Tips till dig som söker chefsjobb

Det ställs höga krav på dig som söker chefstjänster men det finns sätt att sticka ut bland andra sökande samt fånga chefsrekryterares uppmärksamhet. Den här sidan är full med tips, förslag och idéer till dig som söker jobb som chef eller ledare.

När du söker chefstjänster räcker det inte med att endast redogöra för dina tidigare erfarenheter och meriter eller att du uppnått vissa resultat tidigare i ditt arbetsliv. Du behöver även övertyga den som rekryterar att ditt ledarskap är bra för medarbetarna och verksamheten. Du kan med andra ord öka din anställningsbarhet genom att lyfta fram dina informella ledarskapskompetenser.

Allt fler arbetsgivare förstår vikten av en god psykosocial arbetsmiljö. Ett gott ledarskap har därmed blivit allt viktigare i ett samhälle med ökad ohälsa, stress och distansarbete. Genom att visa att du vet vilka krav som ställs på chefer och lyfta upp vad du har gjort för att skapa en god arbetsmiljö genom ditt ledarskap, skapar du dig en stor fördel när du söker chefstjänster.

TRS webbinarier för dig som söker chefsjobb

När du får stöd av TRS är du välkommen att ta del av våra webbinarier och seminarier. Du kan se hela utbudet och anmäla dig på Mina sidor.

Genom att delta i våra webbinarier vässar du dina kompetenser som jobbsökare och skapar dig konkurrensfördelar mot andra sökande när du försöker landa det där drömjobbet. TRS webbinarier är dessutom ett utmärkt tillfälle att nätverka samt utbyta erfarenheter och idéer med andra som söker liknande tjänster som du själv.

Läs mer om våra webbinarier och anmäl dig genom att logga in på Mina sidor.

5 konkreta tips

1. Ansökningshandlingar och LinkedIn
Dina ansökningshandlingar och din LinkedIn är ditt ansikte utåt och din personliga marknadsföring. Ditt cv, personliga brev och din LinkedIn-profil måste väcka intresse och snabbt fånga chefsrekryterarens uppmärksamhet. Du behöver vara kortfattad men ändå sticka ut. Se till att lyfta fram dina ledarskapskompetenser likväl som de resultat du har bidragit till att skapa. Du ska skapa en trygghet för rekryterare så att de förstår att du är rätt för rollen.

2. Självmedvetenhet
Chefer genomgår ofta många olika typer av tester och syftet med dessa är att sålla bort kandidater som är olämpliga som chefer. Om du visar dig vara lämplig efter testerna är nästa steg att lita till din beskrivning av ditt ledarskap. Denna bild ska bekräfta den bild som testerna gett av dig. Det som är viktigt för att arbetsgivare och rekryterare ska få en bra bild av ditt ledarskap är att du har konkreta exempel, som dessutom visar att du har självkännedom om dina styrkor och svagheter. I ett senare skede i rekryteringsprocessen ska dina referenser bekräfta din berättelse.

3. Identitet
Som ledare och/eller chef kan du behöva vara aktiv med att skapa en identitet för att framhäva ditt ledarskap. Det kan vara genom intressanta inlägg på LinkedIn inom ditt yrkesområde och din bransch eller inom ledarskapsforum. Förtroendeuppdrag, ideellt engagemang, styrelseuppdrag, mentorskap eller volontäruppdrag bidrar till aktivitet och exponering och visar engagemang och professionalitet.

4. Kompetensutveckling
Passa på att kompetensutveckla dig själv inom ledarskap. Detta visar ditt engagemang och din drivkraft – rekryterare kan lita på att du inte bara pratar om ledarskap utan att du även utövar det.

5. Nätverk
Ta hjälp av ditt nätverk genom att berätta vilken typ av roll du söker eller vilken bransch alternativt arbetsgivare du söker. Kanske söker du en arbetsgivare som förstår vikten av ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö och som har en meningsfull roll där du kan få genomföra meningsfulla uppdrag eller bidra till en bättre värld?

3 boktips till dig som söker chefsjobb

Simon Elvnäs:  ”Effektfull: detaljerade studier av ledarskap - så ökar du effekten av din tid”
En bok som avslöjar vad chefer tror att de gör när de leder och vad de egentligen gör. Boken ger ett helt nytt perspektiv på ledarskapsbeteenden och ger en modell för hur du blir mer effektfull i ditt ledarskap.

Sören Holm och Lena Sobel: ”Chefen som coach”
Den bästa boken om coachning för chefer – en guldgruva om hur du som chef får dina medarbetare att själva lösa problemen genom att ställa coachande frågor.

Lena Wilhelmson och Marianne Döös: ”Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle”
En kortfattad bok som med konkreta exempel mästerligt beskriver vad dialog är och hur du som ledare bidrar till den sker. 

Ta också gärna del av TRS e-kurs om att leda möten med dialog