Så här ansöker du om stöd från TRS

Du ansöker om stöd genom att fylla i ansökan här på webben. Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom är det din arbetsgivare som påbörjar ansökan, därefter får du ett mejl med en länk där du kan göra ansökan komplett. Du som söker stöd för att din tidsbegränsade anställning har upphört ansöker på egen hand.

Det är viktigt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna ge dig ett snabbt besked

Här kan du läsa om hur och varför TRS lagrar dina personuppgifter när du ansöker om stöd.

Ansök om stöd här

Det här behöver arbetsgivaren ha till hands vid ansökan

 • Organisationsnummer
 • Personnummer för den som är uppsagd
 • Namn och adress till den som är uppsagd
 • Giltig e-postadress till den som är uppsagd
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Förhandlingsprotokoll och /eller andra formella handlingar (eller uppgift om varför dessa saknas). Andra formella handlingar är uppgifter om lönegaranti vid konkurs och intyg som visar på sjukdom och arbetsförmågans omfattning (vid uppsägning på grund av sjukdom)

Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör

Tidsbegränsat anställda vars anställning upphör ansöker själva om stöd från TRS. För att lämna en komplett ansökan behöver följande uppgifter finnas med:

 • Organisationsnummer till senaste anställningen
 • Kontaktperson hos senaste arbetsgivaren: Namn, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Arbetsgivarintyg från senaste anställningen
 • Eventuellt: uppgifter om tidigare anställningar, och i så fall arbetsgivarintyg eller anställningsintyg från dessa

Vill du ansöka om stöd på det gamla sättet, med hjälp av en blankett? Den hittar du här.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: