Deltagare i chefs- och ledarskapsprogram för scenkonsten

På uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film genomför TRS ett program för blivande ledare inom scenkonsten. 

Här kan du läsa om deltagarna i programmet som startar hösten 2022.

Josefin Rosales

Konstnärlig ledare för Parkteatern på Kulturhuset Stadsteatern.

Josefin Rosales. Fotograf: Matilda Rahm

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag tror på ledarskap i kultursektorn som har en förståelse för betydelsen av inkludering och mångfald i arbetet med att skapa en hållbar verksamhet såväl konstnärligt som ekonomiskt. Jag hoppas att genom utbildningen vidare få utveckla mina ambitioner och perspektiv inom just detta område.

Ashar Yamin Khan

Grundare & Verksamhetsledare Wama - Evenemang & Kommunikation.

Ashar Yamin Khan. Fotograf: Per Kristiansen

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag har sökt ledarskapsprogrammet för att kunna ta mitt chef- och ledarskap till nästa nivå.
Att kunna jobba mer långsiktigt med ett inkluderande och hållbart perspektiv är avgörande för både samtiden och framtiden!

Tasso Stafilidis

Konst- och kulturstrateg, skådespelare, festivalchef och sakkunnig.

Tasso Stafilidis

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Även om jag arbetat som chef och ledare under många år så ser jag det ständiga behovet av att kompetensutveckla mig. Det här programmet ger den möjligheten på ett helt unikt och fantastiskt sätt genom sammansättningen av deltagarna och syftet med programmet. Jag hoppas kunna få bidra till att utveckla och förnya ledarskapet inom scenkonsten i Sverige och på så sätt även dra mitt strå för att skapa förutsättningar för scenkonstens utveckling, på trygga arbetsplatser.

Eric Brandström Arellano

Orkesterchef, Vara Konserthus & Bohuslän Big Band

Eric Brandström Arellano

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Jag har sökt ledarskapsprogrammet på grund av ett par anledningar, dels för att utforska om jag kan/vill ta mig an utmaningen att leda en scenkonstorganisation i framtiden. Men också för att öka min förståelse och kunskap inom flera område (ledarskap, chefskap, mångfald, utveckling, mm) för att kunna bli bättre i min nuvarande roll och bidra positivt till den organisationen som jag arbetar i för tillfället.

Katja Sliwinski

Katja Sliwinski.

Arbetar just nu som samordnare/handläggare på Kulturförvaltningen, Uppsala kommun med verksamhetsområdet Kultur och natur i skolan. (Tjänstledig från sin tjänst som chefsproducent på Uppsala stadsteater)

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Jag har alltid drivit frågor kring vem som har tillgång till våra offentligt finansierade scener. Scenkonsten har så länge jag minns pratat om den nya publiken, låt oss prova de nya ledarna också. För mig var det en självklarhet att söka en utbildning som vill sätta frågor kring inkludering och arbetsmiljö i fokus. Det borde vara en naturlig grund i en organisation som ska skapa fantastisk konst.

Bahar Pars

Utöver skådespeleri arbetar Bahar med dramatik och regi. Hon driver sitt bolag POPfilm som arbetar för inkludering och normbrytande historier.

Bahar Pars.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Vid sidan av mitt konstnärskap har ledarskap alltid legat mig nära hjärtat.
Jag har varit aktiv i flertalet aktivistgrupper och vet värdet av gräsrotsrörelser och hur viktigt och svårt det är att bygga utifrån de förutsättningarna. Ibland helt från grunden.

Det har alltid kommit naturligt till mig att vara en ledande gestalt i dessa rörelser. Att ta steget till större organisationer och kunna bidra till en utveckling framåt är något jag verkligen ser framemot. Ledarskapsprogrammet är en viktig del i min resa till att bli en bättre och mer kompetent ledare och chef, där jag får utmana och utmanas i en kreativ miljö.

Mindy Drapsa

Konstnärlig ledare på Riksteatern Crea.

Mindy Drapsa. Fotograf: Urban Jören.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Jag sökte ledarskapsprogrammet för att stärka kulturlivet med fokus på mångfald och inkludering.

 

Per Sundberg

Grundare och konstnärlig ledare på Dansinitiativet - scen, kompani och utveckling inom dans och samtida cirkus.

