Rådgivarens tips om självledarskap - sätt dig själv i förarsätet

Förmågan att leda dig själv och vara din egen bästa kollega och chef kan vara avgörande för din framgång oavsett om du är jobbsökande, arbetar i grupp eller är egen företagare. Maria Lekenstam är rådgivare på TRS och har lång erfarenhet av ledarskaps- och omställningsfrågor. Hon menar att självledarskap handlar om att sätta sig i förarsätet i stället för att vara en passagerare.

Maria Lekenstam, rådgivare på TRS.

– När du reflekterar över dig själv och dina handlingar blir du medveten om vad det är som fungerar för just dig när du har lyckats med något och varit framgångsrik. Då kan du sätta fingret på vilka nycklar som har bidragit till din framgång och hur du kan tillämpa samma nycklar, verktyg och metoder på andra områden och uppgifter, berättar Maria.

Roten till det goda

Maria menar att det är vanligt att personer som söker jobb och befinner sig i en situation utan vare sig chef eller kollegor tenderar att bli självkritiska. Det lätt hänt att man fokuserar på negativa saker såsom uppgifter man inte klarat av eller hunnit med.

– Självledarskap handlar inte om att se positivt på precis allt. Men det handlar om att hitta energi och driv utifrån det du faktiskt har gjort bra i stället för att bli nedstämd av saker som inte hunnits med eller varit lyckosamma just den här gången. Gräva i det goda och hämta kraft ifrån dina framgångsfaktorer i stället för att fixera vid saker som inte har gått bra vid det här tillfället. Jag tycker att det är bakvänt att man så ofta pratar om roten till det onda medan begreppet roten till det goda används försvinnande sällan, säger Maria.

Men att helt blunda för utmaningar och saker som har gått dåligt menar Maria är fel strategi, det ska såklart finnas en balans.

– Du behöver självklart även reflektera över vilka hinder och utmaningar du har stött på för att överkomma dessa och fundera på vilka korrigeringar som behöver göras för att undvika dessa hinder i framtiden. Inom forskningen brukar man prata om 70/30-modellen. Det vill säga att säga att man ska lägga 70 procent av sin energi och sina reflektioner på sådant som har varit bra och det man med fördel kan göra mer av. Sedan lägga 30 procent på sådant som har varit utmanande och behöver ändras på, förklarar Maria.

Endast tio minuter per dag

Ett förhållningssätt som Maria gärna vill lyfta fram är inställningen att ingen uppgift blir utförd av sig själv. Det hänger på din egen insats och det är faktiskt du som har lett dig igenom processen att slutföra uppgiften, hur liten eller stor den må vara. Maria tipsar om en enkel övning för att komma i gång med att utveckla ditt självledarskap.

– Det räcker med att ta fem till tio minuter efter varje arbetsdag och reflektera vad du är glad och tacksam över från dagen. Vad har fungerat bra för dig och givit dig energi? Reflektera över vad du har lyckats med den här arbetsdagen och anteckna ner det. När det har gått en vecka så läser du igenom dina anteckningar för att se om det finns mönster du kan identifiera för att korrigera eller tillämpa saker i ditt liv, ditt jobbsökande eller ditt arbete för att du ska kunna lyckas ännu bättre, förklarar Maria

Genom att göra den här övningen menar Maria att det kommer att bli tydligt dels vad som är viktigt för dig, dels vad du drivs utav. Genom att utgå ifrån dessa insikter kommer det att bli lättare att hitta energi och driv att göra rätt saker samt att göra dem bra.

– Alla har nytta av att vara bra på att leda sig själva. Ju bättre du är på självledarskap desto bättre relationer kan du ha till andra. Personer som kan leda sig själva är ansvarsfulla och visar engagemang och driv. Det är något positivt oavsett om du söker jobb, arbetar i grupp eller driver eget, säger Maria.

TRS webbinarium om självledarskap

TRS anordnar webbinarium om självledarskap som syftar till att ge praktiska verktyg för att leda sig själv. Tanken är att du ska bli mer medveten om dina styrkor och framgångsbeteenden och fokusera på det som fungerar.

– Du får med dig konkreta tips hur du kan använda självledarskap i exempelvis ditt jobbsökande. Du får möjlighet till reflektion och börja arbeta med hur du kan vara din egen bästa chef och kollega. Du får möjlighet att lyssna till hur andra i liknande situationer gör men även dela med dig av dina upplevelser och tankar. Det är ofta väldigt nyttigt, lärorikt och uppskattat, säger Maria avslutningsvis.

Läs mer och anmäl dig till TRS webbinarium om självledarskap 20 oktober.