Vem omfattas av TRS avtal?

Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd och lyder under deras kollektivavtal omfattas av TRS omställningsavtal.

I ovanstående organisationer omfattas alla anställda.

Dessutom omfattas tjänstemän i organisationer som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och KFO. Det finns också ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

Vem tillhör TRS i KFO-anslutna organisationer?

Alla tjänstemän inom KFO-områdena:

 • tjänsteföretag,
 • industri/petroleum,
 • juridisk verksamhet
 • ideella organisationer,
 • förskola/skola,
 • hälsa, vård och omsorg

Vissa tjänstemän inom handeln - alla tjänstemän inom handeln som omfattas av ett PTK-avtal omfattas av TRS.

Vissa tjänstemän inom området personlig assistans – de tjänstemän inom området som omfattas av Hälsa, vård och omsorg-avtalet omfattas av TRS.

Ideella organisationer har som regel medarbetaravtal och då omfattas alla medarbetare av TRS. Det finns dock undantag, där medarbetare omfattas av ett LO-avtal. Då hör dessa till omställningsorganisationen Ciko.

Normalt sett omfattas inte vd av omställningsavtal, eftersom vd inte omfattas av ordinarie kollektivavtal.

Vem omfattas inte av omställningsavtalet?

De som inte omfattas av de allmänna anställningsvillkoren på arbetsplatsen omfattas inte heller av TRS Omställningsavtal. Det kan till exempel gälla vd och andra tjänstemän i företagsledande ställning. Det gäller även ägaren till ett företag och dennes make eller maka.

TRS kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg, men organisationerna som omfattas av omställningsavtalet finns över hela landet.

Rätt trygghetsråd? Läs mer om trygghetsråden här!

Exempel på TRS-områden

 • svenska idrottsrörelsen
 • folkbildnings- och utbildningssektorn
 • skola/förskola
 • ideella organisationer
 • ideella arbetsgivare inom vård och omsorg
 • trossamfund och ekumeniska organisationer
 • intresseorganisationer
 • teater-, musik-, dans- eller andra kulturinstitutioner
 • fria teater- och dansgrupper
 • länsmuseerna
 • industriföretag som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening)
 • Tjänsteföretag, industri/petroleum, juridisk verksamhet, försäkring, handels (KFO)

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: