Studiestöd för korta kurser

Vill du gå en kurs som är kortare än fem dagar? Trygghetsrådet TRS kan ge dig ekonomiskt stöd om du behöver vara ledig från jobbet, och i vissa fall även betala kursen.

Funderar du på att gå en kort kurs?

I en ständigt föränderlig värld är livslångt lärande en nyckel till framgång. TRS kan stötta din fortsatta professionella utveckling med ett studiestöd för en kortare kurs. Det kan ge dig en utmärkt möjlighet att bredda din kompetens och stärka din position på arbetsmarknaden.

Studiestödet för korta kurser är utformat för att ersätta en del av inkomstbortfallet när du deltar i en utbildning som är kortare än fem dagar. Denna möjlighet är tillgänglig för dig som är anställd i en ansluten organisation, både fast och tidsbegränsat anställda, och för dig som är mellan jobb och får stöd av TRS. En förutsättning för att få stödet är att utbildningen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden och möter arbetsmarknadens behov​​.

För att ansöka om stödet måste du uppfylla vissa villkor:

  • Du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka under minst åtta år de senaste 14 åren
  • Du ska ha fyllt 27 år
  • Arbetet ska ha varit huvudsyssla
  • TRS bedömer att utbildningen kommer att stärka din position på arbetsmarknaden
  • Betald utbildning av TRS

Är du intresserad av en utbildning som kostar pengar? Då kan det finnas möjlighet att få hela eller delar av kostnaden finansierad.

Välkommen att kontakta en rådgivare  - TRS studiestöd för korta kurser kan ge dig de verktyg du behöver för att skapa en hållbar förändring i ditt arbetsliv.

Till ansökan

TRS rådgivare hjälper dig att navigera rätt

Vet du inte vad du vill studera? Eller vad du vill jobba med i framtiden?

Oavsett om du vill bredda din kompetens eller utforska en helt ny riktning i ditt yrkesliv kan det vara svårt att veta var du ska börja. Med våra erfarna rådgivare kan du få stöd att se dina möjligheter och hitta de vägar framåt som just du vill ta.

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare för vägledning och karriärcoachning.

Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ekonomiskt stöd för studier

Du vet väl att TRS kan bistå med ekonomiskt stöd för dina studier? Det gäller både dig som är mellan jobb och får stöd av TRS och dig som är anställd i en ansluten organisation och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få utbildningar, kurser och validering betald av TRS.

Läs mer om det ekonomiska studiestödet här

Omställningsstudiestöd via CSN

Vill du gå en längre utbildning? Då kan du välja att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN. Om du arbetar i en TRS-ansluten organisation hjälper vi dig att navigera rätt. Dina chanser att bli beviljad stöd ökar om du har ett yttrande från oss om att dina planerade studier stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om omställningsstudiestöd här!

Kontakta oss