Sätt ord på det som känns

Det är svårt att definiera exakt när en omställningsprocess är slut. Utmärkande är ofta att cheferna ligger flera steg före i processen, medan många medarbetare känner att de fortfarande står mitt i omställningen.  

– Det är klokt att reflektera över den otakten och inse att behovet av att prata och förstå finns kvar olika länge hos olika individer, säger AnnCharlotte Bretan, rådgivare på TRS.  

AnnCharlotte Bretan

En omställning som innefattar uppsägningar är en jobbig process att gå igenom. När beslutet kommuniceras har cheferna vetat om det en tid, de har hunnit ta in det och kanske fått stöd i sin process av TRS eller sin arbetsgivarorganisation. Chefen ser redan framåt, medan medarbetarna inte alls är på samma plats.  

Men med rätt ingång finns mycket att vinna under hela processen.  

– Ett bra sätt är att du redan från början vågar sätta ord på känslor som kommer att väckas: ”Jag vet att jag startar något som kan bli jobbigt, vi hade helst sluppit göra det här, men vi måste på grund av…” Det öppnar upp för en dialog och får alla att känna att det är okej att sätta ord på det som känns. 

Struktur och aktivitetsplan 

AnnCharlotte poängterar vikten av struktur i omställningsprocessen. En tid- och aktivitetsplan att arbeta utifrån, även efter omställningen: 

– Där ingår till exempel avtackning av de ska sluta och en kick-off eller konferens för de som är kvar. Det blir en form av ritual för att göra ett avslut och ett avstamp framåt. Oavsett vad ni gör är det viktigt att lyssna och se vilka behov som finns: Är alla redo för att gå vidare? Går vi alla i samma takt eller finns det någon som behöver stöd för att komma vidare? 

Coachande samtal 

I idéburna och ideella organisationer finns ofta ett stort engagemang. En omställning skapar många gånger oro för hur verksamheten ska fortsätta att fungera. Många glömmer att ta hand om sina egna behov.  

Ta hjälp av TRS! Du kan få coachande samtal som kan ge dig stöd och vara till stor hjälp för att hantera situationen såväl före, under som efter en omställning. Då får du verktyg för att sätta ord på det som sker. 

AnnCharlotte konstaterar att mot slutet och efter en omställning infinner sig ofta en trötthet. När processen startar är det mycket adrenalin, beslutskraft och handling. När det börjar komma till avslut - efter alla kommunikationsinsatser, uppsägningssamtal, ny organisation och avtackning – då kan tröttheten komma.  

– Det är bra att känna till. Många blir förvånade när det sker, men det är helt naturligt efter en sådan process som en omställning innebär. För att hantera detta i verksamheten är det återigen bra att sätta ord på känslorna, att uttrycka att många känner sig trötta och att det är naturligt att känna så.  

AnnCharlottes 5 goda råd efter en omställning

  • Följ den struktur ni beslutat, hela vägen, inklusive avslutningsritualer.  
  • Ha en förståelse för att det kan uppstå en otakt i omställningsprocessen. Som chef har du haft längre tid att bearbeta den och har ett informationsövertag – det är inte säkert att alla är på samma våglängd trots att omställningen formellt är klar och du tycker att du har kommunicerat allt. 
  • Uppmana dina medarbetare att sätta ord på det som känns och upplevs. 
  • Var förberedd på att det ofta kommer en stor trötthet i processen. 
  • Välkommen att kontakta TRS för stöd även efter omställningen om du behöver det.  

TRS coachar ledare

TRS rådgivare kan ge dig de verktyg och det stöd du behöver för att navigera framgångsrikt genom utmaningar som rör omställning och kompetensutveckling – utmaningar som kommer med rollen som ledare i en snabbt föränderlig värld.

Läs mer om erbjudandet här