Varför god kommunikation är avgörande för kompetensutveckling

I dag, när affärsvärlden snurrar snabbare än någonsin, är det medarbetarna som bär organisationernas framgång. Att ha koll på hur man arbetar systematiskt med kompetensutvecklingen är nyckeln för att nå toppen tillsammans. Men pass på, även om vi har de bästa avsikter kan våra utvecklingsplaner falla pladask om vi inte förstår vikten av god kommunikation, förklarar Nicklas Karlsson, rådgivare på TRS.

Nicklas Karlsson

Vad kostar bristande kommunikation? 

I rapporten ”65 miljarder skäl” som publicerats av Svensk Byggtjänst visar deras undersökning att allt som allt kostar bristande kommunikation 65 miljarder per år inom svensk byggsektor. De menar också att detta är pengar som kan sparas genom förbättrad kommunikation. Ladda ned rapporten på deras webbplats byggtjänst.se.

Hur fungerar kommunikationen i er organisation? 

De bästa utbildningarna är inte tillräckligt

Tänk dig följande scenario: Din organisation investerar stora resurser i att utveckla medarbetarnas kompetens, anlitar de bästa utbildarna och genomför förstklassiga program. Ändå går utvecklingen långsamt och de önskade resultaten uteblir. Visst är det frustrerande?  

Men så här ligger det till - det kanske inte är kompetensutvecklingsinitiativen i sig som är felet, det kan vara bristande kommunikation som hindrar framgång. 

Vad är god kommunikation? 

God kommunikation handlar om att använda din förmåga att kommunicera för att öka förståelsen och minska missförstånden mellan människor. När vi lyckas med det blir teamet mer väloljat och vi får både bättre och snabbare resultat som en effekt.  

Varför är det så avgörande när för kompetensutveckling? 

  1. Anpassning av målen: God kommunikation verkar klargörande i arbetet med att anpassa målen för kompetensutvecklingen så att de harmoniserar med organisationens övergripande vision och uppdrag. När medarbetarna förstår hur dessa initiativ bidrar till helheten ökar deras motivation och engagemang avsevärt. 
  2. Samarbetet: God kommunikation främjar samarbete mellan teammedlemmarna. Det skapar en atmosfär där individer öppet kan dela med sig av sina tankar, idéer och utmaningar relaterade till kompetensutveckling.  
  3. Våga identifiera brister: God kommunikation skapar trygghet att kunna samla in feedback och identifiera kompetensbrister inom organisationen. Det stödjer gruppen att våga identifiera känsliga områden som kanske annars är svåra att samtala om, men som är avgörande för att lyckas tillsammans.  
  4. Kompetensplanering: Varje medarbetare har unika styrkor, svagheter och karriärambitioner. God kommunikation säkerställer att planerna för kompetensutvecklingen är anpassade för att tillgodose individuella behov, men också för att säkerställa att varje individuell insats bidrar till att de övergripande målen uppfylls. 

Sammanfattningsvis spelar god kommunikation en avgörande roll för att främja effektiv kompetensutveckling inom organisationer. Den hjälper oss att anpassa målen, förbättrar samarbete, identifierar kompetensbrister och möjliggör personliga utvecklingsplaner.  

Kom ihåg att det inte bara handlar om att investera i utbildning - det handlar om att se till att budskapet förmedlas och tas emot på ett effektivt sätt, så att den organisatoriska framgången kan nå nya höjder. 

Vill du öka livskraften i er organisation? 

TRS har varit experter inom kompetensutveckling i mer än 20 år och har hjälp hundratals organisationer att öka sin förmåga att utvecklas för ökad livskraft genom systematisk kompetensutveckling. Vi har ett otroligt fint erbjudande till dig som är ansluten organisation till TRS. Det vill du inte missa! Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium Hemligheten med lyckad kompetensutveckling 

Kontakta en av våra rådgivare i kompetensutveckling för mer information