom har jag sökt programmet för att öka min förståelse och utveckla min kunskap inom olika områden, såsom ledarskap, chefskap, mångfald, strategi och förändringsarbete. Genom att bredda och öka min kompetens inom dessa områden tror jag att jag kan bli en bättre kollega och ledare. Mitt mål är att kunna bidra positivt till utvecklingen och att frigöra verksamhetens fulla potential.

Katja Sliwinski

Katja Sliwinski.

Arbetar just nu som samordnare/handläggare på Kulturförvaltningen, Uppsala kommun med verksamhetsområdet Kultur och natur i skolan. (Tjänstledig från sin tjänst som chefsproducent på Uppsala stadsteater)

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Jag har alltid drivit frågor kring vem som har tillgång till våra offentligt finansierade scener. Scenkonsten har så länge jag minns pratat om den nya publiken, låt oss prova de nya ledarna också. För mig var det en självklarhet att söka en utbildning som vill sätta frågor kring inkludering och arbetsmiljö i fokus. Det borde vara en naturlig grund i en organisation som ska skapa fantastisk konst.

Bahar Pars

Utöver skådespeleri arbetar Bahar med dramatik och regi. Hon driver sitt bolag POPfilm som arbetar för inkludering och normbrytande historier.

Bahar Pars.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Vid sidan av mitt konstnärskap har ledarskap alltid legat mig nära hjärtat.
Jag har varit aktiv i flertalet aktivistgrupper och vet värdet av gräsrotsrörelser och hur viktigt och svårt det är att bygga utifrån de förutsättningarna. Ibland helt från grunden.

Det har alltid kommit naturligt till mig att vara en ledande gestalt i dessa rörelser. Att ta steget till större organisationer och kunna bidra till en utveckling framåt är något jag verkligen ser framemot. Ledarskapsprogrammet är en viktig del i min resa till att bli en bättre och mer kompetent ledare och chef, där jag får utmana och utmanas i en kreativ miljö.

Mindy Drapsa

Konstnärlig ledare på Riksteatern Crea.

Mindy Drapsa. Fotograf: Urban Jören.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?

Jag ville få fler verktyg för att kunna utveckla och förändra samhället med min egen och andras erfarenheter om mångfald och inkludering. Alla förtjänar att kunna delta i kulturlivet på samma villkor men idag är det tyvärr inte verklighet. Programmet har gett mig ökad förståelse, drivkraft och bredd kontaktnätverk om hur, var och varför vi behöver arbeta för att förbättra delaktigheten inom kultur till att vara för och av alla. Lärdomar om hur jag fungerar som människa och hur jag förhåller mig till andra människor kan jag ta med mig både till det privata livet och till det professionella. Ett av de viktigaste verktyg jag fått med mig är instinkten om att ta vara på allas kompetenser är värdefullt men kräver mycket både i form av pengar och kunskap.  

 

Per Sundberg

Grundare och konstnärlig ledare på Dansinitiativet - scen, kompani och utveckling inom dans och samtida cirkus.

Per Sundberg. Fotograf: Petra Älvstrand

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag är dansare i grunden, arbetat länge med koreografi och har de senaste åren byggt en scen och verksamhet från grunden och med det blivit chef. Med programmet för framtidens ledare och chefer inom scenkonsten vill jag synliggöra och utveckla de kunskaper som etableringen av Dansinitiativet har krävt av mig som ledare. Jag engageras av konstnärlig utveckling som drivkraft i samhällsutvecklingen, där programmets självklara fokus på mångfald och inkludering stärker mig till mer aktion i dessa frågor i mitt arbete framåt. Under programmets gång kommer jag vara tjänstledig och bredda min yrkesbana genom att arbeta heltid som regissör på Lule Stassteater under drygt 1 års tid.

Farnaz Arbabi

Regissör och dramatiker, samt konstnärlig ledare för Unga Klara.

Farnaz Arbabi. Fotograf: Carlos Zaya

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Scenkonsten behöver fler chefer med praktisk erfarenhet av den konstnärliga processen, och den här utbildningen är ett efterlängtat initiativ för för att säkra återväxten av hållbara ledare med konstnärlig kompetens. Som konstnär och ledare har jag alltid drivit mångfaldsfrågor utifrån ett hållbarhets- och demokratiperspektiv och att söka till chefsprogrammet var ett naturligt nästa steg. Nu ser jag fram emot att kombinera mina erfarenheter med nya kunskaper, samt att få vässa och utveckla mitt ledarskap.

Isabel Cruz Liljegren

Verksam som dramatiker och regissör samt styrelseledamot i Dramatikerförbundet och Scensverige.

Isabel Cruz Liljegren. Fotograf: Caspar Hedberg

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag sökte kursen för att jag brinner för scenkonsten och för att utveckla dess potential, där inkluderingsarbete är en kärnfråga. Jag vill bilda nätverk med andra nya ledare, lyssna på deras tankar och delge mina idéer för vad framtidens scenkonst behöver. Efter genomgången kurs hoppas jag vara väl förberedd att axla rollen som chef för en större organisation.

Anusha Andersson

Anusha arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Riksteatern men är även grundare och verksamhetsledare för kulturföreningen Historieberättarna. Anusha sitter med i den konstnärliga högskolan Konstfacks styrelse såväl som i styrelsen för Nordens Institut på Åland.

Anusha Andersson.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
För mig har litteraturen, filmen, musiken och scenkonsten varit en central del för att öka min förståelse inför mig själv såväl som min omvärld ända sen jag var liten. Jag vill verka för att fler kan ta del såväl som vara del av kulturen. Det behövs fler ledare inom konsten som värnar konsten, klarar av att bära flera perspektiv och samtidigt uppnå utsatta mål, nå större publik och det behövs fler ledare som skapar en god arbetsmiljö där jämlikhet är en organisk del av verksamheten. Det behövs fler ledare som skapar förutsättning för en aktuell och dynamisk arena för scenkonsten och konstnärerna i vardagens verklighet i ett samhälle idag för en framtid i världen, det vill jag verka för.

Emily Tatlow

Verksamhetschef Nygatan 6/Musica Vitae, Musik i Syd.

Emily Tatlow. Fotograf: Nadja Sjöström.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Att vara ledare är för mig inte en statisk situation, utan en utvecklingsresa. Jag sökte den här kursen för att stärka mitt ledarskap inom vår väldigt specifika scenkonstbransch, och att få ta del av och lära mig mer om de utmaningar branschen står inför idag. 

Martin Forsberg

Arbetar som danschef på Norrdans.

Martin Forsberg.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
För mig var orden mångfald och inkludering ledande i att jag sökte till programmet. Detta är nyckeln till hållbarhet framgent. Att tillsammans med väldigt bra människor få utveckla sitt ledarskap är en annan bidragande faktor.

Henrik Johansson

Produktionschef och biträdande teaterchef på Östgötateatern.

Henrik Johansson.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Att få ett forum för att utvecklas och reflektera över mitt ledarskap kändes som en given anledning att söka programmet. Scenkonsten behöver sina försvarare även i framtiden och att vara med och leda konsten in i framtiden är ett hedersuppdrag. Programmets inriktning mångfald och inkludering ligger mig varmt om hjärtat då jag själv, som homosexuell blivit inkluderad in i scenkonsten.