Bryt kontraktet med Jantelagen

Rådgivarens tips om att sälja in sig själv när man söker jobb. Att söka arbete är en process där jobbsökaren säljer in sig själv till en arbetsgivare. Många känner sig obekväma i den situationen. TRS rådgivare Nicklas Karlsson menar dock att vid en bra försäljning är båda parter vinnare. I den här artikeln delar Nicklas med sig av sina bästa tips för hur du framgångsrikt säljer in dig själv när du söker jobb. 

Nicklas Karlsson

 Oavsett om du är medveten om det eller ej så kan man säga att det är just en försäljning som sker varje gång en kandidat blir rekryterad för en tjänst. Att våga sälja in dig själv när du söker jobb är därför en av de viktigaste nycklarna för att bli framgångsrik i ditt jobbsökande, säger Nicklas och fortsätter: 

 Det är genom ett säljande förhållningssätt som du förmedlar till arbetsgivaren att du är rätt kandidat och det är så du landar ditt nästa drömjobb. Om två kandidater är lika kvalificerade för en tjänst är det med största sannolikhet den kandidat som har bäst förmåga att sälja in sig själv som också kommer att få jobbet. Men många tycker att just detta är en av de mest utmanande delarna med jobbsökandet. Att sälja in dig själv kan kännas både ovant och obekvämt. Men att inte våga eller kunna sälja in dig själv kan kosta dig drömjobbet. 

Bryt kontraktet med Jantelagen 

Niklas menar att det finns många olika anledningar till att vissa tycker att det är svårt att marknadsföra sig själv. En del är rädda för att upplevas som skrytiga eller att man förhäver sig. Andra är oroliga för att utlova för mycket och sedan inte kunna leva upp till förväntningarna. 

Många drabbas av bristande självkänsla, dessutom är tankar om att inte vara värd jobbet inte heller ovanligt. Kanske bottnar detta i den svenska Jantelagen. Men det är avgörande att så snabbt som möjligt inse och bli bekväm med att försäljning är en stor del av jobbsökandet. Ett viktigt första steg är att bryta kontraktet med Jantelagen och sluta tänka ”inte ska väl jag”, säger Nicklas. 

Du erbjuder en service 

Om ordet försäljning har en negativ laddning för dig går det enligt Nicklas lika bra att använda ordet service. Han menar att jobbsökande i mångt och mycket handlar om att erbjuda en service till arbetsgivaren.  

 Du erbjuder arbetsgivaren en service genom att tydligt kommunicera dina kompetenser och egenskaper. Den servicen gör det enklare för arbetsgivaren att förstå att du är rätt kandidat för jobbet och underlättar ett viktigt beslut som rekryteraren behöver hjälp med att fatta, förklarar Nicklas. 

Två steg för att sälja in dig själv 

Genom att för det första ta reda på vad arbetsgivaren önskar åstadkomma med sin rekrytering och för det andra erbjuda en lösning för hur dina kompetenser och erfarenheter kan hjälpa dem att nå sitt mål med rekryteringen kan du enkelt sälja in dig själv. 

 En duktig säljare har förmågan att lyssna in kundens egentliga behov och sedan erbjuda en lösning som kunden längtar efter. Om du kan visa på vilket sätt dina kompetenser kan hjälpa arbetsgivaren att uppnå det resultat de vill ha, blir det både enklare och roligare att sälja in dig själv. För en arbetsgivare känns det dessutom väldigt bra att bli förstådd av jobbkandidaten, berättar Nicklas. 

Berätta och inspirera 

Nicklas menar att sälja in sig själv många gånger handlar om att inspirera och tydliggöra genom att lyfta fram sina bästa framgångsexempel som målande berättelser. 

– Alla gillar en bra berättelse så träna på att formulera dina framgångsexempel som målande berättelser. Då blir dina kompetenser både tydliga och roliga att lyssna på. Arbetsgivaren kan tydligare se bilden av på vilket sätt du är rätt kandidat. Var glad när du berättar, skratt och lite humor lättar upp stämningen och gör att dina berättelser inte uppfattas som skryt, tipsar Nicklas. 

Undvik dragkamp 

Det är en god idé att mentalt sätta sig på samma sida som arbetsgivaren. Det vill säga att du sitter på samma sida som arbetsgivaren när du tittar på deras verksamhet och vad de vill uppnå med rekryteringen.  

– Genom att bli partner med arbetsgivaren och tillsammans titta på deras utmaningar och önskemål så hamnar ni på samma sida av rekryteringen i stället för att det ska bli en dragkamp. I en lyckad rekrytering är inte arbetsgivaren och kandidaten motståndare utan båda parterna har samma mål, säger Nicklas avslutningsvis.