Styrelse

I TRS styrelse sitter representanter för parterna.

Utsedda av Arbetsgivaralliansen

 • Torsten Friberg, Arbetsgivaralliansen, ordförande i Trygghetsrådet TRS
 • Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen
 • Sonja Blomberg, Frälsningsarmén
 • Annika Eidfelt, Arbetsgivaralliansen


Utsedda av Svensk Scenkonst

 • Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst
 • Annika Andersson, Malmö Opera
 • Maria Sundling Grundtman, Svensk Scenkonst


Utsedda av förhandlings- och samverkansrådet PTK

 • Ann Lundberg Westermark, PTK, vice ordförande i Trygghetsrådet TRS
 • Mika Romanus, Teaterförbundet/ för scen och film
 • Patrik Pedersen, Unionen
 • Magnus Berg, DIK
 • Anders Filén, Symf
 • Antonio Ropero, Ledarna