Vem omfattas av TRS avtal?

Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens och Svensk Scenkonsts respektive huvudavtal omfattas av TRS omställningsavtal. 

Även organistioner som hör Teatercentrum och Danscentrum omfattas av TRS genom sin anslutningsavtal med Svensk Scenkonst.

I ovanstående organisationer omfattas alla anställda.

Det finns också ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

Vem omfattas inte av omställningsavtalet?

Den som inte omfattas av de allmänna anställningsvillkoren på arbetsplatsen omfattas inte heller av TRS Omställningsavtal. Det kan till exempel gälla vd och andra tjänstemän i företagsledande ställning. Det gäller även ägaren till ett företag och dennes make eller maka.

TRS kontor finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro, men organisationerna som omfattas av omställningsavtalet finns över hela landet.

Rätt trygghetsråd? Läs mer om trygghetsråden här!

Exempel på TRS-områden

  • svenska idrottsrörelsen
  • folkbildnings- och utbildningssektorn
  • skola/förskola
  • ideella organisationer
  • ideella arbetsgivare inom vård och omsorg
  • trossamfund och ekumeniska organisationer
  • intresseorganisationer
  • teater-, musik-, dans- eller andra kulturinstitutioner
  • fria teater- och dansgrupper

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: