E-kurs: TRS omställningsavtal - för fackliga företrädare - UPPDATERAS

TRS kurs om Omställningsavtalet är fri att användas för alla som vill veta mer om omställningsavtal i allmänhet och TRS omställningsavtal i synnerhet.

Kursen beskriver vad ett trygghetsråd gör och vilken hjälp man kan få om man hamnar mellan jobb. Den är ett bra redskap för den som snabbt vill förstå vad ett trygghetsråd kan göra vid omställningssituationer.

TRS erbjuder också kompetensutveckling i förebyggande syfte - även detta får du lära mer om i kursen. Den tar cirka en timme att gå.

 

Målgrupp: i första hand du som är facklig företrädare och vill veta mer om Trygghetsrådet TRS. Men kursen är öppen för alla.

Kursansvarig: Anna Kleis

Gå kursen här - UPPDATERAS

Vill du se ett axplock ur e-kursen?

I den här filmen får du se vilket stöd Lisa fick av sin rådgivare och TRS:

I den här videon får du höra om det stöd Lisa fick av TRS.

Frågor? Kontakta oss