Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.
Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Gruppens kompetensutveckling

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare
18 oktober 2023, kl 9.00-10.30

I det här webbinariet får du ta del av våra tankar om hur du kan utveckla din arbetsgrupp och organisation.

Webbinariet riktar sig till dig som är ledare för en grupp/avdelning/enhet på din arbetsplats. Under webbinariet definierar vi vad kompetens är och hur du använder det för att nå era mål inom och med din arbetsgrupp.

Under webbinariet kommer vi gå igenom:

  • Vad är en grupp
  • Teoretiska utgångspunkter
  • Kompetensdefinition
  • Roller och gruppens kompetens
  • Identifiera gruppens kompetensutvecklingsbehov
    • sammansättning av kompetenser utifrån syfte och mål
    • kompetens utifrån den generella rollen

Kontakt