Om Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd till dig om du har blivit uppsagd från ditt arbete.

Vad är TRS?

Det finns flera trygghetsråd i Sverige. Trygghetsråd finns för att ge stöd åt människor som blir uppsagda från sitt arbete, så att de kan hitta ett nytt jobb.

Trygghetsrådet TRS har bildats av parterna på arbetsmarknaden. Det är två organisationer för arbetsgivare, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, och den fackliga parten PTK.

Tillsammans har de kommit överens om att ge stöd åt den som är uppsagd från sitt arbete för att de snabbare ska kunna hitta ett nytt jobb. Överenskommelsen kallas Omställningsavtal.

Vem kan få stöd av TRS?

Om din arbetsgivare är ansluten till Trygghetsrådet TRS kan du få stöd, om du är uppsagd. Det finns vissa krav för att man ska få stöd. Ring till oss så berättar vi mer!

Vilket stöd kan man få?

Du får en egen rådgivare att samtala med. Rådgivaren och du kommer tillsammans överens om vilket stöd just du behöver.

Administration

Vänd dig till oss med alla möjliga frågor: ansökan om stöd, ändra dina kontaktuppgifter, om din organisation är ansluten eller seminarier.