Checklista för arbetsgivare vid uppsägning

Här kan du som är arbetsgivare läsa vad du bör tänka på innan, vid uppsägningen och efteråt.

Gör allt i rätt ordning!

 1. Kontakta din arbetsgivarorganisation för att processen ska gå rätt till arbetsrättsligt.
 2. Ta del av TRS guide inför uppsägning. Kontakta TRS rådgivare för rådgivning.
 3. Genomför uppsägningssamtalet.
 4. Ansök om omställningsstöd från TRS för den uppsagde medarbetaren.

Inför en uppsägning

 • Ta del av TRS guide när du står inför varsel eller uppsägningar. Kontakta oss gärna för rådgivning. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt hanterar situationen.
 • Kontakta din arbetsgivarorganisation för att hantera uppsägningen korrekt ur ett arbetsrättsligt perspektiv.
 • Glöm inte de medarbetare som blir kvar. En bra genomförd process underlättar även för organisationen och medarbetarna som är kvar att gå vidare efter neddragningen eller omstruktureringen. Planera för information.
 • Var förberedd och påläst så att du vet hur TRS kan hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Vid en uppsägning

Vi kan hjälpa dig att förbereda dig inför uppsägningsprocessen.

Det kan till exempel vara:

 • Vem ska genomföra uppsägningssamtalen?
 • Hur informerar du i organisationen om vad som kommer att ske, vilka steg som kommer att tas, hur tidplanen ser ut?
 • Förberedelser för hur man genomför ett uppsägningssamtal.
 • Förberedelser för reaktioner som kan komma.
 • Hur man hanterar olika reaktioner som till exempel ilska eller blockering under samtalet.

Efter en uppsägning

Se till att du är närvarande på arbetsplatsen dagarna efter uppsägningarna för att svara på frågor, både från de uppsagda och från andra medarbetare.

Glöm inte bort de medarbetare som finns kvar i organisationen. Informera om hur situationen hanterats. Arrangera gärna en kick-off med den nya, förändrade organisationen.

Ansök på webben

För att få stöd från TRS ska du som är arbetsgivare ansöka om stöd. När ansökan är godkänd skickas ett mejl till den uppsagde som får tacka ja eller nej till stöd. Ansökan gör du här på webben.  Observera att protokollet från facklig förhandling ska bifogas.

Om det är en tidsbegränsad anställning som upphör går det också att få omställningsstöd av TRS. Då behöver inte du som är arbetsgivare ansöka, det gör den anställde själv. Men informera gärna om möjligheten! Och för att kunna ansöka behöver medarbetaren ett arbetsgivarintyg.

Upp till ett år efter det att anställningen avslutades har man rätt att ansöka om omställningsstöd. Den som får ett nytt jobb men blir uppsagd även från detta på grund av arbetsbrist kan omfattas av TRS Efterskydd, som gäller upp till fem år efter den första anställningen upphörde. Därför är det viktigt att ansöka om stöd även om den uppsagde redan fått ett nytt jobb.

Här ansöker du om omställningsstöd för uppsagd medarbetare

Trygghetsrådet TRS ger stöd vid uppsägningar och omställning

TRS guide inför uppsägning

Vi har tagit fram en vägledning du kan använda dig av. Hur ska du strukturera de individuella samtalen? Vad är det viktigt att du tänker på? Vilka förberedelser behöver du göra?

Här hittar du guiden (pdf)