Därför är systematisk kompetensutveckling avgörande för en organisations livskraft

Organisationers förmåga att lära nytt och anpassa sig till förändringar är avgörande för deras livskraft. För att bli framgångsrik krävs ett systematiskt arbete med kompetensutveckling, förklarar Nicklas Karlsson, rådgivare på TRS. 

Nicklas Karlsson

– Kommer du ihåg företaget Kodak? De var pionjärer inom fotografisk utrustning och hade en dominerande ställning på film- och kameraområdet under större delen av 1900-talet. Men när digital fotografering började växa i popularitet, så misslyckades Kodak med att omfamna den nya teknologin, säger Nicklas.

I stället för att anpassa sig till den digitala eran så fortsatte Kodak att hålla fast vid sina traditionella filmprodukter. Det resulterade i att de tappade marknadsandelar och 2012 ansökte företaget om konkurs.

– Varför misslyckades Kodak? En viktig anledning kan sägas vara att organisationens livskraft inte var tillräckligt stark, säger Nicklas.

Vad menas med livskraft i en organisation?

En organisations livskraft handlar om förmågan att anpassa sig till förändringar, lära sig nya kompetenser, hantera olika arbetsuppgifter och situationer som uppstår i en föränderlig värld, menar han.

– Dagens arbetsliv genomgår ständiga förändringar - trender, nya mål från styrelsen, krav från intressenter, teknologiska framsteg och marknadsförändringar är bara några exempel. En organisation kan inte bara reagera på förändringar, den måste också arbeta proaktivt för att vara fortsatt konkurrenskraftig.

Arbeta systematiskt med kompetensutveckling

För att möta förändringar i god tid krävs en systematik som hjälper organisationen att på ett tillförlitligt sätt identifiera och sedan säkerställa rätt kompetenser. Kompetenser som gör det möjligt för de som arbetar inom organisationen att bidra till resultat och att verksamheten blir framgångsrik i en snabbrörlig värld, förklarar Nicklas

– Genom att arbeta systematiskt med kompetensutveckling kan organisationer säkerställa att deras medarbetare är rustade att möta framtidens utmaningar. Genom att identifiera framtida behov och sedan genomföra rätt kompetensutvecklande insatser, kan organisationer bygga en stark grund för långsiktig framgång.

TRS har hjälpt många organisationer

Nicklas råd till organisationer som vill bli bättre på att arbeta systematiskt med kompetensutveckling är att kontakta TRS rådgivare för att få veta mer.

– Vi på TRS är experter på kompetensutveckling inom de branscher som omfattas av vårt avtal. Vi har under åren hjälpt många av våra anslutna organisationer att stärka sin livskraft genom systematisk kompetensutveckling. Välkommen att kontakta oss! Ni kan också ta chansen och anmäla er till TRS kostnadsfria webbinarium om hemligheten med lyckad kompetensutveckling, säger han.

Läs mer om vårt webbinarium Hemligheten med lyckad kompetensutveckling och anmäl dig här

Kontakta våra rådgivare i kompetensutveckling för mer information