Per Sundberg. Fotograf: Petra Älvstrand

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag är dansare i grunden, arbetat länge med koreografi och har de senaste åren byggt en scen och verksamhet från grunden och med det blivit chef. Med programmet för framtidens ledare och chefer inom scenkonsten vill jag synliggöra och utveckla de kunskaper som etableringen av Dansinitiativet har krävt av mig som ledare. Jag engageras av konstnärlig utveckling som drivkraft i samhällsutvecklingen, där programmets självklara fokus på mångfald och inkludering stärker mig till mer aktion i dessa frågor i mitt arbete framåt. Under programmets gång kommer jag vara tjänstledig och bredda min yrkesbana genom att arbeta heltid som regissör på Lule Stassteater under drygt 1 års tid.

Farnaz Arbabi

Regissör och dramatiker, samt konstnärlig ledare för Unga Klara.

Farnaz Arbabi. Fotograf: Carlos Zaya

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
Scenkonsten behöver fler chefer med praktisk erfarenhet av den konstnärliga processen, och den här utbildningen är ett efterlängtat initiativ för för att säkra återväxten av hållbara ledare med konstnärlig kompetens. Som konstnär och ledare har jag alltid drivit mångfaldsfrågor utifrån ett hållbarhets- och demokratiperspektiv och att söka till chefsprogrammet var ett naturligt nästa steg. Nu ser jag fram emot att kombinera mina erfarenheter med nya kunskaper, samt att få vässa och utveckla mitt ledarskap.

Isabel Cruz Liljegren

Verksam som dramatiker och regissör samt styrelseledamot i Dramatikerförbundet och Scensverige.

Isabel Cruz Liljegren. Fotograf: Caspar Hedberg

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag sökte kursen för att jag brinner för scenkonsten och för att utveckla dess potential, där inkluderingsarbete är en kärnfråga. Jag vill bilda nätverk med andra nya ledare, lyssna på deras tankar och delge mina idéer för vad framtidens scenkonst behöver. Efter genomgången kurs hoppas jag vara väl förberedd att axla rollen som chef för en större organisation.

Anusha Andersson

Anusha arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Riksteatern men är även grundare och verksamhetsledare för kulturföreningen Historieberättarna. Anusha sitter med i den konstnärliga högskolan Konstfacks styrelse såväl som i styrelsen för Nordens Institut på Åland.

Anusha Andersson.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Min vilja att söka denna utbildning springer ur upplevelsen att för mig har litteraturen, filmen, musiken och scenkonsten varit en central del för att öka min förståelse inför mig själv såväl som min omvärld och att jag vill verka för att fler kan ta del såväl som vara del av kulturen. Den meningsfullhet som konsten skapar förutsättning för har så länge jag kan minnas varit den utgångspunkt jag vill verka utifrån, för och med. Det behövs fler ledare inom konsten som värnar konsten, klarar av att bära flera perspektiv och samtidigt uppnå utsatta mål, nå större publik och det behövs fler ledare som skapar en god arbetsmiljö där jämlikhet är en organisk del av verksamheten. Det behövs fler ledare som skapar förutsättning för en aktuell och dynamisk arena för scenkonsten och konstnärerna i vardagens verklighet i ett samhälle idag för en framtid i världen.

Emily Tatlow

Verksamhetschef Nygatan 6/Musica Vitae, Musik i Syd.

Emily Tatlow. Fotograf: Nadja Sjöström.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Att vara ledare är för mig inte en statisk situation, utan en utvecklingsresa. Jag sökte den här kursen för att stärka mitt ledarskap inom vår väldigt specifika scenkonstbransch, och att få ta del av och lära mig mer om de utmaningar branschen står inför idag. 

Martin Forsberg

Arbetar som danschef på Norrdans.

Martin Forsberg.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet?
För mig var orden mångfald och inkludering ledande i att jag sökte till programmet. Detta är nyckeln till hållbarhet framgent. Att tillsammans med väldigt bra människor få utveckla sitt ledarskap är en annan bidragande faktor.

Henrik Johansson

Produktionschef på Östgötateatern.

Henrik Johansson.

Varför har du sökt ledarskapsprogrammet? 
Jag fick rekommendation från min VD att söka programmet då jag tidigare varit tydlig med mina mål. Efter att ha läst om upplägget kändes det utmanande och unikt då det riktar sig direkt mot scenkonsten. Därav sökte jag programmet och är så glad att jag kom in.