Coachstöd för ledare vid omställning

Står du inför en omställning i din organisation? Är du ansvarig för att leda förändringsarbetet? TRS erbjuder dig som är ledare coachstöd!

Att vara ledare under en omställningssituation kan innebära många utmaningar. Därför erbjuder TRS dig stöd som gör att du kan hantera omställningsprocessen på ett bra sätt.

Individuell coachning

Fokus är på din personliga utveckling och dina unika frågor. Tillsammans utvecklar vi de områden som betyder mest för dig. Syftet är att du som ledare ska bli ännu bättre rustad att klara omställningsarbetet.

Vad är coachning?

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och uppnå uppsatta mål som gynnar dig och stärker dig som ledare. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande återkoppling.

Så går det till

Coachningen utförs genom individuella samtal som sker via i första hand digital mötesplattform. Du träffar din coach vid bestämda tillfällen. Coachningen är individuellt utformat och omfattningen är totalt tre samtal om 60–90 minuter. För att nå dit du önskar kommer du behöva investera i tid och engagemang mellan samtalen för egna uppgifter och reflektion.

Ansök om coachstöd här

Du passar för coachning:

  • Du ansvarar eller leder en potentiell eller reell omställning i din organisation
  • Du är öppen för att ta emot coachning och stärkande återkoppling
  • Du ser styrkan i att ha ett professionellt stöd i din egen utveckling genom ett samarbete med en personlig ”tanke-tränare” 
  • Du vill och kan prioritera din egen utveckling under coachningen

Observera att TRS coacher arbetar under tystnadsplikt. Det du väljer att dela under dina samtal med coachen stannar i samtalen och kommer inte att vidareförmedlas eller dokumenteras.

TRS hanterar inte arbetsrättsliga frågeställningar. Har du frågor som rör arbetsrätt vänligen kontakta din arbetsgivarorganisation eller ditt fack.

Kontakta oss