Vill du utveckla din kompetens?

Trygghetsrådet TRS kunna bidra om du vill studera. Det gäller dig som är anställd i en ansluten organisation, både du som är anställd tillsvidare och du som är tidsbegränsat anställd. Det gäller också dig som får stöd av TRS för att du har blivit uppsagd.

Hur vet jag om min arbetsplats är ansluten till TRS?

Det enklaste sättet är att skriva in organisationsnumret i rutan här intill. Du hittar organisationsnumret på din lönespecifikation, eller i ditt anställningsavtal.

Det finns många olika omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad. Du kan läsa mer om det här

Vägledning och validering

Vet du inte vad du vill studera? TRS rådgivare erbjuder dig vägledning och rådgivning mot studier samt karriärcoachning. Den utbildning du väljer ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få validering av den kompetens du redan har.

TRS kan också betala för vissa utbildningar som kostar pengar.

Tre olika studiestöd

TRS kommer att erbjuda tre olika former av studiestöd. 

 • Stöd för korta studier – för utbildningar som är kortare än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Kompletterande studiestöd – för dig som också får omställningsstudiestöd från CSN. Gäller för utbildningar som är längre än en vecka. Gäller både om du är anställd och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Studieersättning – för dig som är över 40 år, är mellan jobb och får stöd av TRS, samt inte uppfyller villkoren för CSN:s omställningsstudiestöd.

Vad är omställningsstudiestöd?

Det nya omställningsstudiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ansökningsperioderna är två gånger per år, med start 1 april respektive 1 oktober.

Det nya studiestödet består av en bidragsdel och en lånedel.

Läs mer om omställningsstudiestödet här

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s webb

Villkor för att få studiestöd från TRS

Är du tidsbegränsat anställd?

Omfattningen på stödet kan variera beroende på om du bara varit anställd i TRS-anslutna organisationer eller har haft anställningar med olika tillhörighet i andra arbetsgivarorganisationer. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna.

Den senaste anställningen ska ha varit i en TRS-ansluten organisation. Du ska ha haft en arbetstid på minst åtta timmar per vecka. Arbetet ska ha varit huvudsyssla.

Vägledning och validering 

Om du är anställd i en ansluten organisation kan du få vägledning, rådgivning och coachning mot studier eller validering om du är anställd minst åtta timmar per vecka.

Stöd för korta studier

Vill du söka ekonomiskt stöd för en utbildning som är kortare än en vecka behöver du också uppfylla följande villkor

 • Du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka
 • Under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska ha varit huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Kompletterande studiestöd till omställningsstudiestöd (CSN)

TRS kan bygga på det stöd du kan få från CSN i form av bidrag och lån. Då krävs att du:

 • Är berättigad till omställningsstudiestöd från CSN
 • Har arbetat minst tolv månader de senaste 24 månaderna
 • Har arbetat minst 16 timmar per vecka under minst åtta år de senaste 14 åren
 • Anställningar från 19 års ålder räknas
 • Du ska ha fyllt 27 år
 • Arbetet ska vara huvudsyssla
 • TRS bedömer om din position på arbetsmarknaden stärks.

Hur går det till?

Du behöver fylla i en ansökan för att kunna få stöd av TRS. Ansökan finns tillgänglig på TRS webb.

Omställningsstudiestöd från CSN

Om du vet vad du vill:

 • Du behöver fylla i en ansökan till TRS
 • ha ett par samtal med en rådgivare
 • fylla i ansökan på csn.se

Vi rekommenderar att du ansöker hos CSN samma dag ansökningsperioden öppnar, det vill säga den 1 april respektive 1 oktober. Vi rekommenderar att du innan dess ansöker hos TRS för att samtala med den rådgivare som sedan avger ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din position på arbetsmarknaden. Du kan ansöka om stöd av TRS i god tid innan den 1 april respektive 1 oktober.

Vill du ha vägledning eller validering?

Du kan ansöka för att få ett eller flera samtal med en rådgivare hos TRS. Tillsammans samtalar ni om dina tankar och planer, du kan få vägledning, rådgivning och coachning. Du kan också få hjälp med att validera kunskaper som du har